GENERÁTOR 106 - APLIKACE PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jan Šťastny

Titul:                             JUDr.

Funkce:                        tajemník

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          tajemnik@mestodobruska.cz

Telefon:                        777418512

Adresa:                         Nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Úřad/firma:                 Město Dobruška

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  GENERÁTOR 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace

Lokalita:  ČR

Cíl:

Cílem bylo vytvořit nástroj usnadňující úřadům řádné vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.  Aplikace řeší všechny varianty úkonů podle informačního zákona, umí vytvořit i rozhodnutí, odložení, zpoplatnění žádosti, upřesnění i vygenerovat výroční zprávu. Obcím stačí vyplnit několik údajů, zbytek je automaticky doplněn právními dokumenty přesně podle zákona a judikatury. Během minut dovede dokument, který jinak úředník vytváří i hodiny.

Cílová skupina: 

Pracovníkům úřadů územních samosprávných celků. Aplikace je využitelná pro města i obce.

Provozovatel:  město Dobruška, projekt je od Catania Group s.r.o.

Realizátor:  Catania Group s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, jde o velikou úsporu času a navíc získání administrativní a právní podpory při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Aplikace Generátor 106  je hodnocená jak výrazně zjednodušující postupy podle zákona č. 106/1999 Sb. a šetřící čas a nervy.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Aplikace byla uvedena i v odborném tisku i na konferencích tajemníků. Kolegové ji aktivně využívají.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Výsledky jednoznačně převyšují náklady. Měsíční provoz odpovídá nákladům  méně než na dvě hodiny práce úředníka, ušetří tedy čas i peníze.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Projekt je jednoznačně dlouhodobý, povinností pro obce v oblasti poskytování informací spíše přibývá a žadatelů také, aplikace je proto perspektivní.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Využitím aplikace splní úřad zákonné povinnosti při vyřizování žádostí o informace. Upozorní na lhůty a další povinnosti, navede na správný postup i v komplikovaných úkonech.  Máme již zkušenost, že úřad využívající Generátor 106 prošel kontrolou Ministerstva vnitra v oblasti zákona č. 106/1999 letos jako jediný z městských úřadů bez chyb a kontroloři byli překvapeni jeho funkcemi.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Ano, aplikace Generátor 106 byla diskutovaná na akcích tajemníků měst a obcí s velmi dobrým hodnocením těmi, kdo ji využívají a hodnotící dobře úsporu času.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne.

 

 

5. Doplňující informace.

Projekt je unikátní v tom, že automatizuje a zrychluje chod veřejné správy. Uživatelé vyplní jen minimum dat a o zbytek se postará aplikace s předvyplněnými dokumenty. O eGovernmentu se často mluví, ale jiná takováto automatizace patrně na městských úřadech a na obcích k dispozici není. https://spmo.cz/info-generator-106/   Uživatelé mají k dispozici i kalkulátor na všechny lhůty a interaktivní schéma všech postupů poskytování informací i odvolání  a stížností.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Náročnost představovalo technické řešení, výrazně obtížnější bylo ale nastavit dokumenty tak, aby splňovaly jak informační zákon, tak správní řád a zároveň nešlo jen o šablony, ale byl vytvořen již hotový dokument. Další komplikací byla čeština, která komplikuje automatizaci a generování dokumentů.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Aplikace Generátor 106 ukazuje, že chod úřadů lze automatizovat a výrazně urychlovat a že lze ušetřit mnoho času a tím i veřejných prostředků a zároveň zabránit chybám (zákon č.106/1999 Sb., je jeden z asi nejčastěji nesprávně aplikovaných zákonů na obcích a městech).

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je opakovaně použitelné a rozvíjitelné a kdykoli lze reagovat na změny zákona.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Akcelerátor managementu veřejné správy
Férový oznamovací systém FOSY pro whistleblowing

KONTAKTY

realizátor Catania Group s.r.o.
Bc. Vlastimil Veselý, MBA  ředitel  605 754 793, vesely@catania.cz

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting