eOsobnost 2024 logo

2024

Magazín Egovernment v roce 2024  už po deváté, ve spolupráci se společností GORDIC oceňuje ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Od 10.1. 2024 můžete zasílat nominace - tedy přihlásit ty o nichž si myslíte, že by měli být za svou práci v oblasti elektronizace veřejné správy oceněni.  

My pak v jednotlivých kategoriích tyto nominace vyhodnotíme a stejně jako v předchozích letech vyhlásíme 21.3. 2024 v rámci SLAVNOSTNÍHO VEČERA v Nové budově Národního muzea v Praze výsledky.

eOsobnost 2023 - všichni ocenění

TOTO JSOU OCENĚNÉ OSOBNOSTI ZA ROK 2023

Chcete aby Váš favorit byl letos takto vyhlášen a vyfocen jako eOsobnost roku 2024? Musíte jej nominovat !!!!

 

DO TÉTO CHVÍLE BYLI PRO ROK 2024 NOMINOVÁNI

 1. Aleš Růžička, tajemník, MÚ Nymburk
 2. Ivo Vaik, ředitel, rejstřík trestů
 3. Miroslav Veselý, ředitel, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR
 4. Tomáš Bezouška, ředitel, IPSD
 5. Jiří Zeman, vedoucí úseku IT, MÚ Mělník 
 6. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina
 7. Elena Ransdorfová, ředitelka, odbor informatiky, Ministerstvo spravedlnosti
 8. Miroslav Kunt, archivář, metodik, odd. archivu a digitálních služeb, Národní archiv
 9. Tomáš Tichý, zástupce ředitele, Cendis s.p.
 10. Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury ISVS, OHA
 11. Leona Slabochová, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, Město Litoměřice
 12. Cyril Čapka, konzultant, KDESMO
 13. Martin Mesršmíd, ředitel, Digitální a informační agentura
 14. Filip Bílek, odbor služeb eGovernmentu, DIA
 15. Jan Strakoš, ředitel, odbor živností a spotřebitelské legislativy, MPO
 16. Jan Števko, vedoucí odboru informačních technologií, statutární město Prostějov
 17. Karel Váchal, Ředitel Architektonické a projektové kanceláře Ministerstva dopravy
 18. Ondřej Menoušek, ředitel odboru služeb eGovernmentu, DIA
 19. Eva Janoušková, zástupce ředitele krajského úřadu Kraje Vysočina - ředitelka sekce ekonomiky a podpory, Kraj Vysočina
 20. Tomáš Kroupa, ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu, DIA
 21. Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz, podpory řízení a kontroly, KÚ Královéhradeckého kraje
 22. Ivan Ivanov, analytik a projektant ICT (dříve vedoucí oddělení GIS a řízení změn), KÚ Moravskoslezský kraj
 23. Vladimír Halm, vedoucí oddělení správy IS, Magistrát města Brna
 24. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, KÚ Jihomoravského kraje
 25. Marcel Kodad, odbor městské informatiky, Magistrát města Brna
 26. Roman Vrba, generální ředitel, SPCSS
 27. Petr Brunner, vedoucí odboru informatiky, MěÚ Jičín
 28. Lubomír Baláš, ředitel, KÚ Olomouckého kraje
 29. Zdeněk Zajíček, prezident, Hospodářská komora ČR, ICT Unie
 30. Renata Golasíková, vedoucí oddělení eRcept, SUKL
 31. Martin Hadrava, Manažer pro obchod a provoz, Spolek BISON
 32. Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT
 33. Radka Domanská, Vedoucí oddělení evidence a sdílení dat, OHA, DIA
 34. Dana Popelková, vedoucí, ekonomický a školský odbor, Město Roudnice nad Labem
 35. Jan Břížďala, radní, Kraj Vysočina
 36. Jana Nápravníková, odbor služeb eGovernmentu, DIA

Víte o někom, koho byste chtěli přihlásit? MUSÍTE JEJ NOMINOVAT.


Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST, 

tedy především:

 

 JAK nominovat, 

JAKÝCH KATEGORIÍCH

KOHO můžete nominovat a samozřejmě 

KDO může nominace zaslat a 

ZA CO byste měli někoho vlastně nominovat. 

V neposlední řadě se rovněž dozvíte 

TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 

a další FAQ

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 

TERMÍNY

příjem nominací - 10.1. 2024 - 8.3. 2024

vyhodnocování nominací - 8.3.-20.3. 2024

vyhlášení výsledků - 21.3. 2024

 

 NOMINAČNÍ FORMULÁŘ


KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST OBCÍ

eOSOBNOST MĚST a MČ

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovatMagazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být v daném roce uděleno. 

 


GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 

 CISCO

ODBORNÝ PARTNER 

 

ICT Unie

 PARTNER 

 

ALEF2.jpg

 

   FAQ      

1. KDO MŮŽE ZASLAT NOMINACI?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že konkrétní osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.


2. JAK ZASLAT NOMINACI?

Nominace je možné zasílat  pouze elektronickým  NOMINAČNÍM FORMULÁŘEM a to až do 8.3. 2023.


3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.


4. JE MOŽNÉ OPĚT NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ NĚKDY NOMINOVÁN?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.


5. JE MOŽNÉ NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ OCENĚN - VYHRÁL ?

ANO, platí totéž co v předchozím případě. Pokud podle Vašeho mínění i nadále určitá osobnost svou činností výrazně přispívá k rozvoji elektronizace v ČR, jistě si zaslouží i opětovné ocenění.

PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty, (stavební úřad, spisová služba ..)
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.


JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY
Stačí  vyplnit a odeslat  NOMINAČNÍ FORMULÁŘ   
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst a městských částí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města či městské části
 • eOsobnost obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité  obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.


 

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

 

Pro Vaši inspiraci se můžete podívat na některý z předchozích ročníků - najdete zde jak seznam nominovaných, tak výsledky a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.

eOsobnost 2023 logo

eSOBNOST 2022

eSOBNOST 2021

eOSOBNOST 2019 eOSOBNOST 2018 eOSOBNOST 2017


 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.