Integrace informačního systému GINIS® Enterprise MC06 a samoobslužné pokladny Payment4U

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Vít Eliáš
Titul: Bc.
Funkce: vedoucí
Odbor: oddělení informatiky
E-mail: velias@praha6.cz
Adresa: Čs. armády 23/601, Praha 6, 160 52
Firma: Městská část Praha 6

B - PROJEKT

Název projektu: Integrace informačního systému GINIS® Enterprise MC06 a samoobslužné pokladny Payment4U

Lokalita: Praha 6

CÍL: Spokojenost občanů při realizaci hotovostních plateb, díky snížení času pro odbavení.
- Zvýšení prestiže úřadu díky prezentaci nového způsobu úhrady.
- Úspora času pracovníků díky minimalizaci chyb s využitím samoobslužné pokladny.
- Úspora mzdových nákladů nutných při vybudování „standardního“ hotovostního pracoviště úřadu.

Cílová skupina: Občané, zaměstnanci úřadu


Provozovatel:Městká část Praha 6

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - Úspora personálních kapacit. Zkrácení doby odbavení občana.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Spokojenost díky splnění záměru projektu.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi Dobře. Občané jsou informováni na místě úhrady. Odpovědní pracovníci úřadu obsluhy pokladen jsou informováni prostřednictvím interních pokynů.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Úspora mzdových nákladů je jednoznačná.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Městská část Praha 6 předpokládá trvalé využití pokladního automatu a jeho využití pro další typy úhrad místních a správních poplatků.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano. Projekt je opakovatelně aplikovatelný i u ostatních subjektů veřejné správy.


Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
ANo, Zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu jsou sdíleny i s ostatními subjekty veřejné správy.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Nyní ne.

 

4. Doplňující informace

připojení automatu na centrální počítač, které umožní dálkovou správu stroje
servisní dohled přímo z centrály dodavatele
grafický dotykový displej
příjímání a vracení všech druhů českých mincí a bankovek
platba kartou
QR čtečka
recyklační zásobníky na přijaté bankovky a mince
rozlišení jednotlivých druhů poplatků na různé bankovní účty
platba dle identifikačního čísla klienta
servisní režim na platebním automatu a přes web
nezávislá vzdálená správa platebního automatu:
indikace provozních stavů vč. notifikace přes SMS a e-mail
nastavení a indikace kritických limitů vč. notifikace e-mailem
monitoring hotovostních/bezhotovostních transakcí
generování reportů

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Náročnost realizace byla závislá na připravenosti zúčastněných stran projektu, nezaznamenali jsme žádné výjimečné komplikace.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Projekt je nyní ve stávající podobě dodáván jako standardizované řešení i u dalších zákazníků.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Realizace pokladního automatu na Magistrátu hl. m. Prahy, MěÚ Černošice a další..

kontakty: Martin Strnad, vedoucí projektu za GORDIC spol. s r.o.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.