OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

eSOBNOST 2021

 2021 
I v letošním roce bychom rádi tradičně ocenili ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Opět tedy sbíráme nominace do eOSOBNOSTI EGOVERNMENTU pro rok 2021

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

 

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.


Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST, tedy především:

 JAK nominovat, 

JAKÝCH KATEGORIÍCH

KOHO můžete nominovat a samozřejmě 

KDO může nominace zaslat a 

ZA CO byste měli někoho vlastně nomonovat. 

V neposlední řadě se rovněž dozvíte 

TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 

NOMINACE

 

máme tu první nominace, zde jsou ti, které navrhujete na ocenění:

 

Martin Strnad, koordinátor Smart City a ICT projektů, Magistrát města Děčín

Věra Žežulková, vedoucí oddělení řízení procesů a správy dokumentů, MÚ Česká Lípa

Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, KÚ Kraj Vysočina 

Martin Dušek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, ÚMČ Praha 14

Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory

Robert Králíček, poslanec PSP ČR

Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, Jihomoravský kraj

Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR

Tomáš Šedivec, vrchní ministerský rada, oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR

Bohumil Pecold, vedoucí úseku projektů a síťové infrastruktury, Královéhradecký kraj

Jan Horník, tajemník, MěÚ Dobříš

Pavel Kadlec, projektový manažer, odbor evropských projektů, Moravskoslezský kraj

Jakub Tichý, IT manager, ÚMČ Praha 17

Pavla Kotlánová, tajemnice, MÚ Rájec Jestřebí

Michal Moc, vedoucí oddělení IT, Magistrát města Děčín

Michal Ragan, vedoucí oddělení nemocniční informatiky a telekomunikací, Nemocnice Břeclav

Vít Suchánek, CIO, ČÚZK

Barbora Kořanová, poslankyně, PSP ČR

PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovatMagazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

Ze všech Vámi zaslaných nominací nakonec posuzujeme a vybíráme v rámci uvedených kategorií. Ty osobnosti, které v dané kategorii vykazují nejlepší výsledky - nejvíce se zasloužily o posun elektronizace, oceníme v rámci slavnostního programu, který streamujeme.

V předpandemických dobách měl tento program charakter slavnostního společenského večera v Nové budově Národního muzea v Praze. V roce 2020 jsme, s ohledem na panující omezení, museli realizovat pouze stream tohoto slavnostního okamžiku ze studia v KCP (viz. video). Pro letošní rok máme připravené spoečenské odpoledne na Občanské plovárně v Praze. Nicméně vše záleží na situaci a nařízeních, která budou v dané chvíli platit.

GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.

KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

      FAQ      

1. KDO MŮŽE ZASLAT NOMINACI?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY
Stačí vyplnit a odeslat nominační list . 
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

2. JAK ZASLAT NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

 

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

eOSOBNOST 2019

eOSOBNOST 2018

eOSOBNOST 2018eOSOBNOST 2017

TERMÍNY:

Samotné nominace můžete zasílat do konce dubna (30. 4. 2021)

 

Vyhlášení výsledků proběhne

19. 5. 2021

4. JE MOŽNÉ OPĚT NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ NĚKDY NOMINOVÁN?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

 

Poslanci

VÝSLEDKY ROKU 2020

eOSOBNOST EGOVERNMENTU ZA CELKOVÝ PŘÍNOS v roce 2020 získala skupina poslanců pod vedením Barbory Kořanová, Martina Kupky a Ivana Bartoše

Byla tak oceněna aktivita skupiny poslanců PČR, kteří přispěli k prosazení Zákona o právu na digitalizaci a k projednávání dalších souvisejích a navazujících zákonů, které jsou pro další rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR podstatné

Výseledky dalších kategorií a seznam nominovaných v roce 2020 naleznete ZDE.
 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.