LOGO MIKULOV OBECNÉ

   14. ročník  výroční konference e-governmentu  se v roce 2022 bude konat  na zámku Mikulov ve dnech

6. - 7.  9. 2022

e-government 20:10,

aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně

ZÁŠTITA

Mgr. Bc. Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády, ministr vnitra

PhDr. Ivan Bartoš,PhD. , místopředseda  vlády pro digitalizaci

Mgr. Jan Grolich, hejtman, Jihomoravský kraj

Rostislav Koštial, starosta, město Mikulov

  

 

AKTUÁLNĚ 

VIDEOZÁZNAMY VYSTOUPENÍ - v současné době jsou postupně přidávány videozáznamy jednotlivých vystoupení. Odkaz naleznete v programu vždy za názvem vystoupení.
PŘIDÁNA KOMPLETNÍ FOTOGALERIE - fotogalerii z konference najdete ZDE
PŘIDÁNY PREZENTACE - jednotlivé prezentace naleznete v programu přímo za jejich názvy Ikona PDF) . 
K DISPOZICI ZÁZNAM - pro přihlášené na konferenci je nyní k dispozici záznam z jednotlivých částí konference ZDE  (ostatním budou zpřístupněny dva týdny po konferenci)


ODBORNÝ PARTNER   
 
Ministerstvo vnitra
NAKUIT VELKÉ SPCSS text
 

 

   

  PLATINOVÝ PARTNER     GENERÁLNÍ PARTNER 

CISCO BLEDĚ MODRÉ GORDIC 2019 ČESKÁ POŠTA

PONDĚLÍ  5. 9. 2022  PŘEDKONFERENČNÍ PROGRAM

 

10:00 GOLFOVÝ TURNAJ

golfový turnaj Mikulov

PARTNER
NEWPS

 Již neodmyslitelnou součástí konference je golfový turnaj o pohár Magazínu Egovernment. 

Jedná se o samostatnou akci se vstupem na zvláštní pozvánku - není součástí ceny vstupného na konferenci.

 

 

 

PARTNER VEČERA
 ICT UNIE
Egovernment

20:00 V.I.P. VEČER (hotel Galant)

Společenský večer určený především pro partnery konference, hlavní vystupující a významné hosty v jehož průběhu byly vyhlášeny výsledky golfového turnaje.

Jedná se o samostatnou akci se vstupem na zvláštní pozvánku - není součástí ceny vstupného na konferenci.
 

 

 

  


 

  ZLATÝ PARTNER  
ATOS ČSOB FORTINET
 
HPE MICROSOFT
 
Logo-Red_Hat-Intel-B-Standard-CMYK.jpg SAS


 

 

  STŘÍBRNÝ  PARTNER  
 BankID
Dell Technologies Intel tmavší
CHECK POINT  STC 2
   
 
 OFICIÁLNÍ VŮZ KONFERENCE 
  BMW
 

  

 

 TECHNOLOGICKÝ PARTNER   VENKOVNÍ KAVÁRNA   DEGUSTACE VÍN 
DISK
VMWARE Purýrky 

 

ÚTERÝ  6. 9. 2022 - HLAVNÍ JEDNACÍ DEN

   

PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ  (ZÁMECKÝ SÁL)

moderace:  Ing. Michal Jirkovský, šéfredaktor, Magazín Egovernment

9:00 ZAHÁJENÍ  VIDEO

Rostislav Koštial, starosta, město Mikulov

Ing. Jiří Hlavenka, člen Rady Jihomoravského kraje

Lukáš Kolařík, náměstek člena vlády, MV ČR

PhDr. Ivan Bartoš, PhD. vicepremiér pro digitalizaci


 SPECIÁLNÍ PŘIVÍTÁNÍ - Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR  VIDEO

 

9:15 eGOVERNMENT 2022 VIDEO

Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR  

Ing. Mgr. David Sláma, pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, MV ČR

Ing. Petr Kuchař, ředitel, OHA MV ČR AKTUALITY Z CENTRA KOORDINACE EG

Ing. Michal Pešek, ředitel, SZR eGOVERNMENT 2022 REKAPITULACE SZR-Michal Pešek, ředitel, SZR

eSEL AKTUÁLNĚ VIDEO

Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy

Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie

   


10:25 NÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÝ PLÁN - CO JE NOVÉHO NÁRODNÍ ARCHITEKTURA eGOVERNMENTU - Tomáš Šedivec, OHA VIDEO

Tomáš Šedivec, OHA MV ČR

 


10:40 KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI PŘEDSEDNICTVÍ EU A VIDEO JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE OBČANŮ S POLICIÍ ČR KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI PŘEDSEDNICTVÍ EU - J. Martan, CISCO VIDEO

Jaroslav Martan, Cisco Systems

  


PARTNER STUDIA

 ČSOB

 11:00 KULATÝ STŮL - ŽIVÉ "VYSÍLÁNÍ" STUDIA EGOVERNMENT STUDIO EG

Součástí dopoledního bloku bude speciální konferenční "vysílání" studia Egovernment přímo z pódia zámeckého sálu.

Do diskuze, kterou zde povedeme, budou moci vstoupit svými dotazy diváci v sále i doma u počítače .

Studio bude rozděleno na několik tématických částí.

 

11:00 DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY VIDEO

Ivan Bartošhostem této části bude PhDr. Ivan Bartoš, PhD. vicepremiér pro digitalizaci.

Hovořit budeme tedy právě o digitalizaci veřejné správy. Jaká je její současná úroveň, kam směřujeme, co a jak se změnilo když místo digitálního zmocněnce vlády máme vicepremiéra pro digitalizaci, jaká je kontinuita dříve vytčených strategií a jak jsou a budou vlastně rozděleny kompetence mezi vicempremiéra a MV ČR.

Samozřejmě v současné době nevynecháme ani význam digitalizace v rámci našeho předsednictví EU.

 

 

 

 


 

11:30 eIDAS 2.0 VIDEO

vstupní prezentace:

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE eIDAS V ČR

Filip Bílek, odbor eGovernmentu, MV ČR

  

DISKUZE

Ivan Bartoš
Petr Kuchař Josef Donát
Jan Blažek Tomáš Hebelka

PhDr. Ivan Bartoš, PhD. vicepremiér pro digitalizaci

JUDr. Josef Donát, LL.M., advokát/partner, Rowan Legal

Ing. Petr Kuchař, ředitel, OHA MV ČR

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel, Státní tiskárna cenin

Jan Blažek, předseda představenstva, BankID

 

Evropská komise chce umožnit nejméně 80% občanů EU jako přístup ke klíčovým veřejným službám využít spolehlivé, jednoduché a zároveň důvěryhodné digitální řešení.

Proto nařízení eIDAS 2.0 nově zavádí tzv. elektronickou peněženku. Pěněženka bude mít podobu aplikace pro mobilní telefony a podobná zařízení, bude založena na národní elektronické identitě a vydávat ji budou jednotlivé členské státy.

Znamená to tedy, že budeme mít nejméně 27 elektronických peněženek, které by měly umět totéž po celém území EU.

Jak ambiciózní, prospěšná nebo naopak komplikující myšlenak to je?

Bude všech 27 epeněženek skutečně fungovat stejně?

O tom budeme hovořit ve druhé části studia Egovernment.

 

 

 

 

 

 

 

  

 


  12:30 KYBEZ VIDEO

Lukáš KintrPoslední diskuzní část budeme věnovat kyberbezpečnosti. Na pódium - do diskuzního studia, usedne ředitel NÚKIB Ing. Lukáš Kintr.

V návaznosti na předchozí debaty se dotkneme těchto témat:

   • eIDAS 2.0 a to samozřejmě z pohledu kyberbezpečnosti;
   • směrnice NIS2 - změny zákona o KYBEZ;
   • předsednictvo vs. kybez;
   • co přináší změna ředitele NÚKIB.

 

 


13:00 OBĚD

PARTNER V.I.P OBĚDA
SCANSERVICE

PRO ÚČASTNÍKY Sál předků a Gröllův sál

V.I.P. OBĚD  Sala Terrena  (Oběd v prostorách Sala Terrena je určen pro hosty konference na speciální pozvánku)

 


 ODPOLEDNÍ PROGRAM

Odpolední program bude tradičně rozdělen do dvou bloků. Jeden se koná v zámeckém sále, druhý v sousední kavárně. Účastníci tak budou moci  pohodlně přecházet mezi sekcemi dle potřeby.

 EGOVERNMENT  (ZÁMECKÝ SÁL) 

  

moderace: Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, Jihomoravský kraj

13:45 GOV.CZ A PORTÁL OBČANA: VSTŘÍC TRENDŮM. GOV.CZ A PORTÁL OBČANA: VSTŘÍC TRENDŮM. - Jan Kalina, MV ČR VIDEO

Mgr. Jan Kalina, vedoucí, odd. optimalizace eGovernmentu, MV ČR

 

14:00 DATA STÁTNÍ POKLADNY V CLOUDU: ÚSPĚŠNÁ MIGRACE MONITORU STÁTNÍ POKLADNY DO GOOGLE CLOUDU. DATA STÁTNÍ POKLADNY V CLOUDU: ÚSPĚŠNÁ MIGRACE MONITORU STÁTNÍ POKLADNY DO GOOGLE CLOUDU VIDEO

Jiří Krula, ředitel technického úseku; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. 

Tomáš Šimeček, vedoucí oddělení správy UNIX/LINUX technologií; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. 

Radek Kulhánek, administrátor; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Eva Kašíková, public sector sales representative; Revolgy (partner Google)  

Max Luft, public sector account executive; Google

 

14:30 SNOUBENÍ CHUTÍ – TRADICE A BUDOUCNOST  eSSL

SNOUBENÍ CHUTÍ – TRADICE A BUDOUCNOST  eSSL VIDEO

Ing. Monika Havlíková – konzultant spisové služby, GORDIC

Ing. Miroslav Čejka – ředitel odboru Metodiky archivní a spisové služby, GORDIC

 

15:00 DATOVÉ SCHRÁNKY 2023 - ROK PLNÝ ZMĚN DATOVÉ SCHRÁNKY 2023 - ROK PLNÝ ZMĚN - Ondřej Menoušek, MV ČR VIDEO

Ondřej Menoušek, odbor eGovernmentu. MV ČR

 

15:15 VÍTÁME NOVÉ UŽIVATELE DATOVÝCH SCHRÁNEK Anotace

VÍTÁME NOVÉ UŽIVATELE DATOVÝCH SCHRÁNEK -Andrea Barešová, Česká pošta VIDEO

Mgr. Andrea Barešová, Manažer útvaru e-GOV, Česká pošta s.p.

  

15:45 DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE RESORTU MPSVinfo DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE RESORTU MPSV - Karel Trpkoš, náměstek ministra, MPSV

Ing. Karel Trpkoš, náměstek ministra práce a sociálních věcí

Václav Koudele, Microsoft

Marek Blajer, Microsoft

 

16:05 VYDÁVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTŮ ON-LINE VYDÁVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTŮ ON-LINE - Lenka Capoušková, I.CA,   VIDEO

Ing. Lenka Capoušková, LL.M., obchodní ředitelka mezinárodní obchod, První certifikační autorita, a.s.

 

16:25 CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE V NÁVAZNOSTI NA IS SCP ANEB JSME PŘIPRAVENI NA MIGRAČNÍ VLNY? CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE V NÁVAZNOSTI NA IS SCP ANEB JSME PŘIPRAVENI NA MIGRAČNÍ VLNY? - ICZ VIDEO

Radek Míka, Ředitelství služby cizinecké policie Policie ČR, vedoucí projektu CIS, 

Silvie Líznerová, Ředitelství služby cizinecké policie Policie ČR, projektová manažerka CIS, 

Jiří Valter, ICZ a.s., vedoucí technického oddělení CIS

 

16:45 ORACLE CLOUD TECHNOLOGY BLOK:  VIDEO

 • Zkušenosti s využitím Oracle cloud u zákazníků ve veřejné správě - Jiří Winkler - Enterprise Architect, Asseco Central Europe Zkušenosti s využitím Oracle cloud u zákazníků ve veřejné správě - Jiří Winkler - Enterprise Architect, Asseco Central Europe

 • Praktický příklad – Implementace Oracle Cloud@Customer v prostředí SÚKL - David Barak - Business Development Manager, Solutia Implementace Oracle Cloud@Customer v prostředí SÚKL - David Barak - Business Development Manager, Solutia

 • Jak podpořit reporting vůči NÚKIB analýzou podezřelého chování uživatelůinfo - Ing. Vlastimil Šimek - CEO, Neit Consulting Jak podpořit reporting vůči NÚKIB analýzou podezřelého chování uživatelů - Ing. Vlastimil Šimek - CEO, Neit Consulting

 

17:15 MŮŽE SE GOVERNMENT CHOVAT K OBČANOVI JAKO KE KLIENTOVI?

MŮŽE SE GOVERNMENT CHOVAT K OBČANOVI JAKO KE KLIENTOVI? Jozef Benčík, SAS VIDEO

Jozef Benčík, Government Lead CZ&SK, SAS

  

17:35 PRAKTICKÁ ZKUŠENOST S PŘECHODEM SAP S4 PRAKTICKÁ ZKUŠENOST S PŘECHODEM SAP S4 -Martin Večeře, Atos VIDEO

Martin Večeře, SAP Competence Manager, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.

 

17:50 VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE V KOMUNIKACI S OBČANY VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE V KOMUNIKACI S OBČANY  VIDEO

Bc. Josef Slobodník, předseda komise IT RMČ Praha 8

 BEZPEČNÁ KAVÁRNA  (KAVÁRNA ZÁMECKÉHO SÁLU) 

moderace: Ing. Michal Jirkovský, šéfredaktor, Magazín Egovernment

  

 

 

 

14:00 NOVINKY V OBLASTI REGULACE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NOVINKY V OBLASTI REGULACE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Adam Kučínský, NÚKIB  VIDEO

Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB

 

14:30 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V SOUČASNÉ DOBĚ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V SOUČASNÉ DOBĚ - NAKIT   VIDEO

Vladimír Rohel, NAKIT 

 

15:00 VALIDACE DETEKCE A AKTIVNÍ KYBERNETICKÁ OBRANA V CLOUDUAnotace 

VALIDACE DETEKCE A AKTIVNÍ KYBERNETICKÁ OBRANA V CLOUDU - SPCSS  VIDEO

Ondřej Nekovář, ředitel úseku CKB; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Jan Pohl, analytik kybernetické bezpečnosti; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

  

15:30 TECHNICKÁ OPATŘENÍ ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. LZE SE VYROVNAT SE VŠEMI? TECHNICKÁ OPATŘENÍ ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. LZE SE VYROVNAT SE VŠEMI? - FORTINET   VIDEO

Viktor Pleštil,  Major Account Manager, Fortinet,

Adam Římský, System Engeneer, Fortinet

 

15:50 OCHRANA WEBOVÝCH APLIKACÍ (NEJEN) VE VEŘEJNÝCH CLOUDECH A ZABEZPEČENÍ APIinfo OCHRANA WEBOVÝCH APLIKACÍ (NEJEN) VE VEŘEJNÝCH CLOUDECH A ZABEZPEČENÍ API - F5  VIDEO

Jiří Doubek, Solutions Engineer, F5 ČR

 

16:10 ZKUŠENOSTI NAKIT S NASAZENÍM BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ MICROSOFT ZKUŠENOSTI NAKIT S NASAZENÍM BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ MICROSOFT  VIDEO

Vladimír Rohel, NAKIT

Jan Pilař, Microsoft, Technology Specialist

Antonín Šimek, T-Mobile

 

16:30 OPEN SOURCE TECHNOLOGIE A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝVOJE SOFTWARU PRO STÁTNÍ SPRÁVUinfo OPEN SOURCE TECHNOLOGIE A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝVOJE SOFTWARU PRO STÁTNÍ SPRÁVU - Red Hat    VIDEO

David Bečvařík, Technology Lead pro Českou a Slovenskou republiku, Red Hat

 

16:50 HPE GREENLAKE, CLOUD JINAK!!! HPE GREENLAKE, CLOUD JINAK!!  VIDEO

Martin ŠpačekHPE Point Next Sales Manager

 

17:10 PŘÍMÁ CESTA SPCSS DO HYBRIDNÍHO CLOUDU PŘÍMÁ CESTA SPCSS DO HYBRIDNÍHO CLOUDU VIDEO

Ondřej Nekovář, ředitel úseku CKB; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Jiří Bajgar, vedoucí odboru administrace systémů a technologií; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Šimon Beneš, vedoucí oddělení správy MS technologií; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Jan Pohl, analytik kybernetické bezpečnosti; Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

 

PARTNER COFFEE BREAK
mainstream_logo_cmyk.jpg

   

  b.lues

  V rámci společenského večera si budete moci tentokrát vychutnat opravdovou lahůdku. Na zámeckém nádvoří bude připraven koncert kapely B.LUES . Pokud by Vám její název nic neříkal, vězte že hudebníci, kteří ji tvoří prošli v minulosti tak významnými tělesy, jako Lucie, Wanastowi Vjeci, Toyen, Burma Jones, Petr Muk Band a další. A navíc v Mikulově vám spolu s kapelou zazpívá  Bohouš Josef.  

  ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ OD 20:00

   19:00 VEČERNÍ PROGRAM  (ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ)

  19:00 PROHLÍDKA ZÁMKU

  19:30 RAUT (Nástupní sál)

  20:00 SPOLEČENSKÝ VEČER (Zámecké nádvoří)

  KONCERT - B.LUES a BOHOUŠ JOSEF

  21:30 ZÁMECKÁ DISKOTÉKA  (Zámecké nádvoří)

   

   

   PARTNER 
  ALEF2.jpg ALP asseco_cent_euro_RGB_jpg.jpg Born Digital - Zenon
  COMSYS II Datron-logo-velké.jpg ICT UNIE Marbes 2022

  Neit Consulting
  omnilink ROWAN LEGAL 2020
  SZR2 SOLUTIA TOTAL SERVICE

     


  STŘEDA 7. 9.  2022 - WORKSHOP

  9:30 zahájení

   ZÁZNAM

  moderace: Ing. Michal Jirkovský, šéfredaktor, Magazín Egovernment

  PARTNER COFFEE BREAK
  Progress

   Ing. Vít Lidinský, Ph.D., manažer kybernetické bezpečnosti, odbor IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

   Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB

   Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina,

   doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., metodik kybernetické bezpečnosti, CESNET 

    VIDEO 1 

    VIDEO 2 

   KYBERBEZPEČNOST V NEMOCNICÍCH - REÁLNÉ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ (NEJEN) Z PŘÍPADŮ NAPADENÝCH ČESKÝCH NEMOCNICinfo KYBERBEZPEČNOST V NEMOCNICÍCH - REÁLNÉ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ (NEJEN) Z PŘÍPADŮ NAPADENÝCH ČESKÝCH NEMOCNIC - F5 VIDEO

   Filip Kolář, country manager F5 ČR,

   Matěj Kačic, vedoucí oddělení kyberbezpečnosti ve společnosti Security Avengers

    

   BEZPEČNOSTNÍ VÝZVY VE ZDRAVOTNICTVÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝZVY VE ZDRAVOTNICTVÍ - FORTINET VIDEO

   Radek Prokeš, Major Account Manager, Fortinet

    

   13:00 ZÁVĚR KONFERENCE 

    


    

   CO JE e-government 20:10?

   Jedná se o konferenci, která jednou ročně, vždy počátkem září, hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR se zaměřením na konkrétní zásadní téma. Tím letošním je, mimo jiné, problematika financování projektů v aktuálním programovém období.


   PROČ e-government 20:10?

   Konferenci pořádá magazín Egovernment a konference pojednává o e-governmentu. Proto je toto slovo stěžejní v názvu konference. Číselné označení 20:10 odkazuje na rok 2010, kdy jsme se v Mikulově sešli poprvé. Zároveň je ale rozděleno na 20 a 10. V době prvního ročníku tomu bylo 20 let, co se veřejná správa v ČR ubírala směrem k elektronizaci. Zároveň jsme si možná unáhleně mysleli, že do skutečně uceleného a plně funkčního elektronické stavu nám zbývá již pouhých deset let.


   ..ŽIJEME SI JAK NA ZÁMKU, AŤ TO TRVÁ VĚČNĚ.

   Podtitul konference odkazuje na skutečnost, že postupující elektronizace veřejné správy zlepšuje kvalitu jejich služeb a tedy podmínky jak pro samotné zaměstnance veřejné správy, tak pro jejich klienty. Zároveň ale upozorňuje na skutečnost, že se scházíme v romantickém prostředí zámku Mikulov, v době doznívajícího léta a počínajícího vinobraní. Dny strávené na konferenci se tak stávají skutečně nezapomenutelnými.

     


   FOTOGALERIE 

   (kliknutím na kteroukoliv fotografii přejde do režimu prohlížení)

    

   inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting