eOsobnost 2024 logo

2024

Magazín Egovernment v roce 2024  už po deváté, ve spolupráci se společností GORDIC ocenil ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

V jednotlivých kategoriích jsme vyhodnotili celkem 66 nominací, které jste nám zaslali a 21.3. 2024 jsme tradičně v Nové budově Národního muzea v Praze vyhlásili výsledky

pod záštitou

Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje

a

Martina Mesršmída, ředitele, DIA

 

ocenění eOsobnost 2024

 eOSOBNOSTI EGOVERNMENTU 2024

 

FOTOGALERII naleznete ZDE 

ZÁZNAM  k dispozici ZDE

Ročník 2024 byl výjmečný rekordním počtem nomnovaných osobností a tím, že spolumoderátorkou slavnostního večera byla umělá inteligence.


VÝSLEDKY 


ocenění kategorie celkový přínosOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU ZA CELKOVÝ PŘÍNOS SE STAL 

 1. Petr Šnajdárek, ředitel, sekce komunikačních a informačních systémů, Ministerstvo obrany
 2. Cyril Čapka, konzultant, KDESMO
 3. Jana Nápravníková, odbor služeb eGovernmentu, DIA

NOMINACE VÍTĚZE

Generál Petr Šnajdárek vedl systém Chytrá karanténa, nadále se pak podílel na vedení prací při zmírňování uprchlické krize válečného konfliktu na Ukrajině. V roli digitálního zmocněnce rezortu ministerstva obrany je vůdčí osobností a realizátorem mnoha změn v náročném a citlivém  procesu propojování agend veřejné správy a rezortu obrany. Jako jeden z hlavních představitelů platformy civilně vojenské spolupráce se rovněž zasloužil o strategické propojení složek armády české republiky, hasičského záchranného sboru, policie české republiky a ministerstva zdravotnictví. Jeho nasazení je možné charakterizovat jako výrazně nad rámec funkce hraničící až s posedlostí.

FOTOGALERII naleznete ZDE 


ocenění kategorie centrální úřadyeOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU V KATEGORII CENTRÁLNÍ ÚŘADY SE STAL

 1. Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií, MPSV
 2. Karel Váchal, Ředitel Architektonické a projektové kanceláře Ministerstva dopravy
 3. Elena Ransdorfová, ředitelka, odbor informatiky, Ministerstvo spravedlnosti

NOMINACE VÍTĚZE

Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií MPSV, představuje klíčovou postavu v procesu digitalizace a inovace služeb veřejné správy, zejména v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Pod jeho vedením došlo k signifikantnímu posunu v digitalizaci ministerstva a Úřadu práce ČR. Podařilo se mu nejen implementovat nové technologie, ale také zajistit, aby byly tyto technologie efektivně využívány k poskytování lepších služeb občanům. Jeho vize a schopnost převést slova do činů byly klíčové pro úspěšnou transformaci tradičních papírových procesů do digitální formy, což výrazně zvýšilo efektivitu a dostupnost služeb.

Karel Trpkoš dokázal, že digitalizace a inovace mohou jít ruku v ruce s humanitárním přístupem a sociální spravedlností. Jeho vedení nejenže podnítilo technologický pokrok, ale také vytvořilo prostředí, ve kterém je technologie používána jako nástroj k pomoci lidem, kteří ji potřebují. 
Jeho práce a angažovanost překračují běžná očekávání a naznačují jeho hluboký závazek k transformaci veřejných služeb a zvyšování efektivity státní správy prostřednictvím technologických inovací.
FOTOGALERII naleznete ZDE 

ocenění kategorie krajůeOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU V KATEGORII KRAJSKÉ ÚŘADY SE STALA

 1. Eva Janoušková, zástupce ředitele krajského úřadu Kraje Vysočina - ředitelka sekce ekonomiky a podpory, Kraj Vysočina
 2. Lubomír Baláš, ředitel, KÚ Olomouckého kraje
 3. Jana Dubcová, ředitelka, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

NOMINACE VÍTĚZE

Eva Janoušková je ředitelka sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nastoupila na úřad v roce 2002 a od té doby intenzivně spolupracuje na elektronizaci úřadu a je zcela klíčovou řídící osobou pro tyto procesy. Jedná se zejména o rozvoj datového skladu a elektronizaci interních procesů úřadu. Od roku 2007 je ředitelkou sekce ekonomiky a podpory, jejíž součástí je odbor informatiky a odbor analýz a podpory řízení, ale také odbor majetku a investic, odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor kontroly. Jedna z jejích hlavních a klíčových priorit při řízení této sekce je maximální podpora pro zavádění inovačních a aktuálních trendů informačních technologií a elektronizace procesů úřadu Kraje Vysočina. Zároveň podporuje činnosti v oblasti eGovernmentu k zefektivnění řízení příspěvkových organizací kraje včetně nemocnic, podporuje synergii napříč úřadem. 
V průběhu své dlouholeté činnosti se tedy aktivně podílela na implementaci klíčových projektů elektronizace veřejné správy v rámci kraje za které ona nebo krajský úřad získali řadu ocenění. 
Eva Janoušková přispívá k rozvoji eGovernmentu prostřednictvím sdílení dobré praxe inovativních řešení implementovaných v rámci úřadu napříč veřejnou správou. Tyto aktivity vedou k zajištění efektivity veřejné správy, k rozvoji útvarů pro podporu řízení. 

FOTOGALERII naleznete ZDE 


ocenění kategorie městaeOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU V KATEGORII MĚST A MČ SE STAL

 1. Josef Bělica, primátor, Magistrát města Havířova
 2. Jaroslav Brandejs, tajemník, Městský úřad Říčany
 3. Aleš Růžička, tajemník, MÚ Nymburk  

NOMINACE VÍTĚZE

Josef Bělica je Odvážný, odhodlaný, cílevědomý vizionář, aktivní propagátor digitalizace. Významně se zasloužil o digitalizaci Magistrátu města Havířova i online komunikaci s občany. Úředníci disponují elektronickými podpisy, příjem a oběh dokumentů probíhá digitálně, a to i s městskými příspěvkovými organizacemi. Díky hromadné konverzní poště je i značná část distribuce úřední korespondence digitální, úřední desky byly nahrazeny elektronickou variantou, uzpůsobenou i pro handicapované a imobilní občany. Lidé se z městského webu mohou dostat na rezervační systém, kde si zamluví konkrétní termín návštěvy a velmi populárním se stal geoportál. Papírová komunikace v rámci magistrátu byla omezena na minimum, a od letošního roku bude město s lidmi komunikovat prostřednictvím portálu občana. Primátor Bělica též aktivně podporuje smart city projekty, jako je napojení na radary či energetický management, který město pod jeho vedením aktuálně realizuje s cílem dosáhnout úspor díky zateplení budov. Moderní a dynamicky se rozvíjející Havířov, to je primátorův cíl. Kromě toho je členem bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, předsedou podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce a mimo jiné i jedním z předkladatelů zákona o právu na digitální služby.

FOTOGALERII naleznete ZDE 


ocenění kategorie obceeOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU V KATEGORII OBCE SE STALA

 1. Eva Kozáková, tajemnice, Obecní úřad Červená Voda
 2. Alois Šimčík, starosta, obec Světlá Hora
 3. Markéta Macháčková, účetní Obec Chrustenice
  
NOMINACE VÍTĚZE

Eva Kozáková v rámci svojí funkce mimo jiné realizovala procesní nastavení obecního úřadu a rovněž nasazení platformy eÚřad. Tím došlo k výraznému zkvalitnění výkonu služeb pro klienty. Obecní úřad Červená voda tak díky jejími vedeni využívá digitalizace pro kvalitní výkon veřejné správy. OÚ Červená Voda i díky práci paní tajemnice  petří v rámci obecních úřadů české republiky k těm, které je možné hodnotit jako velmi moderní.

 

FOTOGALERII naleznete ZDE 


 

 PRO ROK 2024 BYLI NOMINOVÁNI

 1. Aleš Růžička, tajemník, MÚ Nymburk
 2. Ivo Vaik, ředitel, rejstřík trestů
 3. Miroslav Veselý, ředitel, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR
 4. Tomáš Bezouška, ředitel, IPSD
 5. Jiří Zeman, vedoucí úseku IT, MÚ Mělník 
 6. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina
 7. Elena Ransdorfová, ředitelka, odbor informatiky, Ministerstvo spravedlnosti
 8. Miroslav Kunt, archivář, metodik, odd. archivu a digitálních služeb, Národní archiv
 9. Tomáš Tichý, zástupce ředitele, Cendis s.p.
 10. Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury ISVS, OHA
 11. Leona Slabochová, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, Město Litoměřice
 12. Cyril Čapka, konzultant, KDESMO
 13. Martin Mesršmíd, ředitel, Digitální a informační agentura
 14. Filip Bílek, odbor služeb eGovernmentu, DIA
 15. Jan Strakoš, ředitel, odbor živností a spotřebitelské legislativy, MPO
 16. Jan Števko, vedoucí odboru informačních technologií, statutární město Prostějov
 17. Karel Váchal, Ředitel Architektonické a projektové kanceláře Ministerstva dopravy
 18. Ondřej Menoušek, ředitel odboru služeb eGovernmentu, DIA
 19. Eva Janoušková, zástupce ředitele krajského úřadu Kraje Vysočina - ředitelka sekce ekonomiky a podpory, Kraj Vysočina
 20. Tomáš Kroupa, ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu, DIA
 21. Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz, podpory řízení a kontroly, KÚ Královéhradeckého kraje
 22. Ivan Ivanov, analytik a projektant ICT (dříve vedoucí oddělení GIS a řízení změn), KÚ Moravskoslezský kraj
 23. Vladimír Halm, vedoucí oddělení správy IS, Magistrát města Brna
 24. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, KÚ Jihomoravského kraje
 25. Marcel Kodad, odbor městské informatiky, Magistrát města Brna
 26. Roman Vrba, generální ředitel, SPCSS
 27. Petr Brunner, vedoucí odboru informatiky, MěÚ Jičín
 28. Lubomír Baláš, ředitel, KÚ Olomouckého kraje
 29. Zdeněk Zajíček, prezident, Hospodářská komora ČR, ICT Unie
 30. Renata Golasíková, vedoucí oddělení eRcept, SUKL
 31. Martin Hadrava, Manažer pro obchod a provoz, Spolek BISON
 32. Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT
 33. Radka Domanská, Vedoucí oddělení evidence a sdílení dat, OHA, DIA
 34. Dana Popelková, vedoucí, ekonomický a školský odbor, Město Roudnice nad Labem
 35. Jan Břížďala, radní, Kraj Vysočina
 36. Jana Nápravníková, odbor služeb eGovernmentu, DIA
 37. Lenka Kováčová, vrchní rada, OHA, DIA
 38. Libor Drlík, Expert na správu dat a metodik, Oddělení evidence a sdílení dat, DIA
 39. Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií, MPSV
 40. Ivana Šiftová, tajemník, Mě. ú. Nepomuk
 41. Jiří Kárník, ředitel, odbor informačních technologií, ÚOOÚ
 42. Martin Hampl, vedoucí správního odboru, MěÚ Meziboří
 43. Petr Gavlas, ředitel odboru informatiky a zástupce ředitele sekce Ekonomiky a informatiky, Genrální ředitelství cel
 44. Jana Dubcová, ředitelka, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 45. Miroslav Krejčí, ředitel, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 46. Vladěna Sasková, referent bezpečnosti státu, Oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB
 47. Lucie Bartáková, ředitelka, sekce pro správu finančních zdrojů, Státní fond dopravní infrastruktury
 48. David Sláma, ředitel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MVČR
 49. Jan Koreček, vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru, Oddělení majetkových daní a daně silniční, Generální finanční ředitelství
 50. Michal Pešek, ředitel, Správa státních služeb vytvářejících důvěru, s. p. o.
 51. Josef Bělica, primátor, Magistrát města Havířova
 52. Petr Šnajdárek, ředitel, sekce komunikačních a informačních systémů, Ministerstvo obrany
 53. Markéta Langrová, místostarostka, Úřad městského obvodu Ostrava Jih
 54. Radim Karásek, vedoucí oddělení právního, Digitální a informační agentura
 55. Lucie Kubíčková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, Úřad městské části Praha 18
 56. Jan Kalina,  vedoucí, Oddělení digitálních služeb veřejné správy, DIA
 57. Eva Kozáková, tajemnice, Obecní úřad Červená Voda
 58. Michal Kuchta, tajemník, město Hořice
 59. Radek Šipka, vedoucí oddělení podpory řízení, KÚ Zlínský kraj
 60. Jaroslav Brandejs, tajemník, Městský úřad Říčany
 61. Jaroslav Škrobák, vedoucí oddělen GIS, Magistrát města Jihlavy
 62. Alois Šimčík, starosta, obec Světlá Hora
 63. Petr Klauda, Vedoucí oddělení statistických územních jednotek, ČSÚ
 64. Markéta Macháčková, účetní, obec Chrustenice
 65. Tomáš Tichý, zástupce ředitele, Cendis s.p.
 66. Jan Paroubek, ředitel, Cendis s.p.


GENERÁLNÍ PARTNER

ZLATÝ  PARTNER

 

 CISCO

ODBORNÝ PARTNER 

 

ICT Unie

 PARTNER 

 

ALEF2.jpg

 


  

FOTOGALERIE 

(kliknutím na fotku spustíte režim prohlížení)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.