eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2016 - VÝSLEDKY

níže naleznete výsledky soutěže a FOTOGALERII z vyhlašování výsledků v roce 2016.

Jejich slavnostní vyhlašování probíhalo v červnu v rámci konference ROK INFORMATIKY v Náchodě.

eOSOBNOST OBCÍ 2016

V této kategorii jsme asi nejvíce spoléhali na spolupráci čtenářů a doufali v jejich nominace. Přece jen mít přehled o osobnostech všech obcí je trochu komplikované. Bohužel však zde počet nominací značně zaostal za očekáváním, a tak jsme udělili pouze dvě ocenění.
Ocenění této kategorie předávali David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, který zastupoval náměstkyni ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Janu Vildumetzovou, pod jejíž záštitou se eOSOBNOST EGOVERNMENTU realizovala, a Vladan Zalejský, ředitel divize pro veřejnou správu společnosti Asseco Solutions, která byla jedním z partnerů večera.

eOSOBNOSTÍ OBCÍ

se stal:
Lubomír Pospíchal, starosta obce Okrouhlice.

Důvodem jeho nominace a volby byla skutečnost, že se jako starosta obce podílel na technické realizaci řady projektů, významných pro obec (V Okrouhlici plaťte, jak potřebujete, Našim knihám narostly nožičky, SMS informační portál pro občany, online odběr novinek, elektronický i tištěný zpravodaj obce, elektronické podklady rozpočtu pro zastupitele obce, elektronické podklady pro radní atp.).
Kromě takovéto technické pomoci byla jedna z nominací formulována i vyloženě obdivně, když hovořila o tom, že pan starosta “umí přepojit PC na podatelně ze záložního zdroje po bouřce během 2 minut tak, aby zase fungovalo”.

Na druhém místě v této kategorii se umístil
Zdeněk Souček, starosta obce Rudíkov.
Jeho nominace byla spojena s projektem on-line informovanosti občanů obce Rudíkov, především za SMS servis, e-mailový servis a facebookový profil obce. Podle nominací se pan starosta výrazně zasloužil o technickou realizaci uvedených projektů, když navrhl a realizoval uvedené projekty.eOSOBNOST MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Na rozdíl od předchozí kategorie se u měst a městských částí sešel značný počet nominací, a tak nakonec došlo k tomu, že jsme udělili dvě třetí místa. Ocenění v této kategorii rovněž předávali David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, a Vladan Zalejský, ředitel divize pro veřejnou správu společnosti Asseco Solutions.

eOSOBNOSTÍ MĚST A MČ

se stal
Pavel Rous, vedoucí odboru informatiky z Magistrátu města Kladna.

Důvodem jeho nominace a ocenění byla dlouholetá podpora a realizace vize integrovaného informačního systému města. Pavel Rous vedl tým, který projekt IZS realizoval, přišel s návrhem na jeho realizaci, přesvědčoval několik let vedení úřadu o nutnosti této realizace a výrazně prezentoval a propagoval projekt v rámci svých vystoupení, a to ještě předtím, než se funkce IZS staly pilíři státní politiky e-governmentu.
Kromě uvedeného technického přístupu byl Pavel Rous rovněž oceněn a navržen za svoje dlouhodobé aktivity v komisi informatiků Svazu měst a obcí ČR.

Druhé místo obsadil
Milan Čigáš, tajemník MÚ Litoměřice.
Ten byl nominován a oceněn především za projekt Potřebuji si vyřídit, tedy návody na webu města, jak řešit životní situace. Milan Čigáš od počátku svého nástupu do funkce tajemníka úřadu nastavil otevřenou komunikaci jak s kolegy, tak s veřejností a uvedený projekt je jedním z důkazů. Milan Čigáš byl podstatnou součástí týmu, který jej realizoval, prosazoval a výrazně podpořil realizaci projektu a v rámci svých vystoupení jej prezentoval a propagoval.

Jak bylo řečeno, třetí místa v této kategorii byla udělena dvě. Obě však míří do Děčína a oceněnými jsou
Martin Strnad z oddělení IT a Tomáš Kejzlar, vedoucí odboru informačních technologií, oba z Magistrátu města Děčína.
Nominace a ocenění se týká projektu Otevřená data města, kterým Děčín jako první město otevřelo svá data (http://data.mmdecin.cz), a zároveň projektu Elektronizace služeb statutárního města Děčín. Oba pánové se zasloužili o technickou realizaci a řízení uvedených projektů.eOSOBNOST EGOVERNMENTU KRAJŮ

Ceny v této kategorii předávali za partnera večera, společnost O2 IT services, její generální ředitel Zdeněk Kaplan a David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR.

eOSOBNOSTÍ KRAJŮ

se stal
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky z Kraje Vysočina.

Nominace jeho osoby obsahovaly bohatý výčet aktivit a projektů. Jen stručně - jednalo se například o eMEDOCS, EIDAS, NGA sítě, eDotace, MUZEUM4U, ROWANET, IZS, Portál příspěvkových organizací, Kalendář Kraje Vysočina, Registr sítí, IDM, eAmbulance, Digitální Vysočina, Chytré zásuvky atp.
Hodnoceno bylo rovněž to, že Petr Pavlinec je neúnavným propagátorem řízení kvality organizace, podílel se na koncepci technologických center krajů, organizoval řadu odborných konferencí atp. Kromě uvedeného je Petr Pavlinec jednou z vedoucích postav informatiky v krajích a jedním ze styčných “důstojníků” mezi kraji a ministerstvem vnitra.

Druhou příčku v této kategorii obsadil
Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje,
a to především za projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. Jedná se o ojedinělé řešení v rámci ČR a nynější iniciativy tohoto projektu přesahují hranici kraje, přičemž mají rovněž výrazný vliv na dění v oblasti geoinformatiky v ČR.
Ivo Grüner byl podstatnou součástí týmu, který uvedený projekt realizoval, přesvědčoval vedení úřadu o nutnosti takového projektu a ve svých vystoupeních a jednáních prezentoval a propagoval projekt Digitální mapy veřejné správy.

Na třetím místě v této kategorii se umístil rovněž vedoucí krajské informatiky, a to
Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Ústeckého kraje.
Ten byl nominován za propagaci elektronizace veřejné správy a účast na významných projektech. Ze své pozice se výrazně zasloužil o propagaci elektronizace veřejné správy a patří k hlavním koordinátorům projednávání připomínek krajských informatiků vůči MV ČR.
Jan Jelínek byl pracovně blokován, do Náchoda tedy vyslal své kolegyně Hanu Frýdovou a Lenku Gallovou, které jej zastoupily nejen v dopoledním odborném programu, ale rovněž při večerním přebírání cen.eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ - INSTITUCÍ


Poslední kategorie byla zaměřena na centrální úřady, proto se ceny v jejím rámci předávaly pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého. Ten byl slavnostnímu večeru přítomen a osobně ocenění předával. Pomáhal mu generální ředitel společnosti O2 IT services Zdeněk Kaplan.

eOSOBNOSTÍ CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ - INSTITUCÍ

se stal
Tomáš Holenda z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Z technického pohledu byl důvodem pro ocenění jeho podíl na projektu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, když se výrazně zasloužil o jeho realizaci a vedl tým, který projekt realizoval. Vedle toho však byl nominován a oceněn pro svoji neskutečnou pracovitost, zapálení pro věc, obětavost, spolupráci s jednotlivci i obcemi a především celoživotní práci ve veřejné správě, a to i na úkor svého vlastního volna.

Na druhé pozici v této kategorii se umístil
Vladimír Weis z odboru e-governmentu MV ČR.
Zde byl ohodnocen jeho podíl na novele zákona o občanských průkazech, když přesvědčil vedení úřadu o potřebě takové novely, je autorem uvedené zákonné úpravy a v rámci svých aktivit podporoval její vznik a zavedení. Zároveň byl hodnocen jeho dlouhodobý přínos právě v oblasti IT legislativy.

Třetí příčku obsadil
Karel Chod, zástupce ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení,
a to za projekt ePortál ČSSZ, když se zasloužil o technickou realizaci projektu, neboť vedl tým, který tento projekt realizoval, a v rámci svých vystoupení jej neúnavně propagoval. ePortál ČSSZ zvyšuje výrazně produktivitu zpracování agendy na straně státu, ale zároveň usnadňuje plnění zákonných povinností veřejnosti.
Elektronicky již bylo prostřednictvím portálu realizováno více jak 19,5 milionu podání.


Takové bylo tedy předávání cen prvního ročníku eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2016, které proběhlo v nádherných secesních prostorách divadla v Náchodě.

Nyní můžete sledovat druhý ročník -  eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2017 - GORDIC.

fotogalerie 2016

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.