Aplikace LAVDIS mobile a Geoportál Státní plavební správy

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Klára Němcová

Titul: Mgr.

Funkce: ředitelka

Odbor: Státní plavební správa

E-mail: Nemcova.Klara@plavebniurad.cz

Telefon: +420 234 637 110

Adresa: Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Firma: Státní plavební správa

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Aplikace LAVDIS mobile a Geoportál Státní plavební správy

Lokalita: Česká republika

Cíl projektu:

- poskytnout relevantní informace o vodních cestách na území České republiky pro širokou plaveckou veřejnost (aplikace LAVDIS mobile)

- vytvořit webovou stránku obsahující odkazy a webové mapové aplikace sloužící k uživatelskému prohlížení a provádění požadavků nad prostorovými informacemi v resortu vodní dopravy (Geoportál Státní plavební správy)

Cílová skupina: uživatelům vodních cest v ČR

Provozovatel: Státní plavební správa

Realizátor: Státní plavební správa

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Účinek projektu je jasně prokazatelný dle statistik využívání jak aplikace, tak předmětných webových stránek, které jsou využívány několika tisíci lidmi. Kvalita je dána následnou zpětnou vazbou při využívání daných služeb.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Uživatelé vnímají projekty jako úspěšné, toto je dáno zpětnou vazbou od uživatelů.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Aplikace "LAVDIS mobile" byla připravena ve verzi pro operační systém Android a iOS. Aplikace poskytuje relevantní informace o vodních cestách na území České republiky pro širokou plaveckou veřejnost.

 

Mobilní aplikace obsahuje vybraná data a funkce z portálu LAVDIS (lavdis.cz) a Geoportálu (geoportal.plavebniurad.cz) Státní plavební správy. Obsahem aplikace jsou schémata vodních cest, plavební informace, včetně omezení plavby, plavební mapy zahrnující důležité plavební objekty na vodní cestě, vodní stavy a průtoky, včetně omezujících vodních stavů, provozní informace o plavebních komorách, kontaktní informace přístavů a souhrn aktuálních správních aktů vydaných Státní plavební správou, týkajících se vodní dopravy.

 

Geoportál Státní plavební správy je webová stránka, která obsahuje odkazy a webové mapové aplikace sloužící k uživatelskému prohlížení a provádění požadavků nad prostorovými informacemi v resortu vodní dopravy. Geoportál obsahuje například archív historických plavebních map z roku 2011 pro analytické účely. Mimo jiné jsou zde aktualizovány elektronické plavební mapy vnitrozemských vodních cest, tzv. IENC, jež lze volně stahovat a využívat jako podkladové mapy pro specializované palubní navigační systémy, zkr. IECDIS.

Samotná podoba webových mapových aplikací funguje na základě produktů ESRI a obsahuje mapové služby všech relevantních objektů sloužících pro lepší orientaci a informovanost na dopravně významných sledovaných i účelových vodních cestách na území ČR. Aplikace umožňuje například vyhledávání úseků dle kilometráže, zobrazování aktuality dat ve zvoleném čase pomocí časového posuvníku či zobrazení detailů objektů na vodních cestách. Mapová aplikace v neposlední řadě nabízí i funkce tisku vybraných oblastí nebo pokročilé možnosti vyhledávání konkrétních objektů pomocí jejich atributů.

Interní část Geoportálu SPS slouží zároveň i jako editační prostředí, které je využíváno pověřenými zaměstnanci Státní plavební správy ke správě pasportu vybraných dat. Tomu dopomáhají i jiné interní mapové aplikace, které jsou napojeny na části tzv. říčních informačních služeb a spolu s daty o plavebních objektech tvoří hlavní základnu poskytování dat pro mezinárodní říční informační systémy za Českou republiku.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

U všech mobilních aplikací je velice náročné připravit vždy ve verzi pro operační systém Android i iOS.

 

Vzhledem ke skutečnosti, jak nízké číslo centrálních geoportálů napříč ČR existuje, je jednoduché určit i samotnou náročnost realizace.

 

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Mobilní aplikace i geoportály jsou velmi přínosné pro všechny občany, proto by je měly i další resorty občanům nabízet v dostatečné kvalitě.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Elektronické žádosti týkající se plavidel.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.