GENERÁTOR 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Vlastimil Veselý

Titul: Mgr.

Funkce: ředitel

Odbor:

E-mail: vesely@catania.cz

Telefon: 605754793

Adresa: Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

Firma: CATANIA GROUP s.r.o.

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: GENERÁTOR 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace

Lokalita: ČR

Cíl projektu:

- usnadnit práci a zajistit řádné vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

- řešit všechny varianty úkonů podle informačního zákona, možnostvytvořit i rozhodnutí, odložení, zpoplatnění žádosti, upřesnění i vygenerovat výroční zprávu. V aplikaci se vyplní několik základních údajů a vše další je automaticky doplněno a aplikace vytvoří dokumenty přesně podle zákona. Práce s aplikací je snadná.

Cílová skupina: Pracovníkům úřadů územních samosprávných celků. Aplikace je využitelná pro města i obce.

Provozovatel: CATANIA GROUP s.r.o.

Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, lze snadno vyhodnotit úsporu času a nervů. Vytváření jednotlivých úkonů je velmi zrychleno a města a obce mají jistotu, že vyřizování žádostí bude přesně a podle zákona č. 106/1999 Sb. Po zavedení aplikace GENERÁTOR 106 do praxe mělo např. město Bakov nad Jizerou kontrolu z Ministerstva vnitra na oblast zákona 106 a vše dopadlo bez jediné chyby.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO

Aplikace Generátor 106 je hodnocená jak výrazně zjednodušující postupy podle zákona č. 106/1999 Sb. a šetřící práci.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE

Je aktivně využívána a snadno se ovládá

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ

Výsledky jednoznačně převyšují náklady. Měsíční provoz odpovídá nákladům méně než na dvě hodiny práce úředníka, ušetří tedy čas i peníze.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Projekt je jednoznačně dlouhodobý, zákon se stále mění a povinností pro obce v oblasti poskytování informací spíše přibývá a žadatelů také, aplikace je proto perspektivní.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Vzhledem k výbornému výsledku kontroly v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. ze strany Ministerstva vnitra by aplikaci jistě uvítali i jinde. Pokud úřad používá aplikaci, bude řádně plnit zákonné povinnosti při vyřizování žádostí o informace a nepřehlédne zákonné lhůty.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

O aplikaci se diskutovalo na akcích tajemníků měst a obcí s velmi dobrým hodnocením těmi, kdo ji využívají.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?  

NYNÍ NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Je to jedna z prvních aplikací usnadňujících úřadům jejich činnost. Možná i úplně první. Jednoduchá na ovládání. Lze ji používat i v mobilu. Velmi zrychlí práci úředníků a dává jistotu správného výsledného dokumentu. V aplikaci je i kalkulátor pro všechny typy lhůt v zákoně č. 106/1999 Sb. https://spmo.cz/info-generator-106/.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Zavedení aplikace GENERÁOR 106 není složité ani časově náročné.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Zapojení této aplikace do řešení agendy zákona č. 106/1999 Sb. může inspirovat ostatní ke zrychlení práce a snížení stresu a chybovosti.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je opakovaně použitelné a rozvíjitelné a kdykoli lze reagovat na změny zákona.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Akcelerátor managementu veřejné správy;

Férový oznamovací systém FOSY pro whistleblowing;

Výpočty – lhůty a programy pro poplatky, kompetence či kalendáře apod.

 

Bc. JIŘINA ŠTUČKOVÁ

 tajemnice Městského úřadu Bakov nad Jizerou

703 480 680

326 214 035

stuckova@bakovnj.cz

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.