EGOVERNMENT THE BEST 2023

18. ROČNÍK 

 ​Magazín Egovernment

ve spolupráci s

ICZ

PŘIPRAVUJE SOUTĚŽNÍ SBÍRKU PROJEKTŮ ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  PŘIHLÁŠKA PROJEKTU   PRINCIP DŮLEŽITÉ TERMÍNY

18.9. 2023

spuštění registrace

1.11. 2023

uzávěrka přihlášek

21.11. 2023

vyhlášení výsledků

O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2023 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 18 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží  v rámci několika kategorií

Projekty do této soutěže můžete dle pokynů níže zasílat až do 1.11. 2023.

V polovině prosince  bude všechny vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. 


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

  • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
  • krajské projekty
  • městské projekty (města a MČ)
  • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. 


JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT?

Projekt může přihlásit kdokoliv - realizátor, provozovatel, spokojený uživatel... Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp. Stačí, když vyplníte údaje a informace, ketré po Vás požadujeme v přihlášce.

Důležité je, že vybíráme pouze z projektů, které BYLY PŘIHLÁŠENY.

Přihlášku projektu naleznete ZDE.


PRINCIP 

Princip Egovernment The Best je tedy v tom, že přihlásíte projekt ve Vašem okolí, který směřuje k elektronizaci veřejné správy a který považujete za přínosný.

Projekt je následně zařazen do příslušné kategorie a porovnáván/ hodnocen pouze ve vztahu k projektům obdobného charakteru či velikosti.

VŠECHNY  projekty, které budou přihlášeny, budou prezentovány na webových stránkách Magazínu Egovernment a následně v publikaci Egovernment The Best 2023.

V rámci jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy alespoň tři nejzajímavější projekty.

 


INSPIRACE
Magazín Egovernment vyhlašuje Egovernment The Best již 18 let. Pro lepší představu jaké projekty jsou přihlašovány doporučujeme nahlédnout do několika posledních ročníků. K dispozici je nejen přehled vítězných, ale vždy i přehled všech přihlášených projeků v daném roce s odkazem na jejich podrobný popis a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.
 


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.