Bezpečná práce mimo kancelář nejen ve veřejné správě

Společnost ICZ jako dlouholetý dodavatel síťových, komunikačních a bezpečnostních technologií zajišťuje kompletní životní cyklus řešení od návrhu, přes implementaci a konfiguraci, až po následnou správu. Velký důraz klademe na architekturu vytvářenou na míru potřebám zákazníka. Naše řešení využívá řada významných podniků a institucí v celé České republice. Pracovníci ICZ mají nejvyšší stupně certifikací a společnost ICZ jako celek dosahuje nejvyšších úrovní partnerství s výrobci. Kombinace těchto skutečností prokazuje vysokou odbornost, díky které máme za sebou celou řadu úspěšně realizovaných projektů a spokojených zákazníků.

 

Pracujte bezpečně a odkudkoli

Již delší dobu se ve firemním prostředí skloňují pojmy bezpečnost, kooperace, BYOD (Bring your own device). V posledních týdnech se do popředí dostal pojem home office, který se z vyhledávaného benefitu stal nutnou formou práce. Práce mimo kancelář má však velké nároky na technologie a firemní infrastrukturu. Velkou roli nyní hrají nástroje pro spolupráci na dálku. Komplexnost těchto nástrojů umožňuje vybrat správný způsob komunikace pro konkrétní situaci. Výsledkem je nejen efektivní sdílení informací a značná úspora času, ale v současné době také možnost udržet společnosti a úřady v chodu. Specifikem těchto nástrojů je jejich dostupnost kdykoliv a kdekoliv na všech běžně dostupných pevných i mobilních platformách.

Hlavní funkce:

·      sdílení obsahu (dokumentů, prezentací, pracovního prostředí);

·      nástroje pro vzájemnou spolupráci nad sdíleným obsahem;

·      podpora komunikace všemi dostupnými kanály;

·      vlastní podniková řešení i spolupráce v cloudu.

Je důležité si uvědomit, co vzdálený přístup přináší z pohledu bezpečnosti a nároků na infrastrukturu. Zabezpečeným přístupem k firemním zdrojům tento proces teprve začíná. Je vhodné přistoupit k řešení na základě bezpečnostního modelu „nulové důvěry“ (Zero Trust). Tedy takový přístup, kdy se na vše v síti pohlíží jako na potenciální riziko. Což neznamená, že se nikdo nedostane k informacím, ale naopak je nutné vědět, kdo, kdy a jak se v síti pohyboval a ke kterým zdrojům přistoupil. Síť, informační systémy a aplikace by měly být chráněny na více úrovních a uživatel by ke své identifikaci měl využít více faktorů. 

Využitím tohoto modelu roste bezpečnost v síti a také možnosti využití různých zařízení, které nemá interní IT oddělení pod plnou kontrolou. Ať už jde o zařízení ve vlastnictví uživatelů - mobilní telefony, notebooky nebo domácí počítače, nebo o firemní zařízení, která nelze před zneužitím fyzicky ochránit. Výsledkem je bezpečnější síť a uživatelé, kteří se mohou bez problematických omezení dostat k datům, která potřebují pro svou práci. 

Neměli bychom ale rezignovat na bezpečný přístup do firemní sítě z internetu, VPN, neboť šifrovaná spojení obecně jsou nutností. Je důležité si uvědomit, jak bude samotná komunikace probíhat. V případě, že je uživatel připojen šifrovaným spojením a dle doporučení, veškerý jeho provoz směřujeme do sítě společnosti. Jsme schopni jeho komunikaci chránit a monitorovat. V případě komunikace uživatele mimo naši síť ale bude naše konektivita zatížena dvojnásobně. Tento stav většinou nepůsobí problémy v běžném provozu, ale při přesunu významného množství uživatelů mimo počítačové sítě společnosti může nevhodné nastavení bezpečnostních politik způsobit zahlcení linek, tudíž omezenou dostupnost nebo úplnou nedostupnost firemních zdrojů.

Možnosti vzdálené komunikace a kooperace nám dávají obrovské výhody a při splnění nutných předpokladů v oblasti technologické připravenosti sítě z pohledu výkonu, bezpečnosti a architektury jsou schopny šetřit čas zaměstnanců. Nasazení těchto technologií je však nutné řešit architektonicky správně.

Elektronizace veřejné správy je nyní potřeba víc než kdy dřív

V současné době se také ukazuje, že potřeba výraznější digitalizace a elektronizace veřejné správy není jen otázkou zrychlení a modernizace komunikace mezi orgány veřejné moci a subjekty v podobě fyzických a právnických osob, ale také pro umožnění „bezkontaktní“ formy komunikace, která může v  krizových situacích pomoci k zajištění plynulého chodu veřejné správy. Zavedení elektronizace i do oblasti spisových služeb se tak ukazuje jako správný směr, díky kterému je možné ve velkém rozsahu komunikovat vzdáleně. Dalším vhodným krokem je provozování informačních systémů spisových služeb a úložišť digitálních dokumentů ve formě webových aplikací. Ty totiž umožňují snadný přístup odkudkoli, například i při práci v režimu home office, nebo s ohledem na aktuální stav také z domácí karantény.

Komplexní řešení skupiny ICZ, a.s., v oblasti správy dokumentů přináší velké množství benefitů, a to jak z pohledu samotných funkčních přínosů, tak i z pohledu ochranných prvků pro potenciální uživatele. 

Systémy elektronické spisové služby spolu se systémem datových schránek a e-mailovými službami poskytují možnost elektronického zpracování velkého množství agend. Úložiště elektronických dokumentů pak umožňují nejen jejich dlouhodobé ukládání, ale také digitalizaci analogových dokumentů pro účely jejich zapůjčení bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele a snížení ekonomické zátěže vytváření a odesílání listinných kopií.

V oblasti funkčních přínosů řešení ICZ můžeme zmínit moderní a designovaný vzhled aplikačních komponent, dále pak intuitivní uživatelské prostředí. Celý koncept aplikačního řešení je navíc postaven v souladu s dlouhodobými zkušenostmi našeho realizačního a vývojového týmu. I při využití širokého spektra nadstavbových modulů, komponent a funkcionalit tvořených na míru pro konkrétní specifické potřeby podniku lze systém vystavět tak, aby byla uživatelům umožněna co nejvyšší míra elektronizace a nezávislosti na hardwarové struktuře společnosti. Celá koncepce je postavena na principech otevřenosti a adaptovatelnosti vůči okolním nebo navazujícím ISSD (Informační systém spravující dokumenty). Pro využití vybraných funkcí tedy není třeba nahrazovat okolní systémy nebo jeho části, ale dle plného souladu s NSESSS (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby) lze předmětné řešení lehce adaptovat a využívat.

kolektiv autorů ICZ

HOME

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting