eSOBNOST 2021

 2021 

I v roce 2021 jsme tradičně ocenili ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. S ohledem na hygienickou situaci bylo toto vyhlašování v menším, ale stejně slavnostním měřítku na Občanské plovárně v Praze.

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROBĚHLO 

POD ZÁŠTITOU 

VLADIMÍRA DZURILLY, VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE PRO IT A DIGITALIZACI

DNE 19. 5. 2021

ZÁZNAM MŮŽETE  SLEDOVAT ZDE

FOTOGALERIE ZDE


VÝSLEDKY

Vít Suchánek, celkový přínoseOSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

 

VÍT SUCHÁNEK, ČÚZK

v letošním roce jsme se ohlédli za kariérou bývalého ředitele IT na ČÚZK. Ohodnotili jsme tak přínos člověka, který celý svůj život zasvětil práci pro ČÚZK, stál u zlomových okamžiků jeho IT a svojí prací vždy podporoval rozvoj elektronizace tohoto úřadu.

Ocenění předávali:

Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, viceprezident HK

Květoslav Štrunc, CISCO

 


 

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

na první pozici se umístila a eOsobností centrálních úřadů se stala

 

EVA VIDOVÁ, vedoucí oddělení architektury a strategie ICT, Ministerstvo spravedlnosti

byla tak oceněna její práce v rámci propagace, plánování a realizace digitalizace justice a schopnost dotahovat jednotlivé projekty až do úspěšné realizace. 

 

další v pořádí byli oceněni

2. TOMÁŠ KROUPA, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA MV ČR

3. ROBERT KRÁLÍČEK, poslanec, PSP ČR

 

Ocenění předávali:

Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, viceprezident HK

Květoslav Štrunc, CISCO


 

eOSOBNOST KRAJŮ

eOsobností krajských úřadů byl zvolen

 

MIROSLAV VACULA, vedoucí odboru IT, Jihomoravský kraj

byl tak oceněn jeho přínos pro posun krajského úřadu v rámci digitalizace ať již při realizaci konkrétních projektů, nebo koncepce rozvoje informačního systému kraje

 

na dalších místech byli oceněni

2. brig. gen. VÁCLAV KUČERA, ředitel, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

3. DOMINIK MAREK, manžer kybernetické bezpečnosti, Kraj Vysočina

 

Ocenění předávali:

Michal Řezáč,  ředitel pro strategický rozvoj a kyberbezpečnost, GORDIC

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, viceprezident HK

Květoslav Štrunc, CISCO


 

eOSOBNOST MĚST 

eOsobností měst se pro rok 2021 stal

 

MARTIN STRNAD, koordinátor Smart City a ICT projektů, Magistrát města Děčín

oceněna byla jeho dosavadní dlouholetá práce v rámci  úřadů, která je zasvěcena rozvoji elektronizace města Děčina a jejímž cílem je vyšší efektivita úřadu a uživatelský komfort jeho klientů

 

na dalších místech byli oceněni 

2. MICHAL HODÍK, starosta města Bystřice

3. PAVLA KOTLÁNOVÁ, tajemnice, MÚ Rájec Jestřebí

 

Ocenění předávali:

Jakub Fiala, ředitel pro technologie třetích stran, GORDIC

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, viceprezident HK

Květoslav Štrunc, CISCO

 


 

 

eOSOBNOST OBCÍ

tuto kategorii ovládly ženy, když titul eOsobnost Obcí získala

KATEŘINA ČERNÁ, tajemnice, MČ Praha 5

bylo tak oceněno její dosavadní úsilí o budování smysluplné digitalizace veřejné správy nyní v rámci úřadu městské části Praha 5, která tak svým občanům nabízí stále širší nabídku inovativních projektů

 

další v pořadí byli oceněni

2. RICHARD VEREŠ, starosta, ÚMO Slezská Ostrava

3. BOHUMILA BUDKOVÁ, tajemnice, MÚ Praha 12

 

Ocenění předávali:

Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj, GORDIC

Petra Ernyeiová

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, viceprezident HK

Květoslav Štrunc, CISCO

Setkání na Občanské plovárně v Praze bylo důstojnou oslavou, neboť se jedná a významnou památku ve stylu klasicismu a nejstarší dochované poříční pražské lázně. 

