MAPA TESTOVACÍCH ODBĚROVÝCH MÍST COVID.PRAHA.EU

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Lér

Titul:                             

Funkce:                        konzultant

Odbor/oddělení:          Data City Lab

E-mail:                          ler.martin@operatorict.cz

Telefon:                        778887715

Adresa:                         Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Úřad/firma:                  Operátor ICT, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Mapa testovacích odběrových míst covid.praha.eu

Lokalita:   Praha (a Středočeský kraj)

Cíl:

Webová aplikace „Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji“ vznikla na základě požadavku vedení hlavního města Prahy jako reakce na nástup druhé vlny onemocnění COVID-19, kdy vyvstala potřeba vzniku jednoduchého a přehledného nástroje pro veřejnost, který umožní na základě několika kriterií vyhledat vhodné odběrové místo.

Cílová skupina: Široká veřejnost

Provozovatel:  Magistrát hlavního města Prahy

Realizátor:  Operátor ICT a. s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Výrazná návštěvnost stránek, v řádu tísíců návštěvníků denně, kteří jsou směřování na stránky jednotlivých odběrných míst.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano, zpětná vazba jednoznačně pozitivní.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Projekt byl komunikován přes řadu kanálů, počínaje Facebookem pana primátora Hříba, přes stránky hl. m. Prahy, pražské hygienické stanice, oficiálního přehledu odběrných míst ministerstva zdravotnictví a řadou médií.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Zcela odpovídají, občané dostali do rukou jednoduchý a efektivní nástroj pro snadnou orientaci v problematice.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Nelzde odhadnout. Tento projekt bude aktuální po celou dobu pandemie COVID-19.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Projekt jsme rozříšili také na odběrná místa středočeského kraje a jelikož je projekt k dispozici jako open source lze ho použít také pro další kraje v ČR, případně i na celéstátní úrovni.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Veškeré informace, které jsou na webu covid.praha.eu jsou zároveň k dispozici veřejnosti prostřednictvím API
https://covidapi.docs.apiary.io/

 

5. Doplňující informace.

Aplikace nabízí přehled všech odběrných míst v Praze a Středočeském kraji, s podrobnými informacemi o nabízených službách, tedy zda je možné testovat na žádanku, pro samoplátce, zda je potřeba rezervace termínu či je možné přijít bez rezervace, případně zda místo podporuje tzv. drive-in testování. Dále díky napojení na rezervační systémy většiny OM míst jsou k dispozici informace o nejbližších volných termínech odběru, případně tam, kde je prováděn odběr bez rezervace jsou informace o očekávaných či reálných čekacích dobách (zajištěno aktualizací dat ze strany obsluhy OM nebo napojením na vyvolávací systém tam, kde je k dispozici). Aktualizace a rozšiřování dat o OM je prováděna každý pracovní den na základě informací z centrálního řídícího systému, webových stránek OM a informací poskytovaných OM a veřejností. Tato data jsou poskytovaná v podobě open dat (otevřených dat) prostřednictvím API pro využití dalšími uživateli. Aplikace také byla uveřejněná jako open source pod licencí MIT, díky čemuž je možné využít řešení pro jiné územní celky, a došlo díky tomu také k zapojení nezávislých vývojářů prostřednictvím inciativy Česko.Digital.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Rychlost - realizováno během 14 dnů v okamžiku rychlého nástupu druhé vlny koronaviru, kdy centrální orgány neposkytovaly veřejnosti odpovídající nástroje pro výběr odběrového místa (komplexní informace o nabídce, porovnání, výběr dle požadovaných parametrů).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Samospráva může sama realizovat projekty, které doplňují nabídku služeb poskytovaných státní správou.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

komponenty projektu lze využít pro další podobné projekty (seznamy lokalit s různými službami)

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Řadu projektů, np. Datovou platformu Golemio, Pragozor.cz a další

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting