eOsobnost 2023 logo

2023

Magazín Egovernment v roce 2023  už po osmé oceňoval ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Tradičně se z došlých nominací vyhlašovaly výsledky ve čtyřech kategoriích - obce, města, kraje a centrální úřady. V letošním roce došlo i na kategorii nejprestižnější - ocenění za celkový přínos.

 

VÝSLEDKY 

eOSOBNOST 2023 - kategorie celkový přínosCELKOVÝ PŘÍNOS

 1. Miloslav Marčan,  ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 2. Ondřej Nekovář, SPCSS, ředitel, úsek kybernetické bezpečnosti, SPCSS
 3. Ladislav Němec, MD, Vrchní ředitel sekce/zmocněnec pro digitalizaci, Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy

 


  

eOSOBNOST 2023 - kategorie centrálních úřadůCENTRÁLNÍ ÚŘADY

 1. Pavel Bernard, viceprezident, Notářská komora
 2. Radka Domanská, Národní koordinátorka pro otevřená data, OHA MV ČR
 3. Jakub Joklík, vedoucí oddělení dozoru nad normotvorbou obcí, MV ČR

 


 eOSOBNOST 2023 - kategorie krajůKRAJE

 1. Daniel Rokos, vedoucí oddělení informatiky Středočeského kraje
 2. Martin Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, KÚ Kraje Vysočina
 3. Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů, KÚ Ústeckého kraje

  


eOSOBNOST 2023 - kategorie měsstMĚSTA

 1. Tomáš Aberl, člen rady města Brna pro informační technologie a oblast sportu, předseda komise informatiky, Magistrát města Brna 
 2. Benedikt Kotmel, vedoucí odboru integrace a zpracování dat, Operator ICT
 3. Vladimír Křivánek, vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Jihlavy

  


eOSOBNOST 2023 - kategorie obcí OBCE

 1. Miroslava Holasová, místostarostka, městys Svitávka
 2. Antonín Pospíšil, místostarosta, OÚ Moravičany 
 3. Vlastimil Veselý, MBA, ředitel, CATANIA GROUP s.r.o.

  


 

eOsobnost 2023 - všichni ocenění

KDO BYL LETOS NOMINOVÁN?

 • Ing. Ladislav Němec, Vrchní ředitel sekce/zmocněnec pro digitalizaci, Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy
 • Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
 • Ing. Helena Duffková, vrchní ministerský referent, odbor eGovernmentu, MV ČR
 • Ing. Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce, MPSV
 • Ing. Tomáš Bezouška, ředitel, IPSD
 • Ing. Mgr. Alena Minxová, vedoucí oddělení, tisková mluvčí, Olomoucký kraj
 • Mgr. Karel Váchal, zástupce zmocněnce pro digitalizaci, sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy
 • Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí oddělení informačních systémů, ÚV ČR
 • Ing. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ing. Jakub Tichý, referent, odbor IT, MČ Praha 17
 • Mgr. Ondřej Nekovář, ředitel, úsek kybernetické bezpečnosti, SPCSS
 • JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník, MěÚ Dobříš
 • Bc. Petr Loučka, tajemník, MČ Praha 17
 • Vladimír Křivánek, vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Jihlavy
 • Ing. Martin Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, KÚ Kraje Vysočina
 • Miroslava Holasová, místostarostka, městys Svitávka
 • Ing. Jiří Poláček, CSc., ředitel sekce centrální databáze, ČÚZK
 • Radek Brázda, vedoucí oddělení informatiky, Město Vyškov
 • Mgr. Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA MV ČR
 • Ing. Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury ISVS, OHA MV ČR 
 • Ing. Mgr. Radka Domanská, národní koordinátorka otevřených dat, MV ČR
 • Ing. Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů, KÚ Ústeckého kraje
 • Ing. Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů, Státní fond dopravní infrastruktury
 • Pavel Burian, Data Protection Officer, NAKIT
 • Ing. Vladimír Rohel, ředitel sekce bezpečnost, NAKIT
 • Markéta Zvěřinová, DIS., matrika, fakturace, obec Kněžice
 • Ing. Karel Večeře, předseda, ČÚZK
 • Ing. Vladimír Dzurilla, býv. vládní zmocněnec pro digitalizaci
 • Mgr. Pavel Bernard, viceprezident, Notářská komora ČR
 • Ing. Michal Pešek, ředitel SZR
 • Ing. Ervín Severa, vedoucí oddělení územního plánování, KÚ Moravskoslezského kraje
 • Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, ředitel, CATANIA GROUP s.r.o.
 • Ing. Bc. Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB
 • Robert Králíček, poslanec PS PČR
 • Antonín Pospíšil, místostarosta, OÚ Moravičany
 • Bc. Marek Malínek, MPA, tajemník, MÚ Moravský Beroun
 • Benedikt Kotmel, vedoucí odboru integrace a zpracování dat, Operator ICT, a.s.
 • Ing. Pavel Kopecký, vedoucí odboru informačních technologií, Město Kroměříž
 • Mgr. Aleš Růžička, tajemník, MÚ Nymburk
 • Bc. Tomáš Aberl, člen rady města Brna pro informační technologie a oblast sportu, předseda komise informatiky, Magistrát města Brna
 • Bc. Josef Slobodník, předseda komise pro IT, Rada MČ Praha 8
 • Ing. Mgr. Radka Domanská, Národní koordinátorka pro otevřená data, OHA MV ČR
 • Mgr. Elen Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky, Ministerstvo spravedlnosti
 • Mgr. Irena Křeková, správa aplikací a technická podpora uživatelů systému - GIS, Zlínský kraj
 • Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci
 • Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení dozoru nad normotvorbou obcí, MV ČR
 • Mgr. Daniel Rokos, vedoucí odboru informatiky, Středočeský kraj
 • PaeDr. Ivo Vašíček, předseda finančního výboru, Jihomoravský kraj

