PARTNER
KONFERENCE

TRADIČNÍ VÝROČNÍ KONFERENCE


PROGRAM


HLAVNÍM TÉMATEM ROKU 2013

BYLO FINANCOVÁNÍ ELEKTRONIZACE VS

ZE  STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ  V OBDOBÍ 2014+

A STRATEGIE EGOVERNMENTU 2014+

3.9. 2013 - ÚTERÝ


8:30 - 9:30 REGISTRACE9:30 ZAHÁJENÍ        


Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra

JUDr. Michal Hašek , hejtman, Jihomoravský kraj

ODBORNÝ PARTNER


PLATINOVÝ PARTNER


SPECIÁLNÍ HOST


Rostislav Koštial, starosta, MikulovODBORNÁ ČÁST I

                                                  

e-government 2013 a  SF 2014+    10:00 PŘÍPRAVA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO OBDOBÍ 2014+

Ing. Daniel Braun, MA,

  1. 1.náměstek ministra, MMR


10:30 PŘÍPRAVA PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A eGOVERNMENTU

Mgr. Ondřej Veselský, náměstek pro veřejnou správu a legislativu, MV ČR
JAK NÁM ŠLAPOU REGISTRY11:00 ZÁKLADNÍ REGISTRY 20(14)

Ing. Michal Pešek,

ředitel, SZR


11:30 ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Ing. Ondřej Felix, CSc.

hlavní architekt, digitální šampion12:00 CESTA K JEDNOTNÉMU KOMUNIKAČNÍMU PROSTŘEDÍ ČESKÉHO eGOVERNMENTU

Pavel Křižanovský, Cisco Systems


12:30 NEZÁVISLÝ POHLED NA ČESKÝ eGOVERNMENT S ODSTUPEM PĚTI LET: PŮVODNÍ PLÁNY VS. REALITA

Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista


13:00 SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME, e2020

newps.cz s.r.o; Software602 a.s.;

Asseco Central Europe, a.s.; ICZ a.s.;

AutoCont CZ a.s.13:15 ZÍTŘEK S MMR

RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování MMR13:30 OBĚD - (vinárna + zámecká terasa)13:15 V.I.P. oběd          

         (sala terrena)
14:30 ODBORNÁ ČÁST II


odpolední program probíhá ve dvou souběžných sekcích


  1. A.MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY                                    (ZÁMECKÝ SÁL)

     moderace: Ing. Jan Forbelský, JIhomoravský krajOTEVŘENÝ A TRANSPARENTNÍ ÚŘAD  (30’)

Zdeněk Hajn, GORDIC


KIVS a další klíčové IT projekty MV - centralizovaně, bezpečně a moderně  (30’)

JUDr. Petr Solský, náměstek ministra pro informační a komunikační technologie, MVČRDŮVĚRYHODNÝ ARCHIV  (25’)

Marek Šoule, Václav Bahník,

IBM Česká republikaDOTKNĚME SE CLOUDU  (20’)

Faraz Mahmood,

Fujitsu Technology Solutions


DATA JAKO VEŘEJNÝ STATEK  (20’)

Vladimír Kyjonka,

BI Business Advisor, SAS Institute ČR


SDÍLÍME A CO VY?        (20’)

Václav Koudele, MICROSOFT

Eliška Pečenková, vedoucí odboru informatiky, KÚ Plzeňského kraje


MOŽNOSTI VIRTUALIZACE APLIKACÍ A DESKTOPŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Vladimír Špička, CITRIX SYSTEMS        (20’)


Novell: Feels like Dropbox, Acts like Fort Knox

Ing. Aleš Kučera, Country Leader, Novell-Praha  (20’)


NÁHLED SPOLEČNOSTI ATOS NA ELEKTRONIZACI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Petr Mayer, ATOS IT Solutions and Services s.r.o.  (20’)

Stanislav Cingroš,  ATOS IT Solutions and Services s.r.o.


18:00 SOUTĚŽ O MOBILNÍ TELEFONY

Otázky soutěže se budou týkat jednotlivých prezentací . Soutěžící s největším počtem správných odpovědí vyhrává mobilní telefon Huawei Ascend P1

Soutěž probíhá na závěr každé sekce samostatně tzn. soutěží se o 2 telefony.


Partner Coffee Break  1. B.REGISTRY BĚŽÍ A CO DÁL ?                                                (SÁL PŘEDKŮ)

     moderace: Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina       


OTEVŘENÁ DATA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ  (20’)

Mgr. Michal Kubáň, M.A., koordinátor, Fórum pro otevřená data/Fond Otakara Motejla


ČESKÁ POŠTA A ELEKTRONICKÉ  SLUŽBY   (30’)

Tomáš Ječný, Česká pošta


STRATEGICKÝ RÁMEC eGOVERNMENTU 2014+  (20’)

Ing. Radek Horáček, , vedoucí  oddělení informačních systémů veřejné správy, MV ČR


STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY 2014+  (20’)

Mgr. Bohdan Urban, ředitel, odbor veřejné správy a eGovernmentu, MV ČR


DATOVÉ SCHRÁNKY - EFEKTIVNÍ ZPŮSOB ZARUČENÉ A BEZPEČNÉ KOMUNIKACE  (30’)

Iva Luňáková, Senior Service Manager, Telefónica


RÚIAN PO ROCE PROVOZU, DALŠÍ SLUŽBY RÚIAN  (20’)

Ing. Tomáš Holenda, ČÚZK

Ing. Jiří Formánek, ČÚZK


ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH

TECHNOLOGICKÝ PARTNER

POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH  (20’) SUBJEKTŮ

Petr Jaroš, ČSOB


A CO DÁL ...   (20’)

Roman Zemánek, ICZ a.s.


PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY A FORMULÁŘOVÉ ROZHRANÍ   (20’)

Ing. Pavel Nemrava, Software602SPISOVÁ SLUŽBA A DMS V RESORTU ČÚZK (20’)

Ing. Adéla Kratochvílová, ČÚZK

Ing. Vít Suchánek, ČÚZK


18:00 SOUTĚŽ O MOBILNÍ TELEFONY

Otázky soutěže se budou týkat jednotlivých prezentací . Soutěžící s největším počtem správných odpovědí vyhrává mobilní telefon Huawei Ascend P1

Soutěž probíhá na závěr každé sekce samostatně tzn. soutěží se o 2 telefony.


19:00 PROHLÍDKA ZÁMKU


20:00 RAUT - NÁSTUPNÍ SÁL


21:00 VOLBA MISS EGOVERNMENT

              informaci o soutěži naleznete ZDE


22:30 TANEC NA DVOŘE S MARTINEM HRDINKOU

             diskotéka na zámeckém nádvoří4.9. 2013 - STŘEDA


ODBORNÁ ČÁST III


9:30

ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK             (ZÁMECKÝ SÁL)

workshop MMR

aktuální stav NIPEZ  e-tržišť, NEN, číselník NIPEZ, uveřejňování informací - ISVZ,

MEDIÁLNÍ PARTNER

profily zadavatelů.


RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování MMR

RNDr. Eva Vízdalová, vedoucí oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ

Ing. Marek Grill, vedoucí oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť

Mgr. Martin Grill, referent oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ

 


12:30 ZÁVĚR KONFERENCE


UZAVŘENÁ JEDNÁNÍ:

2.9.  V.I.P. GOLFOVÝ TURNAJ (Poysdorf)

        KISMO + informatici krajů (16:00 vinárna)

        V.I.P. večer  (20:00 Templ)


4.9.  Sdružení tajemníků Městských a obecních úřadů  (9:00 Sala Terrena)

        workshop IRMS (10:00 vinárna)

 

ZLATÝ  PARTNERSTŘÍBRNÝ  PARTNER


HOMEdefault.html

záštitu konferenci poskytli


Ing. Martin Pecina, MBA

místopředseda vlády a ministr vnitraJUDr. Michal Hašek

hejtman

Jihomoravský krajRostislav Koštial

starosta

Město Mikulov

ZÁŠTITA

_______________________________________________________________________________________

Egovernment - infocom 2013

poslední aktualizace 16. 9. 2013

Místem konání konference byl zámek Mikulovmapa

MÍSTO KONÁNÍ

GENERÁLNÍ PARTNER

STRATEGICKÝ PARTNER