logo magazínu egovernment

Cesta k registrům ,
29. 2. 2012

Tak už to máme za pár, mohou si říci všichni ti, jichž se týká spuštění základních registrů veřejné správy. Čas neúprosně utíká, protože 1.7. 2012, tedy za pouhých 6 měsíců, by měly Základní registry běžet ostrým provozem. Pro ty, kteří budou data z těchto registrů používat ve své každodenní práci, nebo dokonce bodou těmi, kteří budou tato data do ZR dodávat, je na místě otázka, jestli vědí všechno co potřebujetí?

Protože se skutečně jedná o stěžejní projekt elektronizace veřejné správy co do náročnosti i rozsahu, stále je co vysvětlovat. Co jsou základní registry, v jakém stádiu je jejich příprava a co ještě musíme všichni učinit, aby skutečně 1. 7. 2012 byl jejich start hladký? Správa základních registrů a Magazín Egovernment se společně rozhodli připravit seminář, který měl umožnit všem, kteří tak potřebují, získat co nejvíce informací v dané oblasti.

KLIKNUTÍM NA IKONU PDF ZA NÁZVEM PREZENTACE ZÍSKÁTE JEJÍ PDF VERZI

8:30 - 9:30 REGISTRACE

9:30 ZAHÁJENÍ
Petr Říha vrchní ředitel,
sekce pro informatiku a eGovernment, MV ČR

9:30 Cesta k registrům
Ing. Michal Pešek,
ředitel, Správa základních registrů

10:00 Základní registry - aktuální stav
PhDr. Robert Ledvinka, ředitel,
odbor veřejné správy, MV ČR

11:00 Cesta k registrům
Ing.Ondřej Felix, CSc.,
hlavní architekt e-governmentu, MV ČR

11:40 ISTZR - brána k základním rgistrům
Michal Kolařík,
AutoCont

OBČERSTVENÍ

12:30 technologické prezentace

12:30 „REGATA: pohled z druhého břehu... aneb přístup k datům základních registrů“
Roman Kamarýt,
VP / Head of Competence, NESS Czech s.r.o.

13:00 Aktuální stav projektu Registru obyvatel aneb Cesta je dlouhá, ale cíl je na dohled
Roman Zemánek, Jiří Dohnal, ICZ a.s.

13:30 Jednotný identitní prostor
Tomáš Řemelka, Novell - Praha

13:45 JIP, KAAS, ZR, aneb co budeme dělat?
Tomáš Řemelka, Novell - Praha

14:00 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech
Vladimír Dvořák, AutoCont CZ

15:00 ZÁVĚR SEMINÁŘE

PARTNERspoluorganizátorem je vydavatel magazínu Egovernment společnost


© Egovernment-info.com 2012
Poslední aktualizace 4.3. 2012