Atmosféru zde ještě svým zpěvem podtrhla Petra Ernyeiová.

I přes panující omezení tak byl i letošní ročník eOsobnost Egovernmentu důstojným poděkováním všem, kteří o rozvoj elektronizace v ČR usilují.

FOTOGALERIE ZDE

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

 

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.


Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST,

tedy především:

 

 JAK nominovat, 

JAKÝCH KATEGORIÍCH

KOHO můžete nominovat a samozřejmě 

KDO může nominace zaslat a 

ZA CO byste měli někoho vlastně nomonovat. 

V neposlední řadě se rovněž dozvíte 

TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 


V průběhu března a dubna jste nám zaslali nominace, které můžete vidět v pravém sloupečku. Ty jsme rotřídili do jednotlivých kategorií a pečlivě hodnotili. V některých kategoriích bylo toto hodnocení velice těžké, neboť výsledné bodové hodnocení bylo velice vyrovnané. Chceme tím říci, že si sice ocenění odnáší v každé kategorii jen tři osobnosti, ale svým způsobem bychom rádi ocenili všechny, kteří byli nominováni, neboť si to, dle našeho mínění zaslouží. 

 

NOMINACE

 

Pro letošní rok byli nominováni:

 

Martin Strnad, koordinátor Smart City a ICT projektů, Magistrát města Děčín

Věra Žežulková, vedoucí oddělení řízení procesů a správy dokumentů, MÚ Česká Lípa

Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, KÚ Kraj Vysočina 

Martin Dušek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, ÚMČ Praha 14

Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory

Robert Králíček, poslanec PSP ČR

Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, Jihomoravský kraj

Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR

Tomáš Šedivec, vrchní ministerský rada, oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR

Bohumil Pecold, vedoucí úseku projektů a síťové infrastruktury, Královéhradecký kraj

Jan Horník, tajemník, MěÚ Dobříš

Pavel Kadlec, projektový manažer, odbor evropských projektů, Moravskoslezský kraj

Jakub Tichý, IT manager, ÚMČ Praha 17

Pavla Kotlánová, tajemnice, MÚ Rájec Jestřebí

Michal Moc, vedoucí oddělení IT, Magistrát města Děčín

Michal Ragan, vedoucí oddělení nemocniční informatiky a telekomunikací, Nemocnice Břeclav

Vít Suchánek, CIO, ČÚZK

Barbora Kořanová, poslankyně, PSP ČR

Michal Hodík, starosta, město Bystřice

Richard Bureš, radní, ÚMČ Praha 1

Bohumila Budková, tajemnice, ÚMČ Praha 12

Michal Bláha, Hlídač státu

Martin Kupka, poslanec, PSP ČR

Jan Šťastný, tajemník, MěÚ Dobruška

David Zažímal, náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost, Nemocnice Jihlava

Dominik Marek, manažer kybernetické bezpečnosti, KÚ Kraj Vysočina

Martin Tajtl, hlavní architekt, Finanční správa

Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR

Vladimír Halm, vedoucí oddělení správy IS, Magistrát města Brna

Kateřina Černá, ÚMČ Praha 5

brig.gen. JUDr. Václav Kučera, ředitel, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Eva Vidová, vedoucí, oddělení architektury a strategie ICT, Ministerstvo spravedlnosti

Karel Filipčík, ředitel, odbor ICT, Úřad práce ČR

Richard Vereš, starosta, ÚMO Slezská Ostrava

PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovatMagazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 


ODBORNÝ PARTNER 

 

ICT Unie

          PARTNER

 

FORTINET

PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.

KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

      FAQ      

1. KDO MŮŽE ZASLAT NOMINACI?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY
Stačí vyplnit a odeslat nominační list . 
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

2. JAK ZASLAT NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

 

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

eOSOBNOST 2019

eOSOBNOST 2018

eOSOBNOST 2018eOSOBNOST 2017

TERMÍNY:

Samotné nominace můžete zasílat do konce dubna (30. 4. 2021)

 

Vyhlášení výsledků proběhne

19. 5. 2021

4. JE MOŽNÉ OPĚT NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ NĚKDY NOMINOVÁN?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

 


FOTOGALERIE 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.