EGOVERNMENT THE BEST 2020

15. ROČNÍK 

 ​Magazín Egovernment

ve spolupráci s

ICZ

vyhlásil dne 23. 11. 2020 pořadí projektů pro letošní rok

Půběh slavnostního večera můžete sledovat zde

 

VÝSLEDKY


1. místo Egovernment The Best 2020 - kategorie obcíPROJEKTKY OBCÍ

1. MÍSTO: ELEKTRONIZACE OBECNÍHO ÚŘADU OPAŘANY

PROVOZOVATEL: obec Opařany

REALIZÁTOR: Gordic spol. s.r.o.

 

2. MÍSTO: SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV S TELEMETRICKÝM ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM V OBCI RYBÍ. 

PROVOZOVATEL: obec Rybí

REALIZÁTOR: SATTURN Holešov

 

3. MÍSTO:  IMPLEMENTACE PROGRAMU DANĚ, DÁVKY, POPLATKY - MODUL VODNÉ, STOČNÉ NA PLATFORMĚ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU GINIS

PROVOZOVATEL: obec Vrdy

REALIZÁTOR: Gordic spol. s.r.o.

 


 

1. místo Egovernment The Best 2020 - kategorie městaPROJEKTY MĚST

1. MÍSTO: PORTÁL PRAŽANA

PROVOZOVATEL: OPERÁTOR ICT, a.s.

REALIZÁTOR: OPERÁTOR ICT, a.s.

 

2. MÍSTO: PORTÁL OBČANA - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD A CHYTRÉ MĚSTO

PROVOZOVATEL: město Veselí nad Moravou

REALIZÁTOR: Gordic spol. s.r.o.

 

3. MÍSTO: SYSTÉM PRO SPRÁVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROVOZOVATEL: Technologie hl. m. Prahy a.s.

REALIZÁTOR: Marbes Consulting s.r.o. 

 


 

1. místo Egovernment The Best 2020 - kategorie krajePROJEKTY KRAJŮ

1. MÍSTO: NÁKUPNÍ PORTÁL KRAJE VYSOČINA

PROVOZOVATEL: KÚ Kraje Vysočina

REALIZÁTOR: QCM, s.r.o.

 

2. MÍSTO: DIGITALIZACE KRAJSKÉHO ÚŘADU, ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ A DIGITALIZACE OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ

PROVOZOVATEL: KÚ Pardubického Kraje

REALIZÁTOR: Gordic spol. s.r.o.

 

3. MÍSTO:  STRATEGIE ROZVOJE ICT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROVOZOVATEL: Jihomoravský kraj

REALIZÁTOR: Instrategy Consulting, s.r.o.

 


 

Best diplom centrálníPROJEKTY CENTRÁLNÍ

1. MÍSTO: ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE NA PORTÁLU OBČANA 

PROVOZOVATEL: Kraj Vysočina

REALIZÁTOR: Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, NAKIT, Nemocnicí Jičín, Nemocnicí Třebíč a ZZS Královehradeckého kraje

 

2. MÍSTO: ROZVOJ APLIKACE CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU OBČANA PRO FYZICKÉ OSOBY

PROVOZOVATEL: Ministerstvo dopravy

REALIZÁTOR: ICZ a.s.

 

3. MÍSTO: MOBILNÍ KLÍČ eGOVERNMENTU

PROVOZOVATEL: Ministerstvo vnitra / Správa základních registrů

REALIZÁTOR: Česká pošta / Správa základních registrů


Egovernment The Best 2020 - ICZPŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY

Seznam VŠECH přihlášených projektů do ročníku 2020 naleznete níže. Názvy jednotlivých projektů fungují zároveň jako odkazy na jejich plnou přihlášku. Ve formátu PDF so rovněž můžete prohlédnout výsledné zpracování tištěné verze (kliknutím na titulní stránku vpravo). Pokud byste měli zájem o samotnou publikaci, kontaktujte náš sekretariát. :

1. SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI S VYUŽITÍM NÁSTROJE CSA.

2. SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV S TELEMETRICKÝM ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM V OBCI RYBÍ. 

3. SLUŽBA BEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU PRO KÚ OLOMOUCKÉHO KRAJE

4. ÚPLNÁ ELEKTRONIZACE PROCESŮ V OBLASTI SPISOVÉ SLUŽBY

5. PLATEBNÍ AUTOMAT PRO PLACENÍ POPLATKŮ 

6. PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

7. DIGITALIZACE KRAJSKÉHO ÚŘADU, ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ A DIGITALIZACE OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ

8. IMPLEMENTACE PROGRAMU DANĚ, DÁVKY, POPLATKY - MODUL VODNÉ, STOČNÉ NA PLATFORMĚ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU GINIS

9. ELEKTRONIZACE OBECNÍHO ÚŘADU OPAŘANY

10. LÉKOVÝ ZÁZNAM PACIENTA

11. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE NA PORTÁLU OBČANA 

12. MOBILNÍ KLÍČ eGOVERNMENTU

13. REALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

14. SENIOR TAXI JESENÍK

15. NÁKUPNÍ PORTÁL KRAJE VYSOČINA

16. AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY

17. PORTÁL OBČANA - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD A CHYTRÉ MĚSTO

18. ROZVOJ APLIKACE CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU OBČANA PRO FYZICKÉ OSOBY

19. ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACE A DARY Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

20. ZMĚŇTE.TO

21. PORTÁL PRAŽANA

22. MAPA TESTOVACÍCH ODBĚROVÝCH MÍST COVID.PRAHA.EU

23. PRAGOZOR.CZ

24. INTERNETOVÉ PLATEBNÍ METODY - ONLINE PLATEBNÍ TERMINÁL

25. APLIKACE MAWISPHOTO POMÁHÁ DOKUMENTOVAT STAVBY I BĚHEM PANDEMIE

26. STRATEGIE ROZVOJE ICT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

27. SYSTÉM PRO SPRÁVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 


 O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2020 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží  v rámci několika kategorií. Vyhlášení výsledků probíhá v rámci slavnostního večera. Ten bude mít letos, s ohledem na hygienická opatření, specifický průběh. Nicméně  23.11. 2020 výsledky letošního ročníku vyhlasíme.

Následně je vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. Ty budou rovněž prezentovány na těchto webových stránkách.

Nyní tedy můžete přihlašovat (viz. níže) své projekty, protože pouze tak mohou být otištěny ve sbírce a případně oceněny jako nejzajímavější.


VÝJIMEČNÁ OPATŘENÍ - VÝJIMEČNÉ VYHLÁŠENÍ

S ohledem na hygienickou situaci a z ní vyplývající omezení, nyní zjišťujeme jaká forma vyhlašování výsledků bude nejvhodnější tak, aby ještě působila slavnostně a přitom odpovídala všem nařízením a zákazům. Sledujte proto průběžně tuto stránku, kde budeme informace aktualizovat. Nicméně platí, že své projekty můžete přihlašovat až do 15. 11. 2020 a že 23. 11. 2020 dojde k samotnému vyhlášení výsledků. Letos se toto vyhlašování nebude konat v Obecním domě, ale ve virtuálním prostředí, kterým bude MIMOŘÁDNÉ STUIO EGOVERNMENT. Následně vytiskneme publikace Egovernment The Best 2020 - ICZ.


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

  • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
  • krajské projekty
  • městské projekty (města a MČ)
  • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. 


JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT?

Svůj projekt (projekt vašeho úřadu) můžete do soutěže přihlásit vyplnění ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE (přihlašování již skončilo !!!)

Projekt může přihlásit kdokoliv - realizátor, provozovatel, spokojený uživatel... Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp. 

Důležité je, že vybíráme pouze z projektů, které BUDOU PŘIHLÁŠENY. To znamená, pokud nezašlete přihlášku, příslušný projekt nebude do publikace zařazem a nemůže soutěžit !!!


PRINCIP 

Princip Egovernment The Best je tedy v tom, že přihlásíte projekt ve Vašem okolí, který směřuje k elektronizaci veřejné správy a který považujete za přínosný.

Projekt je následně zařazen do příslušné kategorie a porovnáván/ hodnecen pouze ve vztahu k projektům obdobného charakteru či velikosti.

VŠECHNY  projekty, které budou přihlášeny, budou prezentovány na webových stránkách Magazínu Egovernment a následně v publikaci Egovernment The Best 2020.

V rámci jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy tři nejzajímavější projekty.

 

 

 


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.