ZÁŠTITA

MILAN CHOVANEC
ministr vnitra

Ing.TOMÁŠ PROUZA, MBA
státní tajemník pro evropské záležitosti, koordinátor digitální agendy ČR

Mgr.ZDENĚK ZAJÍČEK

prezident ICT unie

Magazín Egovernment vyhlásil 21.3. 2017 eOSOBNOST EGOVERNMENTU pro rok 2017

Slavnostní večer, jehož generálním partnerem byla společnost GORDIC se konal v prostorách nové budovy Národního muzea v Praze.

NOMINACE NA CENU eOSOBNOST EGOVERNMENTU  zasílali sami čtenáři magazínu Egovernment.

Seznam nominovaných                                               

Nominace 2017  (výběr eOSOBNOSTÍ byl realizován POUZE na základě zaslaných nominací)

 

 

Nominace byly udělovány ve čtyřech kategoriích :

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII OBCÍ

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII MĚST

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII KRAJŮ

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

vyvrcholením pak bylo udělení hlavní ceny eOSOBNOST EGOVERNMENTU ZA CELKOVÝ PŘÍNOS.

Kromě těchto cen Magazín Egovernment uvedl do SÍNĚ SLÁVY EGOVERNMENTU digitálního šampiona ONDŘEJE FELIXE, ocenil tak jeho mimořádné, celoživotní  zásluhy o rozvoj elektronizace a zcela nepostradatelný význam pro český e-government.

Ondřej Felix

 

GENERÁLNÍ PARTNER ZLATÝ PARTNER ODBORNÝ PARTNER TECHNOLOGICKÝ PARTNER

  

 VÝSLEDKY                                                     


Eva Pauknerová

HLAVNÍ CENA

eOSOBNOST EGOVERNMENTU ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Eva Pauknerová, odborný rada v oddělení projektů odboru informatiky, ČÚZK - věnuje se rozvoji služeb veřejné správy se zaměřením na Geografické informační systémy celý život. V roce 1999 iniciovala projekt Phare, zastupovala ČR ve výzkumných laboratořích EU, úspěšně reprezentuje a prezentuje ČR v zahraničí. Vedle veřejných vystoupení má za sebou rovněž řadu složitých odborných vyjednávání. Jsou pro ni charakteristické strukturované znalosti, rozvaha a hledání souvislostí. Je jí přezdíváno “matka GIS”.


eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ/INSTITUCÍ (udělena dvě třetí místa)

1. místo

Michal Pešek


Michal Pešek, ředitel, Správa základních registrů - dlouholetý ředitel SZR je podle slov těch, kteří jej nominovali, svou prací posedlý. Elektronizace veřejné správy je jeho vášeň a základní registry jeho život. Stojí v čele týmu, který realizuje všechny významné projekty v této oblasti a zároveň je neúnavným propagátorem sdílení dat ve veřejné správě. Ochotně poskytuje konzultace, prezentuje a propaguje jednotlivé souvislosti s aktuálními projekty.

2. místo
Bohuslav Chalupa, poslanec, Poslanecká sněmovna PČR - je členem podvýboru poslanecké sněmovny pro ICT průmysl a eGovernment, výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost. V rámci těchto platforem je systematickým propagátorem budování a dodržování zásad kybernetické bezpečnosti. Aktivně vyvíjí snahu o prosazení zákonů směřujících k e kyberbezpečnosti a je “evangelistou” eGovernmentu mezi poslanci.

3. místo
Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, MV ČR - nejvýraznější osobnost v oblasti otevřených dat v ČR. Prosazuje principy otevřených dat na mnoha úřadech veřejné správy. I díky němu jsou otevřená dat vnímána jako nedílná součást mnoha strategických dokumentů. Podílel se na tvorbě novely zákona a nařízení vlády. Zároveň působí jako hlavní tvář otevřených dat ČR v zahraničí.

3. místo
Václav Kučera, ředitel, krajské ředitelství Policie Středočeského kraje - dlouhodbě a systematicky usiluje o zavádění elektronizace VS. Mimo jiné stojí za projekty elektronický trestní spis, mobilní policista, videokonference v trestním řízení, e-kniha jízd, mapy kriminality pro veřejnost …


eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII KRAJŮ

1. místoJiří Běhounek
Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina - dlouholetý aktivní předseda Komise pro informatizaci veřejné správy Asociace krajů ČR. Výrazně koordinuje aktivity krajů i státu v oblasti elektroniace a podporuje smysluplné využívání IT ve zdravotnictví i veřejné správě obecně.

2. místo
Michal Souček, vedoucí oddělení GIS, Plzeňský kraj - dlouhodobě se zasazuje o rozvoj digitální technické mapy krajů. Je hybnou silou DTM Plzeňského kraje a iniciuje projekt Jednotného celostátního výměnného formátu DTM. Krom toho příspívá k naplnění cílů Geo Info Strategie.

3. místo
Pavel Žák, bezpečnostní manažer, Moravskoslezský kraj - odpovídá za projektRealizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti a podílí se na rozvoji architektury ICT v MSK. I díky němu MSK jako jeden z prvních získla podporu z IROP.


eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII MĚST (udělena dvě třetí místa)

1. místoJosef Kupčík
Josef Kupčík, tajemník MÚ Blansko - dlouhodobě prosazuje jasnou vizi budování IS a elektronizace Blanska. IS je zde tedy budován koncepčně. Zároveň se mu daří získávat podporu elektronizaci jak u vedení města tak u jednotlivých pracovníků. Je tedy motivátorem e-governmentu v Blansku.


2. místo
Michal Šmarda, starosta, Nové město na Moravě - trvale se snaží o otevřenost města a podporu jehi IS. Podílel se na realizaci projektu Klikací rozpočet města, prosadil záměr veřejně dostupných smluv a Nové město na Moravě je tak i díky němu členem řady sdružení propagujících využívání svobodného software a open dat ve veřejné správě.

3. místo
Martin Trnka, vedoucí odboru informatiky, Cheb - významně se podílel n porjektech Rozvoj služeb technologického centra, nebo Metropolitní sítě Špalíček NET. Je spoluautorem studie proveditelnosti v rámci výzyv č.28 IROP, která byla přijata odborem hlavního architekta eGovernmentu jako vzor pro ostatní žadatele v rámci IROP.

3. místo
Radek Brázda - vedoucí odboru informatiky, Vyškov - dlouholetý propagátor elektronizace  veřejné  správy, který je v oblasti měst přirozenou autoritou a zároveň klíčový zdrojem informací. Je možné o něm tvrdit, že je DĚLNÍKEM elektronizace veřejné správy.


eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII OBCÍ

1.místoZdeněk Souček
Zdeněk Souček, starosta obce Rudíkov - mimo jiné v obci zavedl on-line kontrolu plnění usnesení zastupitelstva tak, aby kdokoliv v obci mohl kontrolovat jejich plnění. Tento krok zvládl s nulovými náklady díky využití google nástrojů zdarma. Svojí prací je údajně posedlý.


2. místo
Jiří Lukeš, starosta, Městys Prosiměřice - dlouhodobě se orientuje na technolgické novinky na úrovni obce. Snaží se rovněž o on-line připojení seniorů obce a jako správce mailového serveru a webových stránek obce hlídá, aby byly vstřícné právě vůči seniorům

3. místo
Roman Hanák, starosta, obec Kobeřice u Brna - je propagátorem a popularizátorem cloudových řešení. I díky tomu obec Kobeřice realizuje koncept provozu svých ekonomických agend v cloudu.


 


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

FAQ

1. KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Nominaci mohl poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

2. JAK PROVÉST NOMINACI?

V ročníku 2017 byla nominace možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat bylo možné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného. Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

4. MŮŽE BÝT NOMINOVÁN NĚKDO, KDO BYL NOMONINOVÁN V MINULÉM ROCE?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KDO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

CO OCEŇUJEME?

Oceňujeme aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy.
Může se jednat o :

 • technickou realizaci konkrétního projektu;
 • prosazení realizace určitého projektu (prosazení záměru);
 • návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS;
 • propagaci elektronizace VS (konkrétního projektu, určitého postupu, politiky).

JAK?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu jste mohli do soutěže nominovat VY.
Stačilo vyplnit a odeslat nominační list .
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst (MČ)
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města či městské části
 • eOsobnost obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.