Interaktivní aplikace pro zlepšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

A – přihlašující

Jméno a příjmení: Karel Váchal

Titul: Mgr.

Funkce: zástupce digitálního zmocněnce Ministerstva dopravy ČR

Odbor: sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend

E-mail: karel.vachal@mdcr.cz

Telefon: +420605005171

Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Firma: Ministerstvo dopravy ČR

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – projekt

Název projektu: Interaktivní aplikace pro zlepšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Lokalita: Česká republika

Cíl projektu

- zdokonalit proces výuky i zkoušení v autoškolách

- vytvořit interaktivní aplikaci   jako metodickou i vzdělávací pomůcku, volně přístupnou veřejnosti

 - seznámit prostřednictvím výukových videí začínající řidiče s riziky, se kterými se mohou v silničním provozu setkat

- působit preventivně na snižování nehodovosti a některých druhů dopravních kolizí 

 

Cílová skupina:

- všichni řidiči, řidičky a odborníci v agendě autoškolství

Provozovatel: Ministerstvo dopravy ČR

Realizátor: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Bezpečně na silnicích o.p.s., Asociací autoškol ČR, z.s., Autoklubem ČR a BESIP

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Schopnost vnímání rizika (Hazard Perception) si mohou všichni občané otestovat na video simulacích natočených z pohledu řidiče v reálných situacích silničního provozu.

Těmito videi chce Ministerstvo dopravy nejen začínající řidiče seznámit s riziky, se kterými se mohou v silničním provozu setkat, a působit tak preventivně na snižování nehodovosti a některých druhů dopravních kolizí začínajících řidičů.

Tato bezpečná on-line platforma umožní všem okamžitý přístup k tréninkovým klipům dle individuálních potřeb (tj. například z domova), nikoliv jenom v autoškole.

  

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Ministerstvo dopravy a spolupracující organizace registrují velký zájem a dotazy k dané problematice jak ze strany médií, tak občanů.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Asociací autoškol, BESIP a dalšími organizacemi pravidelně připravují informační kampaně, pořádají tematická setkání nejen s novináři, ale také s občany.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Ministerstvo dopravy dostalo daná videa v rámci spolupráce bezplatně, přičemž dané bylo přizpůsobeno a prezentováno v rámci informačního systému e-testy. Videa mají vliv na zlepšení výuky v autoškolách a vnímání nebezpečných situací ze strany řidičů.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s výše zmíněnými organizacemi stále pracuje na zdokonalování výuky s postupným zvyšováním kvality dle světových standardů.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Interaktivní výuka je stále využívána napříč více odvětvími, proto je projekt inspirací a návodem i ostatním resortům.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Aplikace Hazard Perception prozatím poslouží k výuce, v budoucnu by se podobné interaktivní programy mohly stát i součástí závěrečných zkoušek. Ministerstvo dopravy aplikaci umístilo na portál E-testy, kde se žáci autoškol také vzdělávají. Na stránkách resortu je odlehčená verze pro začínající motorkáře. Na webu projektu Učme se přežít je pak obsáhlejší varianta určená nejenom pro odborníky. Přístupy jsou samozřejmě zdarma.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Aplikace Hazard Pereception prozatím poslouží k výuce, v budoucnu by se podobné interaktivní programy mohly stát i součástí závěrečných zkoušek. Ministerstvo dopravy aplikaci umístilo na portál E-testy, kde se žáci autoškol také vzdělávají. Na stránkách resortu je odlehčená verze pro začínající motorkáře. Na webu projektu Učme se přežít je pak obsáhlejší varianta určená nejenom pro odborníky. Přístupy jsou samozřejmě zdarma.

 

Schopnost vnímání rizika (Hazard Perception) si můžou občané otestovat na video simulacích natočených z pohledu řidiče v reálných situacích silničního provozu. Lze si tak prověřit svou schopnost adekvátně vyhodnocovat situaci na silnici a dokázat zaregistrovat i případně reagovat na veškerá dopravní rizika, která mohou vyústit v kolizi. Jako řidiči budete v průběhu videa vyzváni, abyste klikli pokaždé, když si všimnete rizika, které by dle vás mohlo vést ke kolizi. Pokud kliknete ve vymezeném čase, je odpověď považována za správnou.

 

Tato bezpečná on-line platforma umožní všem okamžitý přístup k tréninkovým klipům dle individuálních potřeb (tj. například z domova), nikoliv jenom v autoškole.

 

Celková úspěšnost testu se posuzuje dle rychlosti reakcí a počtu zjištěných krizových situací. Test je tak založen na předpokladu, že řidiči, kteří jezdí bezpečněji (např. zkušení řidiči, řidiči bez historie nehod, s delší řidičskou praxí atd.) budou na riziko reagovat rychleji než řidiči, kteří jezdí rizikově a mají méně zkušeností.

 

 

 

D – popis projektu z pohledu realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt je náročný především z pohledu přizpůsobení světovému měřítku, prioritizace cílových situací a přizpůsobení informačních systémů využívajících daných vylepšení.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Interaktivní výuka je stále využívána napříč více odvětvími, proto je dané k využití a návodem i ostatním resortům.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Aplikace Hazard Perception prozatím poslouží k výuce, v budoucnu by se podobné interaktivní programy mohly stát i součástí závěrečných zkoušek.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekty v rámci digitalizace resortu dopravy.

 

 

Mimo výše uvedené také:

Mgr. Stanislav Dvořák

ředitel odboru agend řidičů MD ČR

+420 225 131 630

stanislav.dvorak@mdcr.cz

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.