OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

20 LET MAGAZÍNU EGOVERNMENT

I v roce 2020 hledáme eOSOBNOST EGOVERNMENTU

pod záštitou 

Jana Hamáčka, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra 

a

Ing. Vladimíra Dzurilly

vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci

PŘESUNUTO

s ohledem na současná hygienická opatření jsme nuceni vyhlášeni výsledků eOSOBNOST EGOVERNMENTU opětovně přesunout. Zatím předpokládáme polovinu listopadu, ale vše bude záležet na aktuální vývoji situace.

O novém termínu a formě, jakou vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne Vás budeme informovat.

NOMINOVANÍ 2020

Pro eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2020 jsou nominováni:

  • Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií, Olomoucký kraj
  • Václav Turek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, Město Pelhřimov
  • Jiří Kratochvíl, ředitel správy informačních systémů, město Česká lípa
  • Pavel Kadlec, projektový manažer pro projekty eGovernment, odbor evropských projektů, Moravskoslezský kraj
  • Petr Gavlas, ředitel odboru informatiky a zástupce sekce ekonomiky a informatiky, Generální ředitelství cel
  • Alena Bakošová, místostarostka, Přerov nad Labem
  • Jiří Nowák, vedoucí, správní odbor, Statutární město Havířov
  • Petr Koucký, ředitel, odbor IT, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Pavel Tesař, projektový manažer, odbor eGovernmentu - oddělení strategických informačních systémů, MV ČR
  • Jakub Tichý, informatik, MČ Praha 17
  • Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky, Nové Město na Moravě
  • Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
  • Petr Pavlinec, vedoucí, odbor IT, Kraj Vysočina
  • Tomáš Vašica, vedoucí, odbor IT, Moravskoslezský kraj
  • Renata Golasíková, vedoucí, oddělení elektronického receptu, SÚKL
  • Jakub Tichý, informatik, MČ Praha 17
  • Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
  • Miroslav Tůma, bývalý ředitel, odb. kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, MV ČR
  • Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie
  • Oldřich Kalina, expert na KIVS, OHA, MV ČR
  • Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, PSP ČR
  • Josef Slobodník, radní pro informatiku, MČ Praha 8
  • Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky, Liberecký kraj
  • Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie
  • Jakub Malačka, místostarosta, město Znojmo
  • Miroslav Rychtařík, vedoucí oddělení informačních systémů, Úřad vlády ČR
  • Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a  standardizace, OHA, MV ČR
  • Ondřej Medovič, vrchní ministerský rada, OHA, MV ČR
  • Jaroslav Čermák, vedoucí oddělení projektů eGovernmentu, OHA, MV ČR
  • Klára Jiráková, projektová koordinátorka, Kraj Vysočina
  • Tomáš Kotyza, ředitel, KÚ Moravskoslezského kraje
  • Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, MV ČR
  • Jitka Jičínská, tajemnice, město Kostelec nad Orlicí
  • Michal Bláha, ředitel, Hlídač státu, poradce a propagátor eGovernmentu
  • Pavel Hrabě, metodik OHA, MV ČR
  • Tomáš Šedivec, vrchní ministerský rada, OHA, MV ČR
  • Barbora Kořanová, poslankyně PSP ČR, podvýbor pro e-government
  • Igor Jeřábek, vedoucí, Service Desk, SZR
  • Josef Knotek, vedoucí architektury a analýzy, SZR
  • Tomáš Knížek, člen dozorčí rady, Open-source Aliance
  • Jiří Borej, hlavní architekt, Národní centrum elektronizace zdravotnictví
  • Martin Zeman, ředitel, Národní centrum pro elektronizaci zdravotnictví
  • Petr Kuchař, ředitel, OHA, MV ČR
  • Ladislav Dušek, ředitel, Ústav pro zdravotnické informace a statistiku
  • Robert Králíček, místopředseda podvýboru pro eGovernment, PSP ČR
  • Josef Treml, ředitel, Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a jazyková škola,  Kutná Hora
  • Ludmila Hrachovinová, vedoucí, ekonomický odbor, Jihomoravský kraj
  • Eva Malušková, referent, koncepce a plánování, Jihomoravský kraj
  • Radomír Pavlíček, předseda výboru pro regionální rozvoj, Jihomoravský kraj, starosta, Železná
  • Petra Tesařová, vedoucí, odbor informatiky, MČ Praha 5
  • Michal Boudný, starosta, Slavkov u Brna
  • Miloslav Marčan, vedoucí odb. IT, MPO

 

 

 


CO JE eOSOBNOST EGOGOVERNMENTU?

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment, a jeho partnerů, poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 v letošním roce vyhlášení výsledků proběhne : 

přesunuto - předpokládáme listopadový termín  

 

Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST, tedy především JAK nominovat, v JAKÝCH KATEGORIÍCH, KOHO můžete nominovat a samozřejmě KDO může nominace zaslat a ZA CO byste měli někoho vlastně nomonovat. V neposlední řadě se rovněž dozvíte TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 


PRINCIP VÝBĚRU


Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovat.

Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

POZN: Každý kdo zaslal nominaci a každý kdo je nominován je automaticky pozván na slavnostní večer, kde budou vyhlášeny výsledky !

Toto pozvání platí automaticky i po přesunu n anový termín (14. 10. 2020). Nicméně budeme Vás v předstihu kontaktovat s dalšími informacemi.

S ohledem na hygienickou situaci není možná ani omezená verze programu. Vyhlášení výsledků ke tak opětovně přesunuto, pravděpodobně na listopad. O novém termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení


OCEŇOVANÉ KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

 

OSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

 


   

GENERÁLNÍ PARTNER  ZLATÝ PARTNER   ODBORNÝ PARTNER PARTNER
 

  

 


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

FAQ

1. KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

2. JAK PROVÉST NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

4. MŮŽE BÝT NOMINOVÁN NĚKDO, KDO BYL NOMONINOVÁN V MINULÉM ROCE?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

CO OCEŇUJEME?

Oceňujeme aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy.
Může se jednat o :

 • technickou realizaci konkrétního projektu;
 • prosazení realizace určitého projektu (prosazení záměru);
 • návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS;
 • propagaci elektronizace VS (konkrétního projektu, určitého postupu, politiky).

JAK?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY.
Stačí vyplnit a odeslat nominační list (v roce 2020 již uzavřeno).
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

TERMÍNY

V roce 2020 bylo možné  zasílat nominace od 1. 1. 2020 do 2. 3. 2020. Vyhlášení výsledků - eOsobností, proběhne 14. 10. 2020 v rámci slavnostního programu na Občanské plovárně v Praze.

INSPIRUJTE SE MINULÝMI ROČNÍKY

 eOSOBNOST 2019 eOSOBNOST 2018eOSOBNOST 2017


 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.