2022

Magazín Egovernment v roce 2022  už po sedmé ocenil ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Udílení cen probíhalo pod záštitou

Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci

a

Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT Unie

Kompletní FOTOGALERII neleznete na konci stránky

Celkové  VÝSLEDKY  naleznete níže. 

VIDEOZÁZNAM slavnostního večera můžete sledovat zde


VÝSLEDKY

eOsobnost Egovernmentu 2022

Dne 11.5. 2022 jsme v rámci společenského večera v Nové budově Národního muzea v Praze vyhlásili výsledky eOSOBNOST EGOVERNMENTU pro rok 2022

 eOsobnost Egovernmentu 2022 - Pražský Filmový Orchestr         

Celkovou příjemnou atmosféru očekávání výsledků  naladil Pražský Filmový Orchestr, respektive jeho smyčcová část.

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Jaromír Řezáč, GORDIC

Úvodní slovo večera a oficiální otevření vyhlašování provedl generální ředetil generálního partnera Jaromír Řezáč. 

Tak jak bývá pravidlem, udělovali jsme ocenění eOsobnost Egovernmentu v několika kategoriích:

a v letošním ročníku došlo i na vyhlašování v kategorii eOsobnost Egovernmentu za celkový přínos.

Seznam nominovaných, z nichž jsme vybírali naleznet ZDE.

 

Zajímavostí letošního ročníku, kromě toho, že byl magicky sedmý v pořadí, byla zvyšující se počet žen, které byly na titul eOsobnost Egovernmentu nominovány a které dosáhly na stupně vítězů. Z celkového počtu 43 nominací bylo 28% žen a mezi těmi, kteří dosáhli na stupně vítězů pak 30%. 

 KATEGORIE ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Kategorie za celkový přínos je hlavní kategorií, kterou vyhlašujeme pouze tehdy, kdy obdržíme nominaci na osobnost, či osobnosti, které skutečně vykazují aktivity výrazně nad rámec své funkce a to dlouhodobě, díky nimž došlo k posunu elektronizace veřejné správy. Je to tedy kategorie, která nemusí být nutně (a nebyla) udělena vždy. V letošním roce jsme nakonec vyhodnotili z došlých nominací tři osobnosti, které jsme poslali na stupně vítězů.

 eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie celkový přínos

Tuto kategorii oceňovali:

Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC

Ondřej Profant, náměstek člena vlády

Květoslav Štrunc, CISCO

Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Roman Vrba, MV ČR1. místo: Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR

Roman Vrba byl oceněn především za dlouhotrvající vyníkající práci v oblasti řízení strategických projektů elektronizace veřejné správy. Oceněn byl nejen jeho přímý vliv na jednotlivé projekty (registr smluv, nový portál veřejné správy, portál občana, kompletní revize informačního systému datových schránek, kampaň procesu zřízení DS dalším povinným subjektům ...) ale i jeho řídící a manažerské schopnosti především pak vstřícné jednání s podřízenými a kolegy.

 

 


eOsobnost Egovernmentu 2022 - Norbert Schellong, Nemocnice Havíř2. místo: Norbert Schellong, ředitel, Nemocnice Havířov

v případě Norberta Schellonga byla oceněna jeho dlouhodobá přínosná aktivita v pblasti eHealth ať již na straně jednotlivých projektů či propagace samtného elektronického zdravotnictví. V minulosti (v letech 2014-2015)  byl koordinátorem a propagátorem strategie eHealth, která byla v roce 2016 přijata jako vládní strategie v této oblasti. kromě toho je propagátorem telemedicíny, digitalizace nemocničních procesů a elektronického objednávání a rezervací v rámci ambulantní a diagnostické péče v nemocnici. 

Norbert Schellong se z pracovních důvodů nemohl společenského večera účastnit osobně, realizovali jsme jeho vstup na dálku.

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Aleš Špidla, CKTCH Brno3. místo: Aleš Špidla, CKTCH Brno

je v současné době manažerem kybernetické bezpečnosti centra jardiovaaskulární a transplantační chirurgie Brno, prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem studijních programů v oblaasti kyberbezpečnosti (CEVRO Institut) a je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti. Ocenění mu je uděleno za jeho celkové působení v oblasti kyberbezpečnosti a to v četně evangelizace této oblasti a't již formou přednášek, rozhovorů či publikací s touto tématikou.

 

 

 

  

eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie celkový přínos

 vítězové kategorie CELKOVÝ PŘÍNOS

kompletní fotogalerie ZDE 


 


KATEGORIE CENTRÁLNÍ

Jedná se o kategorie centrálních úřadů - ministerstev či dalších organizací, jejich dopad je celorepublikový.
I tady jsme oceňovali tři první místa.
 
eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Centrální

Tuto kategorii oceňovali:

Jakub Fiala, ředitel odboru technologie třetích stran, GORDIC

Ondřej Profant, náměstek člena vlády

Květoslav Štrunc, CISCO

Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Igor Jeřábek, SZR1. místo: Igor Jeřábek, vedoucí oddělení service desk, SZR

Oceněny byly nejen jeho technické schopnosti a znalosti, ale rovněž jeho vystupování, jednání s kolegy i odolnosti vůsči narůstající zátěži. Stojí za úspěšnou realizací Service Desk SZR, návrhem a realizací VoIP pro Service Desk, organizací provozu podpory v rámci pandemie a úspěšným provozem při zvyšující se zátěži v souvislosti s narůstající potřebou elektronické identity. Patří mezi vůdči osobnosti SZR.

 

 

   

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Jakub Malina (v zastoupení)2. místo: Jakub Malina, národní koordinátor otevřených dat, OHA, MV ČR

Jako národní koordinátor otevřených dat se zasloužil o to, že publikace otevřených dat není již jen dobrovolná aktivita, ale v nělkterých oblastech se stala povinností. Zvýšil se tak výrazně počet poskytovatelů otevřených dat a tedy i transparentnost otevřenosti státních úřadů i samospráv. Zároveň se zasloužil o věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru.

Jakub Malina se nemohl předávání ocenění účastnit, zastoupil jej kolega Tomáš Šedivec

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Jitka Kotásková, Drážní úřad3. místo: Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele, Drážní úřad

dlouhodobě a aktivně se věnuje využití IT nástrojů pro podporu činností Drážního úřadu.  V loňském roce vedla tým, který se věnoval realizaci projektu zpracování mezd a vedení personální agendy (včetně evidence vzdělávání pro 150 osob). Zároveň se velice systematicky věnuje řízení bezpečnosti. V oblasti kyberbezpečnosti díky ní úřad pečlivě sleduje všechna rizika a rovněž zajišťuje vzdělávání samotných zaměstnanců úřadu v této oblasti.

 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Centrální

 vítězové kategorie CENTRÁLNÍ ÚŘADY

 

 kompletní fotogalerie ZDE 


  


KATEGORIE KRAJŮ

I v kategorii krajů došlo na ocenění tří nejlepších.
eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Kraje

Tuto kategorii oceňovali:

Petra Pecková, hejtmanka, Středočeský kraj

Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce, GORDIC

Květoslav Štrunc, CISCO

Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

 
 
 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Jiří Leščinský, Plzeňský kraj1.místo: Jiří Leščinský, ředitel, KÚ Plzeňského kraje

Dnes již bývalý ředitel KÚ (odchod do důchodu) pomáhal po celou dobu svého působení na KÚ prosazovat digitalizaci a realizovat myšlenky eGovernmentu a to nejen v rámci úřadu samotného, ale i mezi komunitou ředitelů krajských úřadů i  představiteli samosprávy na území kraje. Přirozenou a nenásilnou formou motivoval úřad ke každodenní efektivnější práci s využitím ICT. Plzeňský kraj tak například jako jeden z prvních úřadů ve veřejné správě a první mezi KÚ zavedl digitalizaci interních procesů, jako druhý v republice regionální komunikační infrastrukturu CamelNET, sjednotil identity místních samospráv a jejich organizací či zpřesnil data povrchové situace a průběhu inženýrských sítí.

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Petr Vobejda, Jihočeský kraj2.místo: Petr Vobejda, vedoucí, odbor informatiky, KÚ Jihočeského kraje

Jedná se o neúnavného bojovníka za optimalizaci řízení kvality a smysluplné využití digitalizace při zlepšování procesů. Významně se podílel na koncepci technologických center krajů ši koncepci rozvoje informačního systému kraje stejně jako na konkrétních projektech kraje - mobilní podpisová kniha, sběr elektronických žádostí o kotlíkové dotace, transparentní hospodaření kraje v podobě rozklikávacího rozpočtu. S velkou vervou se rovněž věnuje organizování konferencí jako příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti elektronizace.

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Radmila Velnerová, KHK3. místo: Radmila Velnerová, vedoucí, odbor analýz a podpory řízení, Královéhradecký kraj

zabývá se zpracováním dat z jednotného informačního systému kraje a dalších zdrojů. Vedle toho vytváří otevřená data, datový portál příspěvkových organizací, datový sklad, mapové aplikace a metodickou podporu obcí. Podstatné je, že umí velice dobře data vizualizovat tedy činit přístupnými a srozuimitelnými i pro laika. Zásadním projektem, kterému se věnovala je realizace datového portálu kraje Data KHK a to ve velice krátkém časovém úseku. Tématu se rovněž věnuje jako přednášející na konferencích, workshopech, univerzitách, středních školách i pro odbornou veřejnost.

 

  

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Kraje 

vítězové kategorie KRAJSKÉ ÚŘADY

kompletní fotogalerie ZDE 


 


KATEGORIE MĚST

Stejně jako v případě ostatních kategorií i zde jsme vyhlásili trojici nevýznamnějších eOsobností pro tento rok.

eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Města

Tuto kategorii oceňovali:

Michal Řezáč, manažer pro strategický rozvoj, GORDIC

Květoslav Štrunc, CISCO

Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Martin Trnka, město Cheb1. místo: Martin Trnka, vedoucí, odbor informatiky, MÚ Cheb

o digitalizaci dovede nejen koncepčně uvažovat, ale dokáže i konkrétní strategii přetavit do praxe. Důkazem je mimo jiné jeho významný podíl na studii proveditelnosti v rámci výzvy č. 28 IROP, kterou následně OHA vyhodnotil jako vzor pro ostatní žadatele, nebo jeho zásluhy na projektu zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb. Je téměř samozřejmé že právě on bylv Chebu  iniciátorem projektu portál občana. 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Michaela Skovajsová, město Jaroměř2. místo: Michaela Skovajsová, tajemnice MÚ, město Jaroměř

ve velmi krátké době zavedla v Jaroměři vnitřní oznamovací systém který je pro větší města povinný.  Zaměstnanci tak nyní mají k dispozici Féerový oznamovací systém (FOSY). Jaroměř byla první kdo tento systém zavedl v rámci Královéhradeckého kraje. Ministerstvo spravedlnosti o termínu zavedení informovalo opožděně a právě díky aktivitě paní tajemnice, která na celou problematiku upozornila i v médiích, se informace dostaly i k ostatním úřadům,

 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Jan Šťastný, město Dobruška3. místo: Jan Šťastný, tajemník, Město Dobruška

navrhl realizace aplikace Generátor 106 - jejím cílem je urychlení a řádné vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999. Program po vyplnění náležitostí doplní všechny zákonné náležitosti a navede uživatele na postup i související lhůty. Ze zadaných dat je pak vygenerován dokument pro žadatele.  Jedná se o velikou pomoc jak pro úřady, které mají problém s vyřizováním žádostí, tak pro ty, které jsou "zavaleny" žádostmi o onformace. V současné době je aplikace využívána řadou dalších měst.

 

 

 

 eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie Města

 vítězové kategorie MĚSTA

 kompletní fotogalerie ZDE KATEGORIE OBCÍ

Kategorie obcí byla v letošní roce zajímavá mimo jiné tím, že zde počet nominovaných žen a počet nominovaných mužů činil stejný počet, tedy 50% - 50% .

Tuto kategorii oceňovali:

Marek Řezáč, manažer pro strategický rozvoj, GORDIC

Květoslav Štrunc, CISCO

Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

  

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Petr Loučka, MČ Praha 171. místo: Petr Loučka, tajemník, MČ Praha 17

tajemník městské části má k ICT velice blízko, protože na současnou funkci přešel právě z role vedoucího odboru IT. I proto je dlouhodobě jedním z hlavních hybatelů digitalizace úřadu Prahy 17. V loňském roce městská čát pod jeho vedením zprovoznila hlasovací a konferenční systém čímž došlo ke zvkvalitnění a především zprůhkednění zasedání zastupitelstva i samotného procesu hlasování.  Standardem se zde stal rovněž objednávkový systém jehož prostřednictvím je možné si rezervovat den i čas pro vyřízení konkrétních záležitostí ve vybraných agendách.

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Anna Chvojková, obec Chýně2. místo: Anna Chvojková, starostka, obec Chýně

je symbolem digitalizace a e-governmentu malé obce. Původní web na Joomle si naprogramovala a spravovala sam, nyní spolu s dodavatelem nasadila vlastní řešení, které neustále vylepšuje. Web je připojen na e-identitu a občan si tedy může vše vyřídit skutečně on-line. Paní starostka navíc sama připomínkuje a pravidelně komunikuje s NAKITem tém arozvoje portálu občana a přihlášení se a sdílení dat mezi státem a obcemi.

 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Daniela Soldátová, MČ Praha 123. místo: Daniela Soldátová, vedoucí, oddělení provozu IS, ÚMČ Praha 12

 byla nominována za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu, informační gramotnosti a transparentnosti úřadu městské části. Její zásluhou došlo k nastavení a uvedení do praxe projektu digitalizace  schvalovacích procesů. Kromě toho pořádá vzdělávací kurzy v rámci úřadu a funguje jako určitý styčný důstojník komise pro digitalizaci.

 

 

 

 

eOsobnost Egovernmentu 2022 - kategorie obce

vítězové kategorie OBCÍ

kompletní fotogalerie ZDE 

 

 eOsobnost Egovernmentu 2022

  

 Celým večerm hudebně provázel Pražský Filmový orchestr (www.pfo.cz)

eOsobnost Egovernmentu 2022 - Pražský Filmový Orchestr

 

SEZNAM NOMINOVANÝCH 2022

Pro rok 2022 byli  nominováni:

 1. Radovan Igliar, náměstek ředitele pro úsek služeb, CESNET
 2. Michaela Skovajsová, tajemnice MÚ, město Jaroměř
 3. Aleš Špidla, CKTCH Brno
 4. Tomáš Bezouška, ředitel, IPSD
 5. Ladislav Němec, náměstek ministra - digitální mocněnec, MD ČR
 6. Jakub Tichý, IT manager, ÚMČ Praha 17
 7. Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury IS VS, OHA, MV ČR
 8. Miroslav Veselý, ředitel odboru, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR
 9. Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR
 10. Igor Jeřábek, vedoucí oddělení service desk, SZR
 11. Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele, Drážní úřad
 12. Miroslav Rychtařík, vedoucí, oddelení IS, Úřad vlády ČR
 13. Martin Trnka, vedoucí, odbor informatiky, MÚ Cheb
 14. Petr Vobejda, vedoucí, odbor informatiky, KÚ Jihočeského kraje
 15. Karel Váchal, zástupce zmocněnce pro digitalizaci, Ministerstvo dopravy
 16. Anna Chvojková, starostka, obec Chýně
 17. Martin Nečaský, vedoucí týmu realizující projekty v oblasti otevřených dat, OHA MV ČR
 18. Jakub Malina, národní koordinátor otevřených dat, OHA, MV ČR
 19. Jan Paroubek, ředitel, CENDIS s.p.
 20. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
 21. Helena Duffková, vrchní ministerský rada, odbor eGovernmentu, MV ČR
 22. Jíří Jarema, vedoucí, oddělení informačních služeb, město Karviná
 23. Ondřej Menoušek, vrchní ministerský rada eGovernment, MV ČR
 24. Jan Kalina, vedoucí, oddělení optimalizace eGovernmentu, MV ČR
 25. Josef Knotek, vedoucí, oddělení architektury a anlýzy, SZR
 26. Petr Loučka, tajemní, MČ Praha 17
 27. Radmila Vernerová, vedoucí, odbor analýz a podpory řízení, KÚ Královéhradeckého kraje
 28. Irena Křehková, spáva aplikací a technická podpora uživatelů systému GIS, Zlínský kraj
 29. Jana Kašíková, vedoucí, odbor informatiky, MÚ Zábřeh
 30. Ida Kárná, tajemnice, Obec Bílovice nad Svitavou
 31. Martin Dušek, vedoucí, odbor informačních a komunikačních technologií, MČ Praha 14
 32. Miroslav Vacula, vedoucí, odbor informatiky, Jihomoravský kraj
 33. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
 34. Michal Pešek, ředitel, SZR
 35. Petr Doležal, správce autentizačního systému MV, MV ČR
 36. Norbert Schellong, ředitel, Nemocnice Havířov
 37. Igor Čermák, ředitel, odbor koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu, MV ČR
 38. Jan Tretera, vedoucí, oddělení strategických informačních systémů, MV ČR
 39. Radmila Velnerová, vedoucí, odbor analýz a podpory řízení, Královéhradecký kraj
 40. Jiří Leščinský, ředitel, KÚ Plzeňského kraje
 41. Jan Šťastný, tajemník, Město Dobruška
 42. Daniela Soldátová, vedoucí, oddělení provozu IS, ÚMČ Praha 12
 43. Rut Bízková, předsedkyně správní rady, zakladatelka, ISFOR


Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST, 

tedy především:

 

 JAK nominovat, 

JAKÝCH KATEGORIÍCH

KOHO můžete nominovat a samozřejmě 

KDO může nominace zaslat a 

ZA CO byste měli někoho vlastně nominovat. 

V neposlední řadě se rovněž dozvíte 

TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 

a další FAQ

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

 

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 

TERMÍNY

příjem nominací - 1.3. 2022 - 29.4. 2022

vyhodnocování nominací - 2.5.-6.5. 2022

vyhlášení výsledků - 11.5. 2022

 

 


KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovatMagazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

 


GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 

ODBORNÝ PARTNER 

 

ICT Unie

 PARTNER 

   FAQ      

1. KDO MŮŽE ZASLAT NOMINACI?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.


2. JAK ZASLAT NOMINACI?

Nominace byla možná pouze elektronickým nominačním listem. Příjem nominací je v současné chvíli již ukončen.


3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.


4. JE MOŽNÉ OPĚT NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ NĚKDY NOMINOVÁN?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.


5. JE MOŽNÉ NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ OCENĚN - VYHRÁL ?

ANO, platí totéž co v předchozím případě. Pokud podle Vašeho mínění i nadále určitá osobnost svou činností výrazně přispívá k rozvoji elektronizace v ČR, jistě si zaslouží i opětovné ocenění.

PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.


JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY
Stačilo  vyplnit a odeslat nominační formulář. V tomto okamžiku je ppříjem nominací do letošního ročníku již ukončern.  . 
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.


eSOBNOST 2021

   eOSOBNOST 2019 eOSOBNOST 2018 eOSOBNOST 2017


FOTOGALERIE 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.