HOMEdefault.html

EGOVERNMENT THE BEST


VÝSLEDKY EGOVERNMENT THE BEST 2013 - KPMG?

(Odkazy na všechny soutěžící projekty naleznete v kapitole CO JE THE BEST, případně v publikaci, která je  na vyžádání v redakci magazínu Egovernment. K dispozici je i její PDF verze.)


Už poosmé letos vyhlašoval magazín Egovernment, ve spolupráci s poradenskou společností KPMG, výsledky Egovernment The Best 2013 - KPMG. Již poosmé se jedná o společnou snahu obou společností shromáždit nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR a zviditelnit především ty, které mohou být inspirací pro ostatní provozovatele a realizátory (více kapitola CO JE THE BEST).


Tradičně jsou spolu porovnávány projekty odpovídajícího rozsahu, a tak jsme letos hodnotili v těchto třech kategoriích:


- projekty měst a městských částí -

tedy projekty, jejichž provozovatelem, případně i realizátorem, je konkrétní město, nebo projekty, které jsou svým zacílením  určeny právě pro lokalitu konkrétního města;


- projekty krajů -

jedná se o projekty, které jsou realizovány krajem, nebo ve spolupráci s krajem a svým cílením jsou určeny pro tento kraj;


- centrální projekty - projekty realizované centrálním orgánem či institucí, jež jsou určeny pro celé území republiky.
V každé kategorii se vyhodnucují první tři místa. V případě většího množství skutečně zajímavých projektů jsou ještě udělena speciální uznání.


Slavnostní vyhlášování výsledků a předávání diplomů se tradičně odehrávalo v rámci společenského večera Beaujolais Nouveau pro ICT, který magazín Egovernment, spolu se svými partnery, pořádá v Obecním domě v Praze. Oceněným gratulovali a předávali diplomy náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřej Veselský a Senior manager oddělení Management Consulting společnosti KPMG Česká republika,  Jiří Vondrášek.
PROJEKTY MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ


V této kategorii se letos sešel největší počet přihlášených projektů, proto došlo i na ocenění mimo stupně vítězů.


Na prvním místě byl vyhlášen projekt:


Připomínkování územních plánů - PUPík,

jehož realizátorem je společnost T-MAPY a provozovatelem Magistrát města Jihlava.

Ocenili jsme hlavně to, že se jedná o projekt, který je určen jak úředníkům, tak občanům Jihlavy a blízkého okolí. Projekt by měl zrychlit a zefektivnit proces připomínkování nového územního plánu a zároveň tento proces přiblížit občanům. Ocenění přebírali Jan Caha a Zdeněk Dvořák za Magistrát města Jihlava a Petr Havelka za společnost T-MAPY.
Diplom za druhé místo získal projekt

Automatizace 15 klíčových procesů na MěÚ Říčany.

Opět se jedná o projekt určený jak úřadu, tak jeho klientům. Tímto projektem by mělo být docíleno zlepšení pracovního komfortu zaměstnanců úřadu i vedení města a tím zvýšena efektivita úřadu. Zároveň, u vybraných agend, dojde touto cestou k jejich vyšší transparentnosti pro klienty. Cenu si převzaly Věra Likešová, vedoucí útvaru interního auditu, a Hana Špačková, místostarostka města Říčany.


Třetí příčku v této kategorii obsadil

projekt města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav s názvem

Umíme lépe hospodařit.

I tento projekt směřuje ke zlepšení hospodaření města. Projekt je tentokráte cílen na vedoucí pracovníky úřadu a umožňuje on-line práci s rozpočtem všem pracovníkům úřadu, kteří jsou odpovědni za jeho čerpání. Díky okamžitému přehledu a využití automatických funkcí je výsledkem efektivnější nakládání s finančními prostředky města. Provozovatelem projektu je město, realizátorem společnost VERA, jejíž zástupce přebíral ocenění.Vzhledem k velkému počtu zajímavých projektů v této kategorii byla nakonec udělena ještě tři mimořádná ocenění, a to pro projekty:


- Klikací rozpočet města Nové Město na Moravě, jehož realizátorem je společnost Internet Stream s. r. o.;


- Závady a nedostatky - postřehy občanů města Český Krumlov, jehož provozovatelem a realizátorem je městský úřad;


- Rozklikávací rozpočet pro statutární město Hradec Králové. Provozovatelem tohoto projektu je město, realizátorem společnost MARBES CONSULTING s. r. o. 


Pro všechny tyto projekty byla charakteristická nejen snaha o vyšší efektivitu úřadu, ale rovněž určitá otevřenost a vstřícnost vůči jeho klientům.
PROJEKTY KRAJŮ


První místo v této kategorii získal projekt


Protikorupční portál - profil zadavatele,

který provozuje Jihomoravský kraj a realizoval jej ve spolupráci se společností QCM. Prostřednictvím tohoto portálu zadavatel uveřejňuje (dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Všechny veřejné zakázky Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací (cca 250 organizací) s předpokládanou hodnotou nad 500 000 Kč bez DPH jsou plně veřejně přístupné na jednom místě. Jsou tam veškeré dokumenty, které vyžaduje Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které byly poskytnuty zájemcům. Do října 2013 tak bylo zveřejněno cca 720 veřejných zakázek. Pro ocenění za tento projekt si došel vedoucí odboru IT Jihomoravského kraje Jan Forbelský, vedoucí odboru regionálního rozvoje a vedoucí úseku rozvoje kraje Ivo Minařík  a člen rady Jihomoravského kraje  Antonín Tesařík.


Druhou pozici obsadil projekt


Školský portál Pardubického kraje,

který provozuje Pardubický kraj a realizovala společnost CCA Group a. s. Jedná se o projekt, jehož záměrem bylo vytvoření jednotného komunikačního a informačního školského portálu Pardubického kraje, který poskytuje komplexní informace z oblasti školství a vzdělávání. Cílem projektu je posílit užívání informačních technologií ve školách a podpořit zavedení moderních výukových metod do vzdělávacího procesu. Pro cenu si přišel informatik KÚ Pardubického kraje Richard Tichý, vedoucí odboru kanceláře ředitele Jana Haniková a Jiří Hlava z odboru školství KÚ.


Třetí v pořadí této kategorie je


Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Projekt provozuje Plzeňský kraj a realizovala společnost T-MAPY spol. s r. o. Projekt, který je určen jak občanům a odborné veřejnosti, tak obcím, úřadům územního plánování a obcím s rozšířenou působností, nabízí zajištění tvorby a aktualizace základních referenčních a tematických datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce subjektů veřejné správy s komerční sférou a vybudování vhodné infrastruktury umožňující prezentaci a řízenou distribuci základních referenčních a tematických datových sad. Cenu převzal Michal Souček, vedoucí oddělení GIS KÚ, Eliška Pečenková, vedoucí odboru IT KÚ, a Jiří Leščinský, ředitel KÚ.


I v této kategorii došlo na speciální ocenění, které si odnesl projekt Informační portál pro osoby se zdravotním postižením, jehož provozovatelem i realizátorem zároveň je Olomoucký kraj.
CENTRÁLNÍ PROJEKTY   


V této kategorii, na rozdíl od obou předchozích, byl přihlášen velmi malý počet projektů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělit pouze jednu cenu, a to za první místo.


Vítězem této kategorie se stal projekt


Datovka a idatovka: multiplatformní rozhraní pro přístup k datové schránce. Jeho provozovatelem i realizátorem je společnost CZ NIC, z s.p.o. Cílem projektu je v době rostoucí obliby mobilního internetu nabídnout uživatelům snadno využitelný nástroj pro přístup k datové schránce z tabletu či chytrého mobilního telefonu, tzv. smart-phone, a tím zatraktivnit využívání datových schránek jako jednoho z klíčových projektů českého e-governmentu. Ocenění převzal PR manažer společnosti CZ NIC pan Vilém Sládek.

Odborným partnerem soutěže Egovernment The Best je společnost KPMG Česká republika která poskytuje služby také vládním institucím, subjektům veřejného sektoru a neziskovým organizacím. Nabízí služby v oblasti auditu, daní, poradenství a právaPŘIHLÁŠENÉ PROJETKY - 2013


V roce 2013 soutěžily níže uvedené projekty. Kliknutím na název projektu získáte vyplněnou přihlášku, tak jak byla do soutěže odeslána. Výsledky soutěže jsou popsány ZDE.

Tištěnou publikaci s výsledky soutěže a popisem jednotlivých projektů můžete získat v redakci magazínu Egovernment, případně si můžete stáhnout její PDF verzi.


1. PORTÁL CYKLOTURISTIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


2. eChomutov.cz - ETIC - elektronické turistické INFORMAČNÍ centrum


3. Turistická interaktivní mapa Dvora Králové a okolí.


4. Datovka a iDatovka: multiplatformní rozhraní pro přístup k datové schránce


5. Jak na Internet


6. automatizace 15 klíčových procesů na MěÚ Říčany


7. Aplikace "Závady a nedostatky - postřehy občanů města Český Krumlov"


8. Umíme lépe hospodařit


9. Klikací rozpočet města Nové Město na Moravě


10. Mobilní kancelář městské policie


11. PROTIKORUPČNÍ PORTÁL - PROFIL ZADAVATELE


12. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů


13. INFORMAČNÍ PORTÁL PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM


14. Školský portál Pardubického kraje


15. Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje


16. Elektronická komunikace


17. Připomínkování územních plánů - PUPík


18. Digitální archív stavebního úřadu


19. Modul ICZ VEZA a jeho implementace na ÚMČ Praha 2


20. Most do minulosti, aneb od císařské mapy k ortofoto


21. ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ


22. VIRTUALIZACE DESKTOPŮ NA MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÁ 

_______________________________________________________________________________________

Egovernment - infocom 2014

poslední aktualizace 8. 1. 2014
Vydavatelem magazínu Egovernment je společnost info.com s.r.o.

tel.:241 412 518-9
mail infocom

Spojení na redakci:
Egovernment - infocom
Krokova 2
Praha 2
mail redakce

šéfredaktor:
Ing. Michal Jirkovský
tel.: 724 079 044
mail šéfredaktor


PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY


2012http://www.egovernment.cz/BEST/2012.html
2011http://www.egovernment.cz/BEST/best11.htm
2010http://www.egovernment.cz/BEST/best10.htm

2009

2008http://www.egovernment.cz/BEST/best08.htm
2007http://www.egovernment.cz/BEST/best07.htm
2006http://www.egovernment.cz/BEST/best06.htm