INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RESORTNÍ UŽIVATELE V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VAV

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Margita Pištorová
Titul:
Funkce: ředitel sekce
Odbor: odbor realizace resortních potřeb
E-mail: margita.pistorova@tacr.cz
Adresa: Evropská 37, Praha 6
Firma: Technologická agentura ČR

 

B - PROJEKT

Název projektu: Informační systém pro resortní uživatele v oblasti veřejných zakázek VaV

Lokalita: Oblast aplikovaného výzkumu v oblasti veřejných zakázek

CÍL: Podchytit procesy spojeneé s předládáním resortních potřeb, provést efektivní administraci veřejnou zakázkou, napojení na elektronický nástroj , podporu projektového řízení, podporu projektového (týmového) řízen

Cílová skupina:
● Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
● Ministerstva práce a sociálních věcí;
● Ministerstva pro místní rozvoj;
● Ministerstva vnitra;
● Ministerstva zahraničních věcí;
● Ministerstva průmyslu a obchodu;
● Ministerstva životního prostředí;
● Českého báňského úřadu;
● Českého statistického úřadu;
● Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
● Energetického regulačního úřadu;
● Správy státních hmotných rezerv;
● Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
● Úřadu vlády ČR;
● Kanceláře prezidenta republiky;
● dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4
zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Provozovatel: TAČR

Realizátor: TAČR

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - v počtu uživatelů a spravovaných konkrétních procesů, stejně tak jako v počtu realizovaných jednotlivých potřeb/projeků

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Pro resortní uživatele je vytvořena obsáhlá nápověda, jsopu zapojeni v rámci projektových týmů


Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře - školení, nápověda

https://sites.google.com/a/tacr.cz/isrb-help-resort/ .

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují - Původní program BETA1 postrádal komplexní informační podporu.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Dobra trvání programu BETA2 je do konce roku 2021, nyníé se jedná o prodloužení o 2-3 roky

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Veřejná správa nedisponuje nástroji pro PROJEKTOVÉ řízení veřejných zakázek.


Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
ANO - systém umožňuje i přistup rpostřednictvím mobilních zařízení

 

4. Doplňující informace

Použitá technologie je java, source jsou ve vlastnictví objednatele, není vendr lock, agilní vývoj řízený přes bitbucket

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.