EGOVERNMENT THE BEST 2022

17. ROČNÍK 

 ​Magazín Egovernment

ve spolupráci s

ICZ

PŘIPRAVIL SOUTĚŽNÍ SBÍRKU PROJEKTŮ ELEKTRONIZACE VEŘJNÉ SPRÁVY

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  FOTOGALERIE   PRINCIP  PROJEKTY 


POŘADÍ PROJEKTŮ

Dne 21.11. 2022 jsme v rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze, pod záštitou Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci,  vyhlásili pořadí projektů v rámci jednotlivých kategorií. Diplomy oceněným předávali Petra Pecková, hejtmanka, Středočeský kraj, Ondřej Profant, poradce místopředsedy vlády a Dan Rosendorf, generální ředitel ICZ a.s.

KATEGORIE OBCÍ

1.místo kategori obcí - obec Knežice1. místo: TECHNOLOGICKÁ INOVACE OBECNÍHO ÚŘADU KNĚŽICE

provozovatel: Obec Kněžice

realizátor: GORDIC spol. s.r.o.

 

2. místo: VÝPOČTY A LHŮTY

realizátor: CATANIA GROUP

 

3. místo:  SPISOVÁ SLUŽBA V CLOUDU

provozovatel: OBEC CITOV

realizátor: KORAC s.r.o.

 


KATEGORIE MĚST

v této kategorii byl přihlášen největší počet projektů, zároveň zde byly některé vyrovnané svým zaměřením či zpracováním. Proto jsme zde udělili dvě třetí a dvě druhá místa.

 

1.místo kategorie města - Golemio1.místo:  DATOVÁ PLATFORMA GOLEMIO

provozovatel/ realizátor: Operátor ICT, a. s.

 

2.místo:  kAppka - Inteligentní systém hlídání spotřeby a úniků vody pomocí chytrých vodoměrů

provozovatel: vedoucí informačních technologií - Magistrát města Děčín

realizátor: Portabo - krajská datová platforma Ústeckého kraje

 

2.místo:  ZDRAVÁ TŘÍDA

provozovatel: Gymnázium Na Vítězné pláni

realizátor: Operátor ICT, a.s. + SimpleCell Consulting, a.s.

 

3.místo: PORTÁL OBČANA LIBEREC

provozovatel: Liberecká IS

realizátor: Marbes

 

3.místo: PORTÁL OBČANA MĚSTA NYMBURK

provozovatel/realizátor: Datron a.s.


KATEGORIE KRAJŮ

I zde byla, pro určitou vyrovnanost udělena dvě druhá místa.

  

1. místo kategorie krajů: Kraj Vysočina1.místo:  Řízení cash flow Kraje Vysočina

provozovatel/realizátor: Kraj Vysočina

 

2.místo: Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura

provozovatel/realizátor: Moravskoslezský kraj

 2.místo:  Integrace ekonomického systému a spisové služby - zveřejňovaní smluv a elektronické schvalování dokladů

provozovatel: Ústecký kraj 

realizátor: Solitea, a.s

 

3.místo:  Automatizace aktualizace stavu majetku organizace kraje

provozovatel/realizátor: Plzeňský kraj


KATEGORIE CENTRÁLNÍ ÚŘADY

 

1.místo kategorie centrální - Notářská komora1.místo:  Informační systém pro online zakládání společností

provozovatel: Notářská komora České republiky 

realizátor: STYRAX, a.s. 

 

2.místo: ePetice neboli digitalizace petičního práva

provozovatel:  Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p

realizátor:  odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra

 

3.místo: Interaktivní aplikace pro zlepšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

provozovatel: Ministerstvo dopravy

realizátor: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Bezpečně na silnicích o.p.s., Asociací autoškol ČR, z.s., Autoklubem ČR a BESIP

KOMPLETNÍ FOTOGALERII NALEZNETE ZDE 


PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY

Do letošního ročníku byly přihlášeny tyto projekty. Jednotlivé přihlášky - popis projektů, zde bude postupně k dispozici od 30.11.2022. 

 

 1. Sdílená kancelář  - digitalizace úřadu
 2. Univerzální poplatková pokladna s propojením na IS GINIS
 3. Komplexní vedení agendy hřbitova
 4. eOčkování
 5. Modernizace vnitřní infrastruktury úřadu MČ Praha 4 se zaměřením na zajištění vysoké dostupnosti služeb úřadu
 6. PORTÁL OBČANA LIBEREC
 7. Bezhotovostní platby a Platební portál
 8. Eu-INIS – Systém digitálního podpisu víz (DSS)
 9. Evidence agend
 10. Online přihláška do Hospodářské komory
 11. Analýza podezřelého chování uživatelů
 12. Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Ústeckého kraje - Museion
 13. Integrace ekonomického systému a spisové služby - zveřejňovaní smluv a elektronické schvalování dokladů
 14. Jednotný GIS mikroregionu
 15. Portál občana města Nymburk
 16. Technologická inovace obecního úřadu Kněžice
 17. Implementace systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 18. Informační systém pro online zakládání společností
 19. MVČR - nasazení virtualizace desktopů
 20. Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana
 21. kAppka - Inteligentní systém hlídání spotřeby a úniků vody pomocí chytrých vodoměrů
 22. Pořadník žadatelů o sociální službu
 23. Řízení cash flow Kraje Vysočina
 24. Řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů
 25. Platební portál
 26. Jednička z transparentnosti
 27. Portál občana  + IS v Cloudu
 28. GENERÁTOR 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace
 29. FOSY férový oznamovací systém
 30. Inteligentní parkovací systém u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 31. AKCELERÁTOR managementu veřejné správy
 32. Spisová služba v Cloudu
 33. Digitalizace žádostí o parkovací karty v Chebu
 34. GEOPORTÁL MSK – ČÁST DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 35. ePetice neboli digitalizace petičního práva
 36. Výpočty a lhůty
 37. Interaktivní aplikace pro zlepšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 38. Aplikace LAVDIS mobile a Geoportál Státní plavební správy
 39. Automatizace aktualizace stavu majetku organizace kraje


O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2022 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 17 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží  v rámci několika kategorií

Uzávěrka přihlášek je na Vaše přání posunuta na 7.11. 2022

V polovině prosince  bude všechny vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. 


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

 • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
 • krajské projekty
 • městské projekty (města a MČ)
 • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. 


JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT?

Projekt může přihlásit kdokoliv - realizátor, provozovatel, spokojený uživatel... Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp. 

Důležité je, že vybíráme pouze z projektů, které BYLY PŘIHLÁŠENY. T


PRINCIP 

Princip Egovernment The Best je tedy v tom, že přihlásíte projekt ve Vašem okolí, který směřuje k elektronizaci veřejné správy a který považujete za přínosný.

Projekt je následně zařazen do příslušné kategorie a porovnáván/ hodnocen pouze ve vztahu k projektům obdobného charakteru či velikosti.

VŠECHNY  projekty, které byly přihlášeny, jsou prezentovány na webových stránkách Magazínu Egovernment a následně v publikaci Egovernment The Best 2022.

V rámci jednotlivých kategorií jsou vyhlášeny vždy alespoň tři nejzajímavější projekty.

 


INSPIRACE
Magazín Egovernment vyhlašuje Egovernment The Best již 17 let. Pro lepší představu jaké projekty jsou přihlašovány doporučujeme nahlédnout do několika posledních ročníků. K dispozici je nejen přehled vítězných, ale vždy i přehled všech přihlášených projeků v daném roce s odkazem na jejich podrobný popis a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.
 


FOTOGALERIE


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.