logo magazínu egovernment

EGOVERNMENT THE BEST 2016 - Deloitte,
aneb načínáme druhou desítku s novým partnerem

Magazín Egovernment spouští již jedenáctý ročník soutěže jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Partnerem soutěže pro letošní rok je společnost
PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY 2016

Pro Vaši inspiraci uvádíme přehled projektů, které byly do tohoto dne přihlášeny do ročníku 2016. (termín pro přihlášování projektů končí 24. 10. 2016)
 • Evidenční systém a Publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje
 • Služby analytické podpory při tvorbě Enterprise architektury SÚKL
 • Pasportizační systém nemovitého majetku Ústeckého kraje
 • Mobilní elektronická podpisová kniha (Město Znojmo)
 • Ročenka 2005 - 2015 (Olomoucký kraj)
 • Potřebuji si vyřídit (Město Litoměřice)
 • Integrace radarového měření rychlosti vozidel do informačního systému GINIS Města Šternberk
 • MOBILNÍ KANCELÁŘ ÚŘEDNÍKA - urad.mmdecin.cz
 • Zavedení videokonferencí v resortu justice
 • Nová grantová politika města - eGranty (Město Chomutov)
 • Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu (Moravskoslezský kraj)
 • Sanitní vozy a služby e-Health (Moravskoslezský kraj)
 • Systém pro elektronizaci podpůrných ekonomických procesů (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
 • Informační systém registru smluv (MV ČR)
 • Řízení projektu v podmínkách města aneb jak uvést projektové řízení do úřednické praxe (Město Opava)
 • Systém pro evidence svozů odpadních nádob TKO města Třešť
 • Chytré odpadové hospodářství, s referencí z města Kolín
Ještě stále můžete přihlásit svůj projekt viz. PŘIHLÁŠKA


VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ


Projekty které byly do soutěže přihlášeny nyní vyhodnocujeme. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci společenského večera dne 21.11. 2016 v Obecním domě v Praze.
Slavnostního vyhlášení se zúčastní a ceny budou předávat zástupci MV ČR. Zástupci jednotlivých projektů, které budou v Obecním domě vyhlašovány na prvních místech budou včas informováni a vyzváni, aby se k přebrání cen dostavili.

PARTNERY SLAVNOSTNÍHO VEČERA JSOUODBORNÝ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNERZLATÝ PARTNER

 

 STŘÍBRNÝ PARTNER

PARTNER

 


CO JE EGOVERNMENT THE BEST?

Jedná o sbírku nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy spojenou se soutěží přihlášených projektů. Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v daném roce. Děje se tak ve dvou krocích, kterými jsou:
 • soutěž mezi jednotlivými projekty o titul Egovernment The Best v daném roce (vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2016 v Obecním domě v Praze)
 • vydání publikace Egovernment The Best 2016, která je, jako speciální příloha magazínu Egovernment k dispozici zdarma (vychází v prosinci 2016) a která prezentuje všechny přihlášené projekty včetně vítězů jednotlivých kategorií.
.

NAČÍNÁME NOVOU DESÍTKU

V roce 2016 se jedná o jedenáctý ročník soutěže.
Pravidla pro přihlašování do soutěže i kritéria výběru nejlepších projektů zůstavají stejná, jako v předchozích letech.

Přihlašování projektů do ročníku 2016 je možné od 1. 4. 2016 .


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

V rámci objektivity jsou projekty porovnávány v těchto kategoriích.
 • centrální projekty

 • projekty krajů

 • projekty měst (městských částí)

 • projekty obcí
Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu. Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů.

Cílem projektu Egovernment The Best je zviditelnění zajímavých projektů, které mohou být inspirací pro ostatní realizátory a provozovatele

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit projekt je možné prostřednictvím elektronického formuláře on-line, nebo zasláním vyplněného Word formuláře který zašlete na egovernment@egovernment.cz

Projekt může přihlásit jak jeho realizátor (firma), tak jeho provozovatel (úřad). V případě, že přihlašujícím je realizátor, doporučujeme, aby tak bylo činěno s vědomím provozovatele. .


PRAVIDLA

 • soutěže se účastní a zároveň jsou na tomto webu a v publikaci (Egovernment The Best 2016) uveřejněny pouze ty projekty, které jsou řádně přihlášeny;
 • přihlásit projekt je možné prostřednictvím elektronického formuláře on-line, nebo zasláním vyplněného Word formuláře ;
 • projekt může přihlásit jak jeho realizátor (firma), tak jeho provozovatel (úřad). V případě, že přihlašujícím je realizátor, doporučujeme, aby tak bylo činěno s vědomím provozovatele;
 • přihlašovací formulář nemusí být vyplněn ve všech bodech, nicméně více informací napomáhá lepšímu posuzování, texty jsou redakčně a jazykově upravovány, v případě nutnosti dalších informací bude přihlašující vyzván k jejich doplnění;
 • v rámci objektivity jsou přihlášené projekty posuzovány mezi sebou v rámci jednotlivých kategorií (centrální projekty, projekty krajů, projekty měst či městských částí, projekty obcí);
 • není podstatné, zda se jedná o malý či velký projekt, lokální či celorepublikový, z našeho pohledu je podstatný nápad a skutečnost, že se jedná o projekt elektronizace veřejné správy.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 1. kritérium: doložení dopadu (30 bodů)  
  • kvantitativní a kvalitativní doložení dopadu nebo výsledků;
  • uznání na straně uživatelů (na úrovni EU, národní, regionální a místní);
  • zohlednění poměru mezi rozsahem a dopadem, míra dopadu ve vztahu k podílu populace, které se projekt týká;
  • efektivnost výsledků ve vztahu k vynaloženým prostředkům;
  • dlouhodobost nebo jednorázovost projektu;
  • bude oceněno efektivní využití metod měření dopadu, podporují se konkrétní způsoby popisu dopadu, pokud jsou přesvědčivé (např. I=PAT a/nebo eGEP). http://ww.euregov.eu/deliverables.html a http://www.rso.it/egep  
   