Na této stránce naleznete odpovědi na všechny podstatné otázky k eOSOBNOST, 

tedy především:

 

 JAK nominovat, 

JAKÝCH KATEGORIÍCH

KOHO můžete nominovat a samozřejmě 

KDO může nominace zaslat a 

ZA CO byste měli někoho vlastně nominovat. 

V neposlední řadě se rovněž dozvíte 

TERMÍNY  do kdy tak můžete činit.

 

a další FAQ

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 

TERMÍNY

příjem nominací - 9.1. 2023 - 8.3. 2023

vyhodnocování nominací - 8.3.-20.3. 2023

vyhlášení výsledků - 22.3. 2023

 

 NOMINAČNÍ FORMULÁŘ


KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST OBCÍ

eOSOBNOST MĚST a MČ

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete  jej nominovatMagazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být v daném roce uděleno. 

 


GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 

ODBORNÝ PARTNER 

 

ICT Unie

 PARTNER 

ALEF2.jpg

 

   FAQ      

1. KDO MŮŽE ZASLAT NOMINACI?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že konkrétní osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.


2. JAK ZASLAT NOMINACI?

Nominace je možné zasílat  pouze elektronickým  NOMINAČNÍM FORMULÁŘEM a to až do 8.3. 2023.


3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.


4. JE MOŽNÉ OPĚT NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ NĚKDY NOMINOVÁN?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.


5. JE MOŽNÉ NOMINOVAT NĚKOHO KDO BYL JIŽ OCENĚN - VYHRÁL ?

ANO, platí totéž co v předchozím případě. Pokud podle Vašeho mínění i nadále určitá osobnost svou činností výrazně přispívá k rozvoji elektronizace v ČR, jistě si zaslouží i opětovné ocenění.

PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KOHO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní,  ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty, (stavební úřad, spisová služba ..)
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.


JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY
Stačí  vyplnit a odeslat  NOMINAČNÍ FORMULÁŘ   
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst a městských částí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města či městské části
 • eOsobnost obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité  obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.


 

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

 

Pro Vaši inspiraci se můžete podívat na některý z předchozích ročníků - najdete zde jak seznam nominovaných, tak výsledky a fotogalerie ze slavnostního vyhlašování.

eSOBNOST 2022

eSOBNOST 2021

eOSOBNOST 2019 eOSOBNOST 2018 eOSOBNOST 2017


 

FOTOGALERIE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.