logo magazínu egovernment

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY KLADNO 9.-10. 6. 2011

Motto: Každoroční bilance vývoje ICT na městech.

Magazín Egovernment uspořádal šestý ročník pravidelného setkání "všech" zainteresovaných do problematiky elektronizace veřejné správy na úrovni měst. Tentokrát se sejdeme 9.-10. 6. v Kladně.

Hlavní náplní dvoudeního programu tradičně bylo:

  • Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst
  • Provázanost městských projektů se zásadními celorepublikovými projekty v oblasti informatizace veřejné správy
  • ICT podpora managementu městských organizací
  • Vize další informatizace městských úřadů.

Odkazem na jednotlivé prezentace je ikona PDF za názvem prezentace. Nutný program Adobe Reader

9.6. čtvrtek

8:30-9:30 REGISTRACE

9:30 zahájení

9:45 stav projektů e-governmentu
Jaroslav Mráz, vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment, MV ČR

10:15 ISDS – komunikační platforma eGovernmentu
Najah Torbová, vedoucí týmu, Úsek eGovernment,Česká pošta s.p.

10:45 Zapojení OVTI do rozvojových projektů města
Pavel Rous, odbor výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna
Simona Rákosová, Oddělení evropských fondů a rozvoje města, Magistrát města Kladna

11:15 RUIAN část 1 , část 2 , část 3
Tomáš Holenda, Jiří Formánek, ČÚZK

11:45KISMO - činnost a plány
Cyril Čapka, KISMO


12:00 OBĚD


13:00 Spolupráce kraje a měst při výstavbě datových sití samospráv
Václav Koudele, KÚ Plzeňský kraj

13:30 eGoverment v praxi - řešení fy. GORDIC
Jaroslav Špírek, GORDIC
Ing. Karel Kohl, MěÚ Kralupy nad Vltavou (kancelář tajemníka)

14:00 Identity pod kontrolou - Identity & Acces Management (nejen) pro integraci úřadu
Roman Hlaváč, Local Government Manager, IBM ČR

14:30 Spisová služba pro školy a školská zařízení
Rostislav Obrlík, vedoucí organizačního úseku, Magistrát města Brna
Petr Oplátek, Manažer odboru Spisová služba a Archivy, ICZ, a.s.

15:00 Efektivní řízení dokumentových procesů
Vladimír Střálka, Adobe Systems

15:30 Cloud Computing v prostředí veřejné správy část 1 , část 2
Markéta Douděrová, Microsoft,
Radim Juchelka, Vítkovice IT Solution

15:50 Otevřená komunikace mezi úřadem a občany
Pavel Hajský, obchodní konzultant – veřejná správa, AV MEDIA, a.s.

16:10 PROXIO cesta změny
Jiří Fišer, statutární město Olomouc

16:30 XML jako integrační platforma
Pavel Nemrava, Antonín Drahovzal, Software602
Tomáš Kejzlar, Statutární město Děčín

16:50 Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů
Miroslav Šedivý, Telefónica

17:10 Od Czech POINTu k vniřní integraci
Radek Novák, Novell-Praha

17:30 Použití čipových karet na kladenském magistrátu
Pavel Rous, Odbor výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna
Ivo Rosol, OKsystem

17:50 Koncept Chytrých měst – inspirace a příklady v podmínkách ČR
Jaroslav Šolc, SIKS a.s., MČ Praha 2


19:15 Kladno krásné návštěva zámecké zahrady a medvědária

20:00 Společenský večer neformální setkání

20:30 Back to 60’ - The Beatles revival


10.6. pátek

9:15 Egovernment - The Best a další..
Michal Jirkovský, Magazín Egovernment

9:30 Byl jednou jeden Google...
aneb, co Vám můžeme nabídnout

Eva Martinicová, Policy Manager, Google Czech Republic
Filip Hráček, Developer Relations Program Manager, Google Czech Republic

10:00 Projekt IS Statutárního města Ostrava a jeho městských obvodů část 1 , část 2
Libor Daněk, obchodní ředitel VERA
Jaroslav Zeman, Solutions Manager, Oracle

ARCHIVACE PRO MĚSTA

10:30 Ukládání krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, vždy však důvěryhodné.
Oskar Macek, MV ČR

11:00 Ukládání v rámci Technologických center
Martin Procházka,vedoucí oddělení správy sítě, KÚ Vysočina

11:30 Zkušenosti s provozem negarantovaného úložiště v TC ORP Kladno
Pavel Rous, Odbor výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna
Simona Rákosová, Oddělení evropských fondů a rozvoje města, Magistrát města Kladna

12:00 ZÁVĚRGENERÁLNÍ PARTNER
ZLATÝ PARTNER


STŘÍBRNÝ PARTNER
SPECIÁLNÍ HOST
spoluorganizátorem je vydavatel magazínu Egovernment společnost


© Egovernment-info.com 2011
Poslední aktualizace 13.6. 2011