 2. kritérium: doložení nebo potenciál pro sdílení dobrých postupů (20 bodů)  
  • přenositelnost a/nebo inspirativnost řešení pro ostatní, zejména pro ostatní veřejné správy;
  • realizace aktivit v oblasti sdílení zkušeností;
  • zohlednění konkrétních příkladů (jejich doložení) a popis získaných zkušeností.  
 3. kritérium: pochopení „vícekanálových“ aspektů (20 bodů)  
  • míra zohlednění „vícekanálové“ problematiky nebo rozhraní mezi online a offline a/nebo osobní (face-to-face) dodávkou služeb;
  • existence „vícekanálové“ strategie, případně důvodů pro volbu metody online dodávek ve srovnání s jinými efektivními způsoby poskytování veřejných služeb;
  • nabídka kompletní uživatelsky přátelské veřejné služby.
   
 4. kritérium: inovace a řízení efektivnosti (20 bodů)
  • inovační přístup k managementu;?
  • směrování strategie partnerství k reálným výsledkům;
  • efektivnost práce s technologickými nástroji;
  • efektivnost realizace strategie;?
  • řešení překážek;
  • funkčnost nástrojů, umožňujících změnu.
   
 5. kritérium: celkový dojem a komunikační kapacita (10 bodů)
    
  • existence strategie prezentace projektu a jeho výsledků;
  • účinnost a vizuální působivost způsobu prezentace, výjimečnost řešení.


VÝSLEDKY 2015

Pro Vaši inspiraci a snadnější rozhodování uvvádíme výsledky (přehledy projektů) za loňský rok.

výsledky Egovernment The Best 2015 - MasterCard, které byly vyhlášeny 23.11. 2015 v rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze.

Níže naleznete pořadí vítězných projektů v rámci jednotlivých kategoriích s odkazy na jejich přihlášky .

PDF verzi publikace Egovernment The Best 2015 - MasterCard naleznete ZDE

Pokud máte zájem o tištěnou verzi, prosím kontaktujte náš sekretariát.


KATEGORIE CENTRÁLNÍ PROJEKTY

(v této kategorii bylo uděleno speciální ocenění)

1 MERCURIUS TURISTA
2 PORTÁL CYBERSECURITYBULLETIN.CZ
3 eGATE - BIOMETRICKÝ SYSTÉM PRO ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH II. GENERACE

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ:
CENTRÁLNÍ MÍSTO SLUŽEB


KATEGORIE PROJEKTY KRAJŮ

(v této kategorii byla udělena dvě druhá a dvě třetí místa)

1 ARCHIV PACS SNÍMKŮ NEMOCNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE
2 SINGLE SIGN ON A IDENTITY MANAGEMENT PLZEŇSKÉHO KRAJE
2 KALENDÁŘ KRAJE VYSOČINA
3 PORTÁL KRAJE - CENTRÁLNÍ MÍSTO PRO KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI KRAJE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
3 KRAJSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB …..


KATEGORIE PROJEKTY MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

(v této kategorii byla udělena dvě druhá místa a dvě speciální ocenění)

1 ELEKTRONICKÝ OBĚH FAKTUR A POSÍLENÍ FINANČNÍ KONTROLY V RÁMCI MU
2 DIGITÁLNÍ ÚŘAD 21. STOLETÍ ŠTRAMBERK
2 KONSOLIDACE SPRÁVY NEMOVITOSTÍ MĚSTA
3 KOMPLEXNÍ E-SERVICE SET PRO OBČANA

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ:
DĚČÍN PRO RODINY - RODINNÁ POLITIKA MĚSTA DĚČÍN - RODINA.MMDECIN.CZ
PASPORT BUDOV A BYTŮ MĚSTA DOBŘÍŠE


KATEGORIE PROJEKTY OBCÍ

(v této kategorii se přihlásil pouze jeden projekt)

1 NAŠIM KNIHÁM NAROSTLY NOŽIČKY


CENA MASTER CARD CENTRA ROZVOJE - ZA NEJLEPŠÍ PLATEBNÍ INOVACI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

(v této kategorii byla udělena dvě třetí místa)

1 ZAVEDENÍ PLATBY BEZKONTAKTNÍ BANKOVNÍ KARTOU V MVD PLZEŇ
2 PLATBY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ PLATEBNÍMI KARTAMI
3 AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET NA POKLADNĚ A RECEPCI MĚÚ
3 NENOSTE U SEBE HOTOVOST ANEB V OKROUHLICÍCH PLAŤTE, JAK POTŘEBUJETE


VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ - OBECNÍ DŮM

Dne 23. listopadu 2015 se konal společenský večer v Obecním domě v Praze, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže a předávány diplomy jednotlivým projektům.

Diplomy předávali:
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstekyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
RNDr. Josefa Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ing. Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard ČR,SR.

Fotografie z vyhlašování

© Egovernment-info.com 2015
Poslední aktualizace 20. 10. 2016