ÚVOD
CÍL
PROGRAM
VSTUPNÉ
FOTOGALERIE


MÍSTO KONÁNÍ?
Místem konání byl Magistrát hl. m. Prahy,
Mariánské nám. 2,
zasedací síň Zastupitelstva HMP v 1. patře


INFORMACE?
Případné další informace o tomto semináři či dalších akcích, které připravujeme, získáte v redakci magazínu Egovernment na telefonním čísle:

241 412 518-9

Konkrétní programové dotazy:
Ing. Jaroslav Šolc, tel. 236002682,
jaroslav.solc@cityofprague.cz (vedoucí projektu, program)VSTUPNÉ
VSTUP NA SEMINÁŘE BYL MOŽNÝ VE TŘECH CENOVÝCH VARIANTÁCH:

A- 238,-Kč (veřejná správa)
B- 119,- Kč (registrovaní čtenáři magazínu EG)
C- 714,- Kč (ostatní)

Vstupné zahrnuje účast na semináři, sborník semináře, občerstvení, oběd a 19% DPH

Na základě Vaší registrace Vám bude zaslána zálohová faktura se splatností 10 dní. Daňový doklad zašleme po semináři.

Máte zájem stát se registrovaným čtenářem magazínu Egovernment? Registrační formulář naleznete na hlavní stránce tohoto webu.
SEMINÁŘMagazín Egovernment a Hl. m. Praha – odbor informatiky MHMP uspořádali seminář „ePraha – výzvy a příklady řešení“ jehož součástí bylo vyhlášení výsledků krajského kola soutěže webových stránek Zlatý Erb.
PROGRAM SEMINÁŘE
(kliknutím na název prezentace otevřete její PPT verzi)
ÚVOD
Hl. m. Praha usiluje o modernizaci správy města a poskytování služeb občanům s využitím informačních a komunikačních technologií na úrovni srovnatelné s jinými Evropskými metropolemi. Od listopadu 2005 má město schválenou Informační strategii do r. 2010 „Cesta k e-Praze“. Současně usiluje o výměnu zkušeností v oblasti e-governmentu s jinými samosprávami v ČR i v zahraničí. Pro úspěšné řešení v Praze je důležitou podmínkou komunikace a spolupráce všech významných subjektů města, které budují své informační systémy, vytváří či přejímají data celoměstského významu, komunikují se státní správou, vytvářejí elektronicky poskytované služby pro občany a řeší související koncepční, metodické a organizační otázky. Jde především o MHMP, městské části a jejich úřady, některé organizace zřizované městem, ale i jejich partnery z řad IT společností.

Metoda zveřejňování a propagace dobrých řešení (good practices) je spolu s možností diskuse i na úrovni vrcholového managementu jednou ze základních metod napomáhajících efektivnímu rozvoji a spolupráci, vzájemné inspiraci i zajištění potřebné schopnosti provázanosti systémů jednotlivých subjektů. Tedy tomu, co je označováno jako „interoperabilita“. Přestože je zajišťována základní komunikace a spolupráce na úrovni informatiků města, nebyla dosud plně využita standardní forma semináře či jiné formy prezentace zajímavých projektů v rámci hl. m. Prahy.
CÍL SEMINÁŘE
Cílem bylo formou semináře za účasti politických představitelů HMP a MČ, vrcholového managementu MHMP a ÚMČ i pracovníků informatiky zajistit soustředění informací o dobrých řešeních ve vazbě na Informační strategii HMP, zajistit jejich propagaci a uskutečnit diskusi. Seminářem poprvé konaným v r. 2006 příp. založit tradici pro každoroční opakování. Návrh na uspořádání semináře vychází ze zkušenosti MHMP při realizaci konference TeleCities v Praze (říjen 2005) i ze spolupráce na akcích jako Krajský rok informatiky či jiných konferencích v ČR i v zahraničí.
Hromadná fotografie na závěr ceremoniálu ZLATÝ ERB

další fotografie na www.zlatyerb.obce.cz


PRO KOHO BYL SEMINÁŘ URČEN ?

Na semináři získali potřebné informace pro svoji práci všichni, kdo se podílejí na rozvoji e-governmentu v hl. m. Praze, modernizaci správy města a poskytování elektronických služeb pro veřejnost podle Informační strategie "Cesta k e-Praze". Zúčastnili se jej konkrétně političtí představitelé hl. m. Prahy a městských částí, ředitelé a tajemníci úřadů a organizací zřízených HMP, informatici, řešitelé a partneři projektů aj.

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNER


PARTNER
spoluorganizátorem semináře byl vydavatel magazínu Egovernment - společnost
ZLATÝ ERB

Porota za kraj Praha (zleva):
Ing. Jiří Stach, Martin Krška, Ing. Igor Czesaný, Ing. Dana Vynikarová, Ing. Jana Voldánová, Mgr. Helena Poněšická, Jana Bondyová, Ing. Renata Tomanová (předsedkyně poroty)


Ing. Renata Tomanová (předsedkyně poroty) a tiskový mluvčí MHMP Jiří Wolf


MČ Praha 5 - 3. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba "Praha5 - NEMO - komplexní evidence a správa nemovitostí"
zleva - Ing. Jiří Berkovec z Marbes Consulting (sponzor soutěže), Ing. Martin Trnka-ředitel MHMP, Martin Stránský-zástupce starosty Prahy 5 pro oblast informatiky, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha 6 - 2. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba " Fulltextové vyhledávání s pamětí a statistikou napříč vybranými moduly"
Ing. Martin Trnka-ředitel MHMP, Lenka Pokorná-tajemnice ÚMČ Prahy 6


MČ Praha-Újezd - 3. místo v kategorii Nejlepší webové stránky obce
zleva - Ing. Jiří Berkovec z Marbes Consulting (sponzor soutěže), Ing. Martin Trnka-ředitel MHMP, zástupci z Újezdu: David Hovorka-externí webmaster, Václav Drahorád-místostarosta, Martina Maříková -referentka, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha-Petrovice - 2. místo v kategorii Nejlepší webové stránky obce
zleva - Ing. Martin Trnka-ředitel MHMP, zástupci z Petrovic: Jana Dynybilová-asistentka, Ing. Petr Říha-radní, Ing. Anna Smutná-tajemnice, Jiřina Svitáková-externí webmaster, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb, Ing. Roman Zemánek-obch.ředitel firmy Exprit (sponzor soutěže)


MČ Praha 7 - 3. místo v kategorii Nejlepší webové stránky města
zleva - Ing. Martin Trnka - ředitel MHMP, zástupci z Prahy 7: Radka Paulíčková - administrátor web.stránek, Ing. Radomír Botek-ved. odboru informatiky, Mgr. Jana Jelínková - ved. kanceláře tajemníka, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha 13 - 2. místo v kategorii Nejlepší webové stránky města
zleva - Ing. Olga Vomáčková -marketingová ředitelka ICZ (sponzor soutěže), Ing. Martin Trnka - ředitel MHMP, zástupci z Prahy 13: Mgr. Jakub Truschka - webmaster, PhDr. Samuel Truschka-tisk.mluvčí, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha 5 - 1. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba "Praha5.net - internet zdarma"
Ing. Martin Trnka - ředitel MHMP, Martin Stránský-zástupce starosty Prahy 5 pro oblast informatiky


MČ Praha - Vinoř - 1. místo v kategorii Nejlepší webové stránky obce
(zleva - Ing. Martin Trnka - ředitel MHMP, zástupci ÚMČ Praha - Vinoř: Ing. František Filip- kronikář obce, Jaroslav Krajl-starosta, RNDr. Aleš Střecha-webmaster, Ing. Jiří Vondrášek-senior manager KPMG (sponzor soutěže), Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha 6 - 1. místo v kategorii Nejlepší webové stránky města
zleva - Ing. Martin Trnka-ředitel MHM, zástupci ÚMČ Praha 6: Lenka Pokorná - tajemnice, Radek Pilát-externí webmaster, Martin Šalek- tiskový mluvčí, Ing. Jiří Vondrášek-senior manager KPMG (sponzor soutěže), Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb


MČ Praha 6 - cena Březen - měsíc internetu
zleva - Jaroslav Winter (Sdružení Březen), zástupci ÚMČ Praha 6: Lenka Pokorná-tajemnice, Martin Šalek- tiskový mluvčí, Ing. Jan Savický za Sdružení Zlatý erb

poslední aktualizace 16.4. 2006 egovernment@egovernment.cz