logo magazínu egovernment

DATOVÉ SCHRÁNKY

V polovině roku 2009, konkrétně 1.7. 2009 vstoupí v účinnost zákon č.300/2008 Sb., který sebou přináší POVINNOST používat DATOVÉ SCHRÁNKY

Vzhledem k tomu že datové schránky budou znamenat zcela zásadní změnu nejen uvnitř veřejné správy, rozhodli jsme se realizovat sérii seminářů po celé republice. Jejich účelem je co největšímu množství těch, jichž se týká povinnost komunikace prostednictví datových schránek, tuto tématiku podrobně objasnit.


NOVÉ

Přidána další lokalita - LAST MINUTE - naše série seminářů nekončí, jak bylo původně plánováno 26.5. v Paze, ale po dohodě s Ministerstvem vnitra připravujeme závěrečné setkání v Brně. Bude se jednat téměř o Las Minute příležitost k diskuzi o datových schránkách těsně před jejich spuštěním. V Brně se setkáme 24. června v hotelu Holiday Inn. Odkaz a podrobnosti zde , nebo na konci tabulky termínů.

Na základě dotazů, které padaly na zatím realizovaných seminářích, jsme sestavili přehled těch nejčastějších či nejdůležitějších. Najdete je, spolu s příslušnými odpověďmi v sekci OTÁZKY A ODPOVĚDI

MÍSTA KONÁNÍ

Semináře se konali po celé republice, tak aby byly co nejdostupnější široké účasti. Program každého z nich byl téměř identický, je tedy možné si vybrat ten nejbližší dle vzdálenosti. Po kliknutí na vybrané město uvidíte program konkrétního semináře, spolu s informacemi o místě konání a registračním formulářem.

Prezentace ze našich setkání naleznete v pravém sloupci (formát PDF). Vzhledem k tomu, že se některé údaje postupně mění, jsou zde k dispozici pouze aktuální verze prezentací.

Toto jsou veškeré termíny a místa v tuto chvíli naplánované. Kliknutím na název města se dostanete na příslušné stránky semináře s programem a přihláškou.

PLZEŇ 27. 1. ZAPLNĚNO
KARLOVY VARY 28. 1. ZAPLNĚNO
OLOMOUC 3. 2. ZAPLNĚNO
FRÝDEK MÍSTEK 4. 2. ZAPLNĚNO
JIHLAVA 9. 2. ZAPLNĚNO
PRAHA 17. 2. ZAPLNĚNO
MOST 18. 2. ZAPLNĚNO
ÚSTÍ NAD LABEM 19. 2. ZAPLNĚNO
HRADEC KRÁLOVÉ 16. 3. ZAPLNĚNO
LIBEREC 17. 3. ZAPLNĚNO
PARDUBICE 18. 3. ZAPLNĚNO
OSTRAVA 31. 3. ZAPLNĚNO
BRNO 2. 4. ZAPLNĚNO
KLADNO 28. 4. ZAPLNĚNO
MLADÁ BOLESLAV 29. 4. ZAPLNĚNO
PŘÍBRAM 30. 4. ZAPLNĚNO
BENEŠOV 5. 5. ZAPLNĚNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE 6. 5. ZAPLNĚNO
ZLÍN 7.5. ZAPLNĚNO
BRNO 13.5. ZAPLNĚNO
JIHLAVA 14.5. ZAPLNĚNO
OLOMOUC 19.5. ZAPLNĚNO
PLZEŇ 21.5. ZAPLNĚNO
PRAHA 26.5. ZAPLNĚNO
LAST MINUTE
BRNO 24.6. ZAPLNĚNO

ZÁMĚR PROJEKTU

Magazín Egovernment spolu s Ministerstvem vnitra ČR se rozhodli co nejvíce vysvětlit problematiku datových schránek ještě pře platností zákona. Proto společně připravili sérii seminářů. Jejich program bude mít dvě části:

V rámci dopoledne bude Ministerstvem vnitra podrobně vysvětlena samotná podstata a důvod zavedení Datových schránek, vysvětlen postup jejich aktivace a jak a kčemu je využívat.

