DŮLEŽITÉ TERMÍNY
 
uzávěrka přihlášek
30.10. 2018
 
vyhlášení výsledků
19.11. 2018
 
tisk publikace
15.12. 2018
 

 ​

EGOVERNMENT THE BEST 2018

ICZ


Magazín Egovernment pořádal  již  třináctý ročník soutěže jejímž cílem je především představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo
pod záštitou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci
dne  19.11. 2018 v Obecním domě v Praze .
 

VÝSLEDKY

PROJEKTY OBCÍ

Obec Hroubovice - 1. místo projekty obcíocenění předával Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu

 1. místo   Kompletní změna informačního systému Obce Hroubovice

 2. místo   Centralizace ekonomického informačního systému obecního úřadu a zajištění zastupitelnosti pracovníků úřadu (Obec Tučapy)

 

PROJEKTY  MĚST A MČ

Chotěboř - 1. místo kategorie měst a MČocenění předával Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu

1. místo Úplné elektronické podání v Chotěboři v souladu se strategií eGovernmentu ČR

2. místo Cityvizor (Otevřená města z.s)

3. místo Efektivní a transparentní úřad (MÚ Benešov)

Speciální ocenění:

UtilityReport- vyjádření k existenci sítí v ORP Litoměřice

Moderním strážníkem za 7 dní

Antigraffiti (MČ Praha 1)

 

PROJEKTY  KRAJŮ

Olomoucký kraj - 1. místo projekty krajůocenění předával Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce komunikačních a informačních technologií

1. místo IT Quality Index – měření a porovnání kvality IT (Olomoucký kraj)

2. místo Elektronizace podpůrných procesů k řízení krajské korporace Moravskoslezského kraje

3. místo Systém MDM pro centrální správu a zabezpečení mobilních zařízení (Plzeňský kraj)

Speciální ocenění:

Jak nachystat a zvládnout vlastní IT projekt (Olomoucký kraj)

 

PROJEKTY  CENTRÁLNÍ

ocenění předával

Ministerstvo vnitra - 1. místo centrální projektyVladimír Dzurilla,  zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci a Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ a.s.

1. místo Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana (MV ČR)

2. místo Národní bod pro identifikaci a autentizaci/Národní identitní autorita (SZR)

3. místo STOPonline.cz - linka pro hlášení nelegálního online obsahu (Policie ČR)

Speciální ocenění:

Projekt 24 + 5 (zkrácení lhůt pro vydávání osobních dokladů občanům) (MV ČR)

  


REGISTROVANÉ PROJEKTY

Toto je seznam všech projektů, které byly do soutěže přihlášeny:

 1. Moderním strážníkem za 7 dní – implementace systému Městská policie VERA Radnice v Žatci (Město Žatec)

 2. IT Quality Index – měření a porovnání kvality IT (Olomoucký kraj)

 3. Úplné elektronické podání v Chotěboři v souladu se strategií eGovernmentu ČR (Město Chotěboř)

 4. Jak nachystat a zvládnout vlastní IT projekt (Olomoucký kraj)

 5. Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s využitím stávající infrastruktury a datových zdrojů (ŘSD)

 6. Informační systém pro resortní uživatele v oblasti veřejných zakázek VaV (Technologická agentura ČR)

 7. Kotlíkové dotace, elektronizace sběru žádostí  (Středočeský kraj)

 8. Dodávka řešení rozhraní GINIS® POST (MČ Praha 5)

 9.  Centralizace ekonomického informačního systému obecního úřadu a zajištění zastupitelnosti pracovníků úřadu (Obec Tučapy)

 10. Národní bod pro identifikaci a autentizaci/Národní identitní autorita (SZR)

 11. Projekt 24 + 5 (zkrácení lhůt pro vydávání osobních dokladů občanům) (MV ČR)

 12. Integrace informačního systému   GINIS® Enterprise MC06  a samoobslužné pokladny Payment4U (MČ Praha 6)

 13. "UtilityReport" (město Česká Lípa)

 14. Antigraffiti (MČ Praha 1)

 15. Mobilní rozhlas s funkcí ZmapujTo (Město Zábřeh)

 16. Systém MDM pro centrální správu a zabezpečení mobilních zařízení (Plzeňský kraj)

 17. Životní situace jako souhrn praktických návodů včetně formulářů (Město Zábřeh)

 18. Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana (MV ČR)

 19. Efektivní a transparentní úřad (MÚ Benešov)

 20. Elektronizace podpůrných procesů k řízení krajské korporace Moravskoslezského kraje (Moravskoslezský kraj)

 21. Co není měřitelné, není řiditelné - Zavedení aplikačního řešení energetického managementu v Pardubickém kraji

 22. Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

 23. UtilityReport- vyjádření k existenci sítí v ORP Litoměřice

 24. Centrální e-mail krajské korporace Moravskoslezského kraje

 25. Kompletní změna informačního systému Obce Hroubovice

 26. STOPonline.cz - linka pro hlášení nelegálního online obsahu (Policie ČR)

 27. VÝVOJ A PROVOZOVÁNÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ ČHMÚ

 28. Budování Kybernetického operačního centra (Jihomoravský kraj)

 29. Cityvizor (Otevřená města z.s)

 30. ERIAN - elektronická riziková analýza pro Generální ředitelství cel

 31. Spolek BISON (Kraj Vysočina)

 32. Řešení GDPR pro obec online

 33. Elektronické pečetění ve městě Cheb pomocí služby Remote Seal - První certifikační autority, a.s.

 34. Samoobslužný platební terminál – „chytrá kasa“ (město Boskovice)


 


O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2018  je sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží dle předem stanovených kritériíí v rámci několika kategorií. Vyhlášení výsledků probíhá v rámci společenského večera  v Obecním domě v Praze, letos se tak stane 19.11. 2018.

Následně je vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. Ty jsou rovněž prezentovány na těchto webových stránkách.

Pro Vaši inspiraci se můžete podívat na výsledky loňského ročníku, nebo si přímo stáhnout loňskou publikaci Egovernment The Best 2016 - Deloitte.


 


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

 • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
 • krajské projekty
 • městské projekty (města a MČ)
 • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů.


 


VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ - OBECNÍ DŮM

Slavnostní vyhlášení výsledků Egovernment The Best 2018  proběhlo   dne 19. listopadu 2018 v rámci  společenského večera v Obecním domě v Praze.


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.