ELEKTRONICKÉ PEČETĚNÍ VE MĚSTĚ CHEB POMOCÍ SLUŽBY REMOTE SEAL - PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY, A.S.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Lukáš Koreš
Titul:
Funkce: Odborný konzultant
Odbor:
E-mail: lukas_kores@gordic.cz
Adresa: Brněnská 604/22, 58601 Jihlava
Firma: KMS software s.r.o.

 

B - PROJEKT

Název projektu: Elektronické pečetění ve městě Cheb pomocí služby Remote Seal - První certifikační autority, a.s.

Lokalita: Město Cheb

CÍL:• Kvůli budování důvěry v elektronické transakce a dokumenty dle nové legislativy, která udává povinnost označit pečetí všechny dokumenty, které nebudou při vyhotovení podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem se město Cheb rozhodlo využít možnosti vzdáleného pečetění.

Cílová skupina: Úřad - Pomáhá úřadu plnit legislativní povinnost..

Provozovatel: Město Cheb

Realizátor: KMS Software s.r.o.

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Vzdálené pečetění aplikováno na dokumentech obsahuje požadované náležitosti - pečeť a k tomu připojené časové razítko z certifikační autority.


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Určitě je to přínosem, úředníci nemusí pečetit "ručně" jinou metodou. Vše probíhá strojově.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře.Vzdálené pečetění je nastaveno a jediný zásah co byl potřeba je nastavení služby. Nyní běží bez potřeby obsluhy.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují. Dokumenty jsou automaticky pečetěny a časově oraženy bez nutnosti zadávat PIN. Díky tomu se ušetří čas referentů a je možné provádět některé úkony automaticky.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano.Díky nasazení vzdáleného pečetění se ušetří čas lidem, kteří by se i několikrát denně museli zabývat pečetěním ručně.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano.

 
3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 
4. Doplňující informace

 


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?


Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.