A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Vyplní osoba, která jménem úřadu, nebo firmy projekt přihlašuje.

zvolte kategorii, která nejlépe odpovídá zaměření vašeho projektu, díky tomu bude porovnáván pouze s projekty srovnatelné velikosti a zaměření

B - PŘIHLÁŠKA PROJEKTU

kolonky oddílu B je NUTNÉ vyplnit
Uveďte území či oblast pro které je projekt určen či jehož obyvatelé jej mohou využívat.
Jaký byl záměr s nímž byl projekt realizován, co měl vyřešit či nabídnout?
Komu je především projekt určen - občanům, pracovníkům konkrétního úřadu ...?

C - POPIS PROJEKTU

Pokud jsou pro Vás dotazy oddílu C složité, je možné případně body 1-3 vynechat a vlastní popis souhrně realizovat v bodě 4 - doplňující informace

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU
Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE
Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
3 - VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP
Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
4 - OPEN DATA
Jedná se o projekt, který využíva OPEN DATA?
Pokud je to možné podrobněji specifikujte pro přesnější posouzení
5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů - základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky ..

D - POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA

Toto je prostor pro samotné realizátory projektu, kteří mohou blíže popsat náročnost přístupu, kterou si realizace vyžádala. Pokud byly tyto záležitosti popsány v rámci předchozích odpovědí, není nutné tento oddíl vyplňovat.

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik
V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Kontaktní údaje (pokud nejsou již vepsány v úvodní části přihlášky)


Odesláním formuláře přihlašujete uvedený projekt do soutěže Egovernment The Best 2023.
Znamená to, že tento projekt bude zveřejněn na webových stránkách Magazínu Egovernment v části věnované příslušnému ročníku této soutěže a rovněž bude otištěn v publikaci Egovernemt The Best 2023, která vychází v polovině prosince.
Pořadí projektů v rámci jednotlivých kategorií bude oznámeno 20.11.  2023 v rámci slavnostního večera Beaujolais Nouveau pro ICT v Praze.

Uzávěrka přihlášek  1.11. 2023.


OPIŠTE KONTROLNÍ KÓD

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.