EGOVERNMENT THE BEST 2023

18. ROČNÍK 

 ​Magazín Egovernment

ve spolupráci s

ICZ

PŘIPRAVUJE SOUTĚŽNÍ SBÍRKU PROJEKTŮ ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE     PRINCIP    VÝSLEDKY    PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY 


Výsledky letošní Egovernment The Best 2023 - ICZ byly vyhlášeny 20.11. 2023 v rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze 

pod záštitou

Petry Peckové, hejtmanky, Středočeský kraj

Martina Mesršmída, ředitele Digitální informační agentura.

 

Diplomy vítězům předával Martin Mesršmíd, ředitel DIA a Dan Rosendorf, generální ředitel ICZ.

Egovernment The Best 2023

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

(odkazy na VŠECHNY přihlášené projekty naleznete v seznamů projektů níže pod výsledky kategorií)

 

KATEGORIE OBCÍ

 

obce 1. místo1.MÍSTO

Modernizace výběru obecních poplatků

Provozovatel: Obec Radenín
Realizátor: GORDIC spol. s.r.o

  

 

obce 2. místo2. MÍSTO

E-ÚŘAD

Provozovatel: CATANIA GROUP s.r.o.
Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o

  

 

obce 3. místo3.MÍSTO

Osobní portál občana Hostěradice

Provozovatel: Obec Hostěradice
Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

   

 

 

KATEGORIE MĚST

 

města 1. místo1.MÍSTO

 Připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana

Provozovatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: Operátor ICT a.s. a UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

  

 

města 2.místo2.MÍSTO

Jednička z transparentnosti

Provozovatel: Městská část Praha 1
Realizátor: Gordic s.r.o. a Marbes s.r.o.

  

 

města 3. místo3.MÍSTO

Portál občana města Litoměřice

Provozovatel: Město Litoměřice
Realizátor: Datron a.s.

 

  

města speciální oceněníSPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Lokální katalog otevřených dat (LKOD)

Provozovatel: Operátor ICT
Realizátor: Operátor ICT

  

 

města speciální oceněníSPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Majetkový portál Praha 1

Provozovatel: Městská část Praha 1
Realizátor: Marbes s.r.o.

 

 

 

 

KATEGORIE KRAJŮ

kraje 1. místo1.MÍSTO

Hostingová infrastruktura kraje Vysočina a Plzeňského kraje

Provozovatel: Kraj Vysočina a Plzeňský kraj
Realizátor: Kraj Vysočina a Plzeňský kraj

  

 

kraje 2. místo2.MÍSTO

Personálně-platové přehledy a požadavky (PPP)

Provozovatel: Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor informatiky
Realizátor: Gordic spol. s r.o.

  

 

kraje 2. místo2.MÍSTO

Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje – JEKIS

Provozovatel: Královéhradecký kraj
Realizátor: HAiDA s.r.o. - distributor Gordic

  

 

kraje 3. místo3.MÍSTO

Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat

Provozovatel: Kraj Vysočina
Realizátor: Kraj Vysočina

  

 

kraje speciální oceněníSPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Provozovatel: Královéhradecký kraj
Realizátor: Královéhradecký kraj, CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, SOFTLINK s.r.o.

 

 

 

KATEGORIE CENTRÁLNÍ

centrální 1. místo1.MÍSTO

Systém pro vzdálený přístup do správního spisu

Provozovatel: ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

  

 

centrální 2. místo2.MÍSTO

Portál dopravy

Provozovatel: Ministerstvo dopravy
Realizátor: CENDIS, s.p.

  

 

centrální 2. místo2.MÍSTO

Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021

Provozovatel: Český statistický úřad
Realizátor: ICZ a.s., poddodavatel T-MAPY, spol. s r.o.

 

 

centrální 3. místo3.MÍSTO

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace

Provozovatel: Kraj Vysočina, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Realizátor: Kraj Vysočina, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  

 

centrální speciální oceněníSPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Národní architektura eGovernmentu

Provozovatel: Digitální a informační agentura
Realizátor: Digitální a informační agentura

  

 

centrální speciální oceněníSPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů

Provozovatel: oddělení dozoru nad normotvorbou obcí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, DIA
Realizátor: NAKIT s.p..

