kAppka, inteligentní systém hlídání spotřeby a úniků vody pomocí chytrých vodoměrů

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Martin Strnad

Titul:

Funkce: Smart City, analytik IT a komunikačních projektů

Odbor: primátor

E-mail: martin.strnad@mmdecin.cz

Telefon: +420736758846

Adresa: Mírové nám. 1175/5, Děčín

Firma: Magistrát města Děčín

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: kAppka, inteligentní systém hlídání spotřeby a úniků vody pomocí chytrých vodoměrů

Lokalita: Děčín

Cíl projektu:

- získat dokonalý přehled o spotřebě vody v městských budovách, školách, školkách, jídelnách atd.

- vytvořit automatický výstražný systém při jakékoliv anomálii ve spotřebě vody, např. havárii

- umožnit zaslání SMS konkrétnímu správci dané budovy, aby událost prověřil a zkontroloval

Cílová skupina: vedení města, vedoucí odboru, ředitelé příspěvkových organizací, správci budov, i občané a vývojáři mající k dispozici tato opendata

Provozovatel: vedoucí informačních technologií, Město Děčín

Realizátor: Portabo, krajská datová platforma Ústeckého kraje

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Od spuštění upozornil systém již několikrát o víkendu na nenadálé stavy a díky rychlému zásahu nedošlo k většímu poškození budovy v hodnotě statisíců korun (např. prasklá trubka, vedení, protékající WC atd.). Systém přináší úspory tím, že hlídá havárie, ale i upozorňuje ředitele příspěvkových organizací a nutí je zamýšlet se nad spotřebou vody a možnostmi úspor.

 

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

V budovách máme osazeno zatím 28 inteligentních vodoměrů, které hlásí pravidelně své stavy. Je vyvíjen velmi velký tlak od správců budov a ředitelů PO, aby se systém co nejdříve dostal i k nim, protože sami dostávají zprávy, jak je systém prospěšný.

Správci budov (ředitelé, odbory na magistrátě ...) si již nedovedou představit svoji práci v oblasti správy bez tohoto systému.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Každý objekt, který je vybaven inteligentním vodoměrem, má daného správce, jenž je velmi detailně proškolen a na jeho mobilní telefon chodí upozorňující SMS. Každý správce a ředitel objektu se také může do systému přihlásit a sledovat podrobné informace o hodinových průtocích za celý den, po dnech, týdnech atd.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Webové řešení - systém byl zdarma programován ve spolupráci s krajskou datovou platformou Portabo. Náklady na pořízení 28 vodoměrů převyšují výsledky v oblasti ochrany budovy a poškození. Jedna havárie na objektu, o které systém včasně informuje, v ušetřených následných nákladech na opravy objektu mnohonásobně převyšuje náklady vynaložené na pořízení vodoměrů.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Systém bude trvale hlídat dané objekty a nadále se rozšiřuje s cílem mít pokryty veškeré budovy v majetku města Děčín.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Webové řešení je od začátku připravováno s cílem být inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy. Je od začátku také koncipován jako opensource na datové platformě Portabo, tzn. je přístupný každému zájemci, který může napojit své vodoměry na tento systém a provozovat je se stejným úspěchem jako město Děčín.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Zatím je řešení provozováno čistě pro interní potřeby. V krátké budoucnosti bude systém připraven pro předání subjektům veřejné správy v dalších místech. V daný moment bude i takto prezentován. Jako první předzvěst slouží právě propagace díky této soutěži.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Na portál kAppka je možno přistupovat pomocí mobilního telefonu, webového prohlížeče, tabletu, ale do budoucna i pomocí veřejného API. Zároveň jsou data publikována komukoliv ve formě otevřených dat - opendat.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Od začátku je systém koncipován tak, aby finální verze byla otevřeným systémem s přístupem pomocí všech kanálů, API a opendat. Data ze systému jsou již teď dostupná pomocí opendat v mnoha formátech.

Systém samotný bude v několika málo týdnech představen jako opensource, které mohou přebírat další města a obce.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pro představu dva screenshoty ze systému:

 

https://imgur.com/a/5cTyD1h

D1: náročnost realizace: Bylo by nutné navrhnout celou koncepci, jak by měl systém finálně fungovat. Od webového řešení po vodoměry, rozvody v budovách, datové mobilní karty, sms brány atd.

To vše probíhalo v týmu sestaveném oddělením IT, Smart City a krajské platformy Portabo.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.