DIGITÁLNÍ EVIDENCE ARCHIVŮ VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V PROPOJENÍ S MAPOVÝM PORTÁLEM MĚSTA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Slavomír Kubánek

Titul:                             Ing.

Funkce:                        obchodně - technický manager

Odbor/oddělení:          obchodní

E-mail:                          slavomir.kubanek@topgis.cz

Telefon:                        727909690

Adresa:                         Svatopetrská 35/7

Úřad/firma:                  TopGis, s.r.o.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Digitální evidence archivů vyjádření stavebního úřadu v propojení s mapovým portálem města

Lokalita:  Město Vyšší Brod

Cíl:

Cílem projektu bylo převedení evidence vyjádření stavebního úřadu z lokálních xls souborů do cloudové databáze a propojení s vymezením lokalit v mapovém portálu obce. Papírový archiv stavebního úřadu představuje cca 2 km dokumentů. Jejich evidence v xls souborech byla přežitá. V xls souborech bylo vedeno přes 8 500 záznamů k  cca 2 500 parcel, které byly do tabulek postupně přidány cca za 3 roky. Převedení evidence do cloudového prostředí v databázovém prostředí představuje kvalitativní skok, který umožňuje přístup pověřeným zaměstnancům k aktuálním údajům odkudkoli přes webovou mapovou aplikaci. Data jsou přístupná v privátním cloudu s vysokým stupněm zabezpečení přes webovou mapovou aplikaci. Vyhledávání archivních záznamů je možné jak přes výběr v mapě, kde jsou ke každé lokalitě připojeny všechny archivní záznamy týkající se této lokality, tak přes vyhledávání podle zadaných popisných informací v databázovém formuláři.

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity práce stavebního úřadu při zpracovávání nových vyjádření s ohledem na již uzavřená vyjádření Velmi rychle tak lze vyhledat všechna relevantní vyjádření.

Dílčími cíli je dostupnost informací bez nutnosti instalace specifického software - aplikace běží ve webovém prohlížeči a provázání s dalšími informacemi v propojení s mapou – v mapovém portálu obce jsou dostupné informace plné databáze katastru nemovitostí, RÚIAN, podkladové rastrové a vektorové vrstvy, včetně map, ortofotomap, parcel KN, územními plány, daty LPIS, inženýrských sítí a pasportů a další data, včetně propojení na panoramata mobilního mapování. Stavební úřad tak má v jednom prostředí dostupná všechna podpůrná data.

Cílová skupina: 

Projekt je určen zejména pro potřeby obecního úřadu, ale těžit z něj budou i samotní občané, kteří budou z aplikace profitovat ve formě rychlejšího vyřízený svých žádostí o vyjádření stavebním úřadem s působností POÚ Vyšší Brod.

Provozovatel:  Město Vyšší Brod

Realizátor:  TopGis, s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení lze použít opakovaně.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

ento projekt je první.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.