Práce z domova v rámci KÚ Jihomoravského kraje.

 

Štěstí přeje připraveným, a to i v případě krizových situací. V současné nelehké situaci si to ověřil například krajský úřad Jihomoravského kraje.  Stejně jako ostatní úřady a instituce v ČR stál i krajský úřad Jihomoravského kraje v polovině března před problémem, jak v době mimořádného stavu zajistit, pokud možno, plnohodnotný chod úřadu, a přitom důsledně ochránit jak občany, tak vlastní zaměstnance. Jako vhodné řešení se jevilo přenesení plnění pracovních povinností pro co největší možnou část zaměstnanců do domácího prostředí – formou home office.  Odboru informatiky krajského úřadu se podařilo během jediného dne vytvořit virtuální prostředí pro 190 zaměstnanců, kteří touto cestou mohli plnohodnotně přistupovat ke všem interním systémům a pracovat vzdáleně.

 

Společnost Com-Sys TRADE spol. s.r.o. úspěšně působí na českém trhu informačních a komunikačních technologií již od roku 1990. Zaměřujeme se na komplexní dodávky v tomto oboru, tedy analýzu, návrh, realizaci a servis projektů provozní, datové a komunikační infrastruktury společností a organizací se zaměřením na služby správy, managementu, servicedesku a helpdesku. V našich projektech přebíráme kompletní garanci za navržené parametry, funkčnost, údržbu a rozvoj realizovaného systému.

PŘÍPRAVA

Důležité kroky, které byly nyní zhodnoceny jak rychlostí, tak dostatečným množstvím virtuálních stanic, byly učiněny v roce 2017.   V té době měl krajský úřad zhruba 600 zaměstnanců a včetně radních, zastupitelů apolitických představitelů celkem 800 uživatelských účtů, 920 kusů klientské výpočetní techniky a ročně se plánovala obměna zhruba 80 klientských PC stanic. Nejstarší funkční stanice pocházely z roku 2007. Právě v tuto chvíli se krajský úřad rozhodl přejít na technologií virtuálních desktopů. 

 

Od využití technologie virtuálních desktopů si odbor informatiky sliboval především:

 

  • Maximální využití stávajících klientských stanic s minimalizací nutnosti jejich obměny
  • Zvýšení bezpečnosti uživatelských dat – zálohování uživatelských dat prováděno na systémové bázi;
  • Modernizaci serverové infrastruktury a to s důrazem na provoz virtuálních desktopů;
  • V budoucnu možnost přesunu do cloudového prostředí;
  • Umožnění bezpečného přístupu k interním systémům krajského úřadu a externích lokalit (kontroloři, investiční technici..)
  • Zjednodušení správy stanic a podpory uživatelů;
  • Úsporu energie

Podstatným cílem byla samozřejmě i předpokládaná finanční úspora, která by se měla začít projevovat po pětiletém provozu.  Důležité pro realizaci byla skutečnost, že kraj disponoval dvěma redundantními datovými centry v oddělených lokalitách a to s vlastním optickým připojením dvěma nezávislými kabelovými cestami. Byla tak splněna nutná podmínka realizace s ohledem na skutečnost, že systém virtuálních desktopů byl vyhodnocen jako Business Critical.

 

 

REALIZACE

 

Ze všeho nejdříve bylo nutné zvýšit rychlost připojení do sítě internet (symetricky 1 Gb/sec). V průběhu roku 2018 odbor informatiky krajského úřadu v rámci Proof of Concept několik měsíců testoval technologie různých dodavatelů, aby nakonec, jako nejvíce vyhovujícím jeho cílům, vyhodnotil produkty společnosti VMware. Konkrétně se jedná o VMware Horizon řešení pro virtualizaci desktopů, které umožnilo provozovat desktopové operační systémy v datovém centru a přistupovat k nim vzdáleně. To přineslo několik zásadních výhod oproti standardnímu fyzickému PC:

 

Bezpečnost především. Bezpečnost je zásadní výhoda, kterou sebou desktopové řešení nese. Díky nim totiž žádná citlivá data neopouštějí datové centrum krajského úřadu. Vzdálené připojení k virtuálním desktopům je vždy šifrované a použitý protokol VMware Blast umožňuje DLP ochranu. To znamená, že je možné kontrolovat například kopírování prostřednictvím clip-board, sdílení souborů, nebo jejich tisk. Protože virtuální desktopy nevyžadují VPN připojení, jsou ideálním řešením pro BYOD scénáře (práce na vlastním zařízení), nebo práci z domova.

 

Zjednodušený management stanic a vysoká škálovatelnost. Na rozdíl od fyzických počítačů se v tomto případě administrátoři starají o jeden základní „golden image“ ze kterého je možné velice rychle „klonovat“ nové virtuální desktopy. To přináší kýženou časovou i finanční úsporu, ale rovněž zvýšení ochrany proti kyberútokům. Značně se totiž zjednodušuje management změn a zálohování. Díky tomu při každém přihlášení uživatel dostává aktualizovaný, a tedy bezpečný virtuální desktop pro práci.

 

Prodloužení životního cyklu HW.  Starší hardware bylo možné přebudovat na tenké klienty a prodloužit tak jejich životnost.

 

Kromě samotných technických řešení existovaly další tři důvody pro výběr VMware.  Byla to především existence rámcové dohody mezi MV ČR a VMware, ke které Jihomoravský kraj přistoupil od začátku účinnosti smlouvy. Příjemnější a intuitivnější prostředí pro administrátory a funkční prostředí pro budoucí migraci VDI technologie do cloudového prostředí.

 

Koncem roku 2018 byla tedy nastartována obměna serverové infrastruktury, která s ohledem na licenci VMware pro virtuální desktopy per partes pokračovala v roce 2019 i 2020.  Serverové prvky tak byly postupně osazeny moderní a dlouhodobě využitelnou serverovou technologií. Samotný start implementace prvků virtuální infrastruktury zajišťovaly, jako partneři společnosti VMware, společnosti Com-Sys TRADE spol. s.r.o. a Arrow ECS.  V roce 2019 bylo díky tomu aktivních 150 licencí včetně vyškolení využivatelů. Postupně se tento počet má zvyšovat po blocích o 100 uživatelích až do cílového stavu 500 v roce 2020.

 

MIMOŘÁDNÝ STAV

Podle vedoucího odboru informatiky Jihomoravského kraje Ing. Miroslava Vaculy probíhá celý proces přesně podle předem daného plánu a nevykazuje žádné známky selhání. Náběh je velmi plynulý a uživatelé nemají s přechodem na novou technologii žádný problém. Pro rozpočet je podle něj velmi příjemné zjištění, že ani „staré“ PC stroje není třeba odepisovat a slouží svému účelu mnohem déle, než bylo plánováno. I přes to, že jsou tato stará PC zařízení energeticky náročnější než provoz tenkých klientů, je výhodnější jejich použití v této formě a neutrácet finance na plnohodnotné klientské stanice. V případě obou realizátorů – společností Com-Sys TRADE spol. s r.o. a Arrow ECS, ocenil nadstandardní podporu při realizaci projektu, kterou krajskému úřadu poskytly.

 

Znovu zdůraznil, že tak rychlou reakci, jaká byla vyvolána potřebou okamžitého přechodu na home-office v důsledku mimořádného stavu,  by nebylo možné dosáhnout s fyzickými zařízeními. Pro skutečně bezproblémový přechod na práci z domova bylo použití virtuálních desktopů běžících na platformě VMware Horizon naprosto klíčové. Umožnily rozšíření stávajícího prostředí a tím zpřístupnily všechny důležité systémy, aplikace a data pro práci z domova. Společně s využitím M365 společnosti Microsoft je veškerá komunikace mezi všemi zaměstnanci a politiky KrÚ JMK plně funkční a zajištěná, a to včetně videokonferencí a výměny dokumentů. Ti zaměstnanci, kteří potřebují k práci i interní informační systémy nejsou ničím omezeni a podle mínění Miroslava Vaculy, mají v tomto ohledu mají nadstandardní podmínky k práci.

 

COMSYS II
VMWARE

 

HOME

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.