EGOVERNMENT THE BEST 2021

16. ROČNÍK 

 ​Magazín Egovernment

ve spolupráci s

ICZ

PŘIPRAVUJE SOUTĚŽNÍ SBÍRKU PROJEKTŮ ELEKTRONIZACE VEŘJNÉ SPRÁVY

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT   PRINCIP  INSPIRACE  PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY


 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY


22.11. 2021

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ


15.12. 2021

tisk publikace

O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2021 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží  v rámci několika kategorií

Níže naleznete výsledky v jednotlivých kategoriích i všechny přihlášené projekty - kliknutím na název projektu zobrazíte plné znění jeho přihlášky.

V polovině prosince  bude všechny vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. 


 

VÍTĚZNÉ PROJEKTY


V rámci slavnostního večera byly 22.11. 2021 v Obecním domě v Praze vyhlášeny výsledky: 

 KATEGORIE OBCÍ 

1. místo CLOUDOVÝ PROVOZ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU, SPISOVÉ SLUŽBY I KANCELÁŘSKÝCH APLIKACÍ

2. místo OSOBNÍ PORTÁL OBČANA OBCE CHRUSTENICE

3. místo MAWIS PHOTO DIGITALIZUJE STAVBY POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU

 Obce 1.místo   Obce 2.místo  Obce 3. místo

 

 KATEGORIE MĚST 

1. místo MOJE 14

2. místo DIGITÁLNÍ EVIDENCE ARCHIVŮ VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V PROPOJENÍ S MAPOVÝM PORTÁLEM MĚSTA

3. místo ZJISTI A ZAPLAŤ SVÉ ZÁVAZKY MĚSTU - PLATEBNÍ BRÁNA MĚSTA DĚČÍN - BEZ REGISTRACE, BEZ PŘIHLÁŠENÍ

Města 1.místo  Města 3.místo

 

 KATEGORIE KRAJŮ 

1. místo DATOVÝ PORTÁL DATA KHK A KATALOG OTEVŘENÝCH DAT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  Královéhradecký kraj

2. místo PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA

3. místo SBĚR DAT PLZEŇSKÉHO KRAJE

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO ZVLÁDNUTÍ PANDEMIE  COVID - 19 V KRAJI VYSOČINA

Kraje 1.místo  Kraje 2. místo  Kraje 3.místo  Kraje mimořádné ocenění

 

 KATEGORIE CENTRÁLNÍ 

1. místo DIGITALIZACE  STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2. místo NÁRODNÍ ARCHITEKTURA eGOVERNMENTU

3. místo ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

3. místo CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Centrální 1.místo  Centrální 2.místo  Centrální 3.místo a  Centrální 3.místo


PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY

do letošního ročníku byly přihlášeny tyto projekty:

 1. NÁRODNÍ ARCHITEKTURA eGOVERNMENTU
 2. HYBRIDNÍ CLOUD MINISTERSTVA FINANCÍ
 3. PUBLIKACE DAT Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL DO PORTÁLU OBČANA
 4. CENZOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 5. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
 6. UNIVERZITA ŘÍZENÁ DATY
 7. INFORMATIVNÍ DŮCHODOVÁ APLIKACE ČSSZ (IDA)
 8. PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA
 9. ELEKTRONIZACE JEDNACÍCH SÍNÍ - UŠI
 10. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI MĚSTA RACIONALIZACÍ ČINNOSTI MP A PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 11. PROJEKTY MĚSTA
 12. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE OBČANŮ I FIREM S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
 13. ELEKTRONIZACE DOTACÍ II
 14. SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO ZVLÁDNUTÍ PANDEMIE  COVID - 19 V KRAJI VYSOČINA
 15. MAWIS PHOTO DIGITALIZUJE STAVBY POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU
 16. OSOBNÍ PORTÁL OBČANA OBCE CHRUSTENICE
 17. DATOVÝ PORTÁL DATA KHK A KATALOG OTEVŘENÝCH DAT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
 18. REALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
 19. MICROSITE SAMOTESTY-COVID.CZ 
 20. ELEKTRONIZACE ÚŘADU - PROVOZ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU V CLOUDU
 21. GENERÁTOR 106 - APLIKACE PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
 22. IMPLEMENTACE APLIKACE A METODIKY HODNOCENÍ RIZIK BEZPEČNOSTI IT PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU RISK GUIDE 
 23. ZASTUPITELSTVO MĚSTA V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
 24. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOSTI MĚSTA
 25. CENTRÁLNÍ REGISTR ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV (CRAB)
 26. PORADNA PRO PODNIKATELE HK ČR
 27. ZJISTI A ZAPLAŤ SVÉ ZÁVAZKY MĚSTU - PLATEBNÍ BRÁNA MĚSTA DĚČÍN - BEZ REGISTRACE, BEZ PŘIHLÁŠENÍ
 28. DIGITÁLNÍ EVIDENCE ARCHIVŮ VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V PROPOJENÍ S MAPOVÝM PORTÁLEM MĚSTA
 29. MOJE 14
 30. PROVOZ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU GINIS ULTIMATE MĚSTA ALBRECHTIC DO CLOUDU MS AZURE
 31. SPISOVÁ SLUŽBA V CLOUDU
 32. CLOUDOVÝ PROVOZ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU, SPISOVÉ SLUŽBY I KANCELÁŘSKÝCH APLIKACÍ
 33. CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0
 34. FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (FOSY)  - ŘEŠENÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮ PRO MĚSTA A OBCE
 35. DIGITALIZACE  STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
 36. VZDÁLENÁ SPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 37. BUSINESS INTELIGENCE V TECHNOLOGIÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 38. CHYTRÝ SVOZ ODPADU
 39. SBĚR DAT PLZEŇSKÉHO KRAJE


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

 • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
 • krajské projekty
 • městské projekty (města a MČ)
 • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. 


JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT?

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ UKONČENO


Projekt může přihlásit kdokoliv - realizátor, provozovatel, spokojený uživatel... Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp. 

Důležité je, že vybíráme pouze z projektů, které BUDOU PŘIHLÁŠENY. To znamená, pokud nezašlete přihlášku, příslušný projekt nebude do publikace zařazem a nemůže soutěžit !!!


PRINCIP 

Princip Egovernment The Best je tedy v tom, že přihlásíte projekt ve Vašem okolí, který směřuje k elektronizaci veřejné správy a který považujete za přínosný.

Projekt je následně zařazen do příslušné kategorie a porovnáván/ hodnecen pouze ve vztahu k projektům obdobného charakteru či velikosti.

VŠECHNY  projekty, které budou přihlášeny, budou prezentovány na webových stránkách Magazínu Egovernment a následně v publikaci Egovernment The Best 2021.

V rámci jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy tři nejzajímavější projekty.

 


INSPIRACE
Magazín Egovernment vyhlašuje Egovernment The Best již 16 let. Pro lepší představu jaké projekty jsou přihlašovány doporučujeme nahlédnout do několika posledních ročníků. K dispozici je nejen přehled vítězných, ale vždy i přehled všech přihlášených projeků v daném roce s odkazem na jejich podrobný popis a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.
 
 


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.