OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

eOSOBNOST 2019

NOMINUJTE OSOBNOSTI PRO ROK 2019.

eOSOBNOST 2019 CO JE eOSOBNOST EGOGOVERNMENTU?
Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přeze všechny technolgie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a dlaší atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 

VYHLÁŠENÍ  eOSOBNOSTí EGOVERMENTU

v letošním roce proběhne  20. 3. 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze  pod záštitou:

Ing. Vladimíra Dzurilly

vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci

Mgr. Zdeňka Zajíčka

prezidenta ICT Unie

NOMINOVANÍ 2019

 Toto je seznam prvních nominovaných. Pokud chcete nominovat někoho, kdo na seznamu není, stačí vyplnit nominační list.

 • Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky, Moravskoslezský kraj
 • Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky, MÚ Šumperk
 • Tomáš Kroupa, vedoudí oddělení strategie a standardizace,  OHA, MV ČR
 • Petr Brunner, vedoucí oddělení IT, město Jičín

 

PRINCIP VÝBĚRU
Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud tedy máte kolegu, známého, podřízeného či nadřízeného o kterém jste přesvědčeni že  má výrazný podíl na posunu elektronizace státní či veřejné správy v ČR ve vaší obci, městu, kraji, či snad celé ČR neváhejte jej NOMINOVATPouze ze zaslaných nominací redakce MAgazínu Egovernment následně  vybírá ty, které v jednotlivých kategoriích ocení.

Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.
 

INSPIRUJTE SE MINULÝMI ROČNÍKY

eOSOBNOST 2018eOSOBNOST 2017

 

OCEŇOVANÉ KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

 

OSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER ZLATÝ PARTNER ODBORNÝ PARTNER TECHNOLOGICKÝ PARTNER
 

  


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

FAQ

1. KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

2. JAK PROVÉST NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

4. MŮŽE BÝT NOMINOVÁN NĚKDO, KDO BYL NOMONINOVÁN V MINULÉM ROCE?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KDO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

CO OCEŇUJEME?

Oceňujeme aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy.
Může se jednat o :

 • technickou realizaci konkrétního projektu;
 • prosazení realizace určitého projektu (prosazení záměru);
 • návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS;
 • propagaci elektronizace VS (konkrétního projektu, určitého postupu, politiky).

JAK?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY.
Stačí vyplnit a odeslat nominační list .
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.