Po obědě se pak budeme věnovat technickým souvislostem s nároky kladenými na jednotlivé subjekty a to podle jejich velikosti, respektive objemu datových zpráv, který lze v jejich případě očekávat. Pozornost rovněž zaměříme na spisové služby jako poztřebný nástroj pro zpracování datových zpráv a jeho napojení na datové schránky

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

Semináře jsou určeny všem, kterých se týká povinnost používat od 1.7. 2009 datové schránky. Tedy pro veřejnou správu (orgány veřejné moci) a to bez ohledu na velikost úřadu, neboť datové schránky budou používat i ty nejmenší obecní úřady. Kromě veřejné správy tato povinnost vzniká i firmám a podnikatelským subjketům. I jim je seminář určen.

Vzhledem k závažnosti tématu je vstup ZDARMA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na základě diskuzí na jednotlivých seminářích zde sestavujeme seznam nejfrekventovanějších otázek. Kliknutím na otázku získáte odpověď. Vzhledem k tomu, že především v oblasti technických otázek, či výkladu zákona docházi ještě k vývoji, budou i odpovědi na tyto utázky postupně upravovány. Odpověď získáte kliknutím na příslušnou otázku.

Je nutné o zřízení schránky nějak žádat?

Jak dlouho budou doručené zprávy ve schránce zůstávat?

Kdo může datovou schránku používat?

Podepisování zpráv posílaných datovou schránkou – elektronický podpis.

Bude existovat něco jak „telefonní“ seznam datových schránek?

Jak zjistím, zda konkrétní osoba má datovou schránku, či jaká je datová schránka určité instituce?

Pokud ze strany občana dostane úřad podání v papírové podobě, je nutné, aby odpovídal elektronicky?

V jakých formátech bude možné s datovou zprávou posílat přílohy?

Znamená zavedení datových schránek konec elektronických podatelen?

Je v souvislosti s datovou schránkou nutné zavádět na úřad i spisovou službu?

Bude nutné konvertovat do elektronické podoby veškeré dokumenty, například velké výkresy v rámci stavebního řízení atp.?

Pokud mám schránku na své jméno jako statutární zástupce právnického subjektu, mohu ji používat jako soukromou, nebo musím mít ještě jednu?

Kolik datových schránek bude mít úřad? Záleží na jeho velikosti?

Jak poznáme, komu je v rámci úřadu určena datová zpráva, která je doručena do naší datové schránky?

Platí se služba datových schránek?K dispozici prezentace ze seminářů ve formátu PDF
Ministerstvo vnitra


Václav Koudele


Česká pošta


Telefónica O2

K dispozici analýza dopadů zákona č. 300/2008 Sb. (PDF 10MB)ZÁKON

Zákon č.300/2008 Sb. nově zavádí institut vyzvednuté zásilky. Doručování do datových schránek je zaručené (existuje jistota, že byla zpráva vložena do konkrétní schránky). Proto zákon umožňuje takto vloženou zásilku považovat po uplynutí lhůty 10 dní za vyzvednutou bez ohledu na skutečnost, zda se tak stalo či ne (jedná se o výhodu pro formu dnešních doporučených dopisů, kdy se řada správních řízení zdržuje „uhánění“ adresáta, aby si je vyzvedl).

JAK?

1. Prostřednictvím svojí datové schránky vyberete adresáta kterému má být doručena.

2. Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označili jako adresáta.

3. Systém zároveň oznámí vám -odesílateli, že datová zpráva, kterou jste odeslali, byla dodána do datové schránky adresáta.

4. Zároveň systém vyrozumí adresáta že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva. (Toto vyrozumění provede například tím, že odešle e-mail na jeho elektronickou adresu)

A to je všechno Datová zpráva se tedy pohybuje „uvnitř“ systému, pouze mezi datovými schránkami. Směrem „ven“ jde pouze vyrozumění o doručení.

spoluorganizátorem semináře je vydavatel magazínu Egovernment - společnost


© Egovernment-info.com 2009
poslední aktualizace 4. 6. 2009