logo magazínu egovernment

ePRAHA 2015

Magazín Egovernment ve spolupráci s odborem informatiky Magistrátu hl.m. Prahy připravil seminář ePraha 2015.

18.3. 2015

V návaznosti na předchozí ročníky byl i letošní seminář určen zástupcům orgánů a organizací hl. m. Prahy, kteří se zabývají využitím ICT pro potřeby modernizace správy města. Zejména dotčeným představitelům hl. m. Prahy a městských částí, pracovníkům magistrátu a úřadů MČ, organizací zřizovaných městem, spolupracujícím odborníkům, ale i zástupcům jiných měst ČR a dalším zájemcům o problematiku

Cílem semináře ePraha, jehož tradice sahá až do roku 2006, bylo umožnit :

  • informování o strategických záměrech a trendech pro ICT ve službách správy města,
  • výměnu zkušeností a podnětů k efektivní spolupráci,
  • propagaci inspirativních příkladů dobré praxe,
  • diskusi k dalšímu směřování pražské informatiky v kontextu ČR i Evropy.

8:30 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 10:40 ÚVODNÍ BLOK – PRIORITY, INTEGRACE, ARCHITEKTURA

Zahájení

PRIORITY HL. M. PRAHY V OBLASTI ICT,
Ondřej Felix, předseda komise RHMP pro ICT

NÁVRH INTEGRAČNÍ ARCHITEKTURY,
Jaroslav Šolc, INF MHMP, Vladimír Vlachovský, Jiří Slabý, Deloitte

SDÍLENÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY,
Bohumil Pechr, INF MHMP)

INTEGRACE A ARCHITEKTURA Z POHLEDU MČ,
Martin Dušek, ÚMČ Praha 14

INTEGRACE! INTEGRACE? INTEGRACE!?!,
Vladimír Halm, Magistrát města Brna)

10:40 – 11:00 PŘESTÁVKA

11:00 – 12:30 CHYTRÉ MĚSTO

PRAHA, ICT A EUROCITIES,
Jaroslav Šolc, INF MHMP

CO JE SMART CITIES,
David Bárta, časopis Smart Cities

CITY NEXT – MĚSTO NOVÉ GENERACE,
Václav Koudele, Microsoft

MY CITY – DATA DRIVEN SOCIETY,
Oldřich Kalina, Albert Seubers*, Atos

CHYTRÉ PŘÍLEŽITOSTI Z POHLEDU MČ,
Robert Králíček, zástupce starostky, MČ Praha 12

12:30 – 13:00 PŘESTÁVKA

13:15 – 14:40 OTEVŘENÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

OPEN DATA – JEDNA Z PRIORIT HMP,
Ondřej Profant, člen zastupitelstva hl.m. Prahy a člen komise pro ICT

OTEVŘENÁ DATA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ V ČR,
Jiří Knitl, Fond Otakara Motejla

OTEVŘENÁ RADNICE,
Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, MČ Praha 6

OTEVŘENÁ GEODATA A MAPOVÉ SLUŽBY,
Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy

OPENDATA V DĚČÍNĚ,
Tomáš Kejzlar, Magistrát města Děčín

14:40 – 14:50 PŘESTÁVKA

14:50 – 16:00 eSLUŽBY, INTERNET

MOBILE GOVERNMENT,
Oldřich Kalina, Albert Seubers*, Atos

WEB A MOBILNÍ APLIKACE MČ PRAHA-KUNRATICE,
Tomáš Moravec, Praha-Kunratice

ELEKTRONICKÉ GRANTY,
Radek Pilát, MČ Praha 6

WEB MČ PRAHA 10,
Miroslav Hynšt, MČ Praha 10

PREVENCE ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ A KRIMINALITY,
Jana Brandejsová, SaferInternet

16:00 ZÁVĚR SEMINÁŘE, SHRNUTÍ

POZNÁMKA: Na seminář ePraha navázal samostatně zajišťovaný slavnostní večer s vyhlášením výsledků krajského kola soutěží Zlatý erb a JuniorErb 2015.
Detailní výsledky jsou na stránkách kola. .

18.3. 2015PARTNER

vydavatelem magazínu Egovernment je společnost© Egovernment-info.com 2015
Poslední aktualizace 1. 4. 2015