 

 

 


PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY

Do letošního ročníku byly přihlášeny všechny tyto projekty

 1. Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji
 2. Portál dopravy
 3. Personálně-platové přehledy a požadavky (PPP)
 4. „Aplikace Cestovní příkazy“ – elektronická evidence a schvalování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů
 5. Digitalizace Justice - nahrávání, automatický přepis a videokonference jako jeden funkční celek
 6. Hostingová infrastruktura kraje Vysočina a Plzeňského kraje
 7. Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje - JEKIS
 8. Lokální katalog otevřených dat (LKOD)
 9. ELEKTRONICKÁ DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
 10. SOS NEMO - Informační systém pro krizový a bezpečnostní management nemocnic a zdravotnických zařízení
 11. Národní architektura eGovernmentu
 12. Multifaktorová autentizace
 13. Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství
 14. Připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana
 15. Portál živnostenského podnikání
 16. Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana
 17. Integrace elektronické spisové služby Ginis Zlínského kraje se systémem KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb)
 18. E-ÚŘAD
 19. Portál občana města Litoměřice
 20. Nový informační systém pro zdravotní pojišťovnu
 21. Záchranný komunikační systém
 22. Portál občana města Hodonína
 23. Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021
 24. Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat
 25. Řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací, ochrany osobních údajů a v kontextu NIS 2
 26. Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické a další dokumentace pro vybrané nemocnice Zlínského kraje
 27. Elektronizace a zefektivnění finančních kontrol v Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec
 28. FOSY - férový oznamovací systém (whistleblowing)
 29. Mapa obecně závazných vyhlášek
 30. Majetkový portál Praha 1
 31. Digitalizace procesů finanční kontroly - elektronizace oběhu ekonomických dokumentů GINIS
 32. Portál občana (Magistrát města Zlín)
 33. Třicet tisíc dotací vyplacených z CLOUDU
 34. Zrod DIA, aneb nový start back-office procesů českého egovernmentu
 35. Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace
 36. Modernizace výběru obecních poplatků
 37. Jednička z transparentnosti
 38. Vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů
 39. CHYTRÝ ÚŘAD - AI Voicebot pro komunikaci s klienty úřadů
 40. Informační systém parkování města Jihlavy
 41. Osobní portál občana Hostěradice
 42. PUMPO - infomační systém Plzeňského kraje pro humanitární pomoc
 43. Portál místních poplatků bez formulářů
 44. Systém pro vzdálený přístup do správního spisu
 45. Vzdálené podepisování a pečetění v prostředí Městského úřadu Petřvald
DŮLEŽITÉ TERMÍNY

18.9. 2023

spuštění registrace

1.11. 2023

uzávěrka přihlášek

20.11. 2023

vyhlášení výsledků


O CO SE JEDNÁ

Egovernment The Best 2023 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 18 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží  v rámci několika kategorií

Projekty do této soutěže můžete dle pokynů níže zasílat až do 1.11. 2023.

Vyhlášení výsledků proběhne 20.11. 2023 v rámci  Slavnostního večera v Obecním domě v Praze

V polovině prosince  bude  vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. 


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

 • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
 • krajské projekty
 • městské projekty (města a MČ)
 • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. 


JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT?

Projekt může přihlásit kdokoliv - realizátor, provozovatel, spokojený uživatel... Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp. Stačí, když vyplníte údaje a informace, ketré po Vás požadujeme v přihlášce.

Důležité je, že vybíráme pouze z projektů, které BYLY PŘIHLÁŠENY.

Příjem přihlášek byl uzavřen 1.11. 2023.


PRINCIP 

Princip Egovernment The Best je tedy v tom, že přihlásíte projekt ve Vašem okolí, který směřuje k elektronizaci veřejné správy a který považujete za přínosný.

Projekt je následně zařazen do příslušné kategorie a porovnáván/ hodnocen pouze ve vztahu k projektům obdobného charakteru či velikosti.

VŠECHNY  projekty, které budou přihlášeny, budou prezentovány na webových stránkách Magazínu Egovernment a následně v publikaci Egovernment The Best 2023.

V rámci jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy alespoň tři nejzajímavější projekty.

 


INSPIRACE
Magazín Egovernment vyhlašuje Egovernment The Best již 18 let. Pro lepší představu jaké projekty jsou přihlašovány doporučujeme nahlédnout do několika posledních ročníků. K dispozici je nejen přehled vítězných, ale vždy i přehled všech přihlášených projeků v daném roce s odkazem na jejich podrobný popis a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.
 


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.