Modernizace výběru obecních poplatků

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jiří Rada
Titul: 
Funkce: vedoucí projektu
Odbor: 
E-mail: jiri_rada@gordic.cz
Telefon: 606 608 408
Adresa: 
Firma: GORDIC spol. s r.o.
Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

 

Název projektu: Modernizace výběru obecních poplatků
Lokalita: obec Radenín
CÍL:

- zefektivnit a elektronizovat výběr obecních poplatků v obci Radenín;

- převést obecní poplatky v papírové formě do digitální podoby s přípravou na případný další rozvoj;

- vytvořit řešení, zahrnující elektronickou komunikaci, