ODBORNÝ PARTNER 
GENERÁLNÍ PARTNER
 
 

   

 

   ZLATÝ PARTNER 
 
FORTINET
 
 
 
PARTNER 
 
Software602
  
DNS

   

ICZ

 

 
 OKI

 

 

VYDAVATELEM MAGAZÍNU EGOVERNMENT JE

 

    

   

  BOD ZLOMU 

   

  Na začátku roku 2021 dochází minimálně ke dvěma zásadním momentům - vzniku, respektive prvotnímu naplnění Katalogu služeb a spuštění Bankovní identity. Oba tyto téměř souběžné momenty by mohly mít za následek výrázný posun eGovernmentu v ČR. Oprávněně tedy počátek roku 2021 můžeme nazvat jako BOD ZLOMU.

  A právě bod zlomu byl hlavním tématem naší první letošní  konference. Tu jsme nemohli, jak bývá naší tradicí, uspořádat v Jihlavě, ale s ohledem na prodloužení nouzového stavu proběhla videokonferenční formou.  A tak většina vystupujících byla na dálku připojena prostřednictvím videokonferenčního nástroje WEBEX společnosti CISCO. Někteří ale zavítali do  našeho televizního studia, aby mohli prezentovat přímo z něj.

  JIHLAVA2021

   Celý program jsme zaháili rozhovorem o Projektu Vakcinace (bez samostatné prezentace) s Vladimírem Dzurillou - vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci. Vladimír Dzurilla především ocenil nasazení všech, kteří na jeho realizaci pracovali a připustil, že jedinné, co podcenili, bylo rozesílání SMS s přístupovými kódy. Díky tomu se tyto hromadily ve frontě a uživatelům přicházely v okamžiku, kdy pozbyly platnosti. To způsobovalo zmatky, které v dané situaci nebyl nikomu příjemné. Jak uvedl, došlo velmi rychle k "odladění" tohoto problému stejně jako k přechodu pouze na jeden PIN, aby bylo přihlašování co nejsrozumitelnější.

  K samotné přípravě Vladimír Dzurila uvedl, že začít s technickou realizací bylo možné až v okamžiku, kdy existovalo zadání. Samozřejmě by bylo vhodnější mít více času na testování a odladění, ale chyby, které se takto objevili byly podle jeho mínění, daní za rychlost. V tuto chvíli se připravuje spuštění registrace kategorie 70+ a vše by mělo běžet hladce.

  PROJEKT VAKCINACE (bez prezentace - pouze rozhovor) VIDEO

  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

  NEJEN BANKOVNÍ IDENTITA  VIDEO PDF

  Ing. Petr Kuchař, ředitel, odbor OHA MV ČR

  KATALOG SLUŽEB  (bez prezentace - pouze rozhovor) VIDEO

  Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR

  JAK TO BUDE S REFERENČNÍM ROZHRANÍM PPDF VIDEO PDF

  Ing. Michal Pešek, ředitel, SZR

  PORTÁL PODNIKATELE VIDEO  PDF 

  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

  PORTÁL DO SVĚTA DIGITÁLNÍCH SLUŽEB VIDEO PDF

  Ing. Jan Dienstbier, ředitel obchodu, GORDIC Praha

  IDENTITA A AUTENTIZACE UŽIVATELŮ DATOVÝCH SÍTÍ VIDEO PDF

  Andrej Jeleník, systémový inženýr, CISCO

  UTM - UNIFIED THREAT MANAGEMENT, ANEB JEN HW NESTAČÍ VIDEO

  PDF

  Viktor Pleštil, Major Account Manager, FORTINET

  PŘISTUPUJTE BEZPEČNĚ KE SVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM ODKUKOLIV A V JAKÉKOLIV DOBĚ VIDEO PDF

  Vlastimil Tesař, specialista aplikací a infrastruktury, Microsoft

  Ředitel odboru hlavního architekta MV ČR Petr Kuchař se ve svém vystoupení věnoval idnetitním prostředkům používaným k přístupu ke službám veřejné správy. Představil aktuální statistiky počtů aktivních prostředků a počty jejich využití. Naznačil některé technické rozdíly a důvody delšího "načítání" prostředků s různou úrovní výše záruky a ukázal rozhraní pro přihlašování uživatelů. I přes relativně krátkou dobu od spuštění Bankovní identity je zřejmé, že počet lidí, kteří jí budou využívat, bude stoupající. Důležité však je, jaká  škála služeb jim bude nabídnuta.

  S Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu jsme se věnovali naplnění katalogu služeb. To, jak připustil, nepostupuje zatím očekávaným tempem. Katalog podle jeho  slov obsahuje nyní jen asi 43% všech služeb, přičemž popis služeb je k dispozici cca u 11% z nich (tedy 5%) z celkového počtu. To je oněch 193 popisů, které jsou dohledatelné na PVS. Nicméně Roman Vrba zdůraznil, že se jednalo o počáteční nastartování. Nyní se bude pracovat na doplnění tohoto seznamu  a další by měl být vládě předložen 15. září 2021.  Jako podstatné Roman Vrba zmínil, že na přípravě dalšího harmonogramu bude mimo jiné navázána spolupráce s ICT Unií a sdružením Česko.Digital.  Rovněž upozornil, že pokud bude existovat provázaný datový fond, nebude vlastně řada úkonů, které jsou předmětem katalogu služeb vůbec potřeba.

  Právě o propojeném datovém fondu hovořil v následné prezentaci ředitel SZR - Michal Pešek. Považoval za podstatné především upozornit na skutečnost, že IS ZR se dostávají n ahranici životnosti, respektivy z ajejí hranici a nejen z pohledu kyberbezpečnosti, ale i zajištění celého provozu je nutná obnova. I proto byla vláda požádána RVIS o vyčlenění finančníchprostředků na obnovu a posílení systémů základních registrů.

  S viceprezidentem HK a prezidentem ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem, jsme hovořili o právě připravovaném portálu podnikatele. Informoval nás, že novelu zákona o HK, která tento záměr obsahuje, se podařilo včelnit do balíčku DEPO tedy tzv doprovodných zákonů k Zákonu o právo na digitální službu. Díky tomu je reálná naděje, že projde třetím čtení v Poslanecké sněovně v polovině března. Jak uvedl, dává to naději, že by se mohl s realizací portálu začít v dubnu a spuštěn by mohl být v září tohoto roku. Provozovatelem portálu by měla být HK spolu s AK ČR a správcem portálu by mělo být MPO. Jeho zaměření bude rozděleno na dvě části - základní služby, tedy kontakt podnikatelů s veřejnou správou a doplňkové služby (B2B bezi jednotlivými podnikajícími subjekty). 

  K dispozici je záznam celého programu konference v celkové délce 5 hodin. V současné době jej upravujeme a bude rozdělen na jednotlivé prezentace / rozhovory, tak, abyste snáze našli to co potřebujete slyšet.


    


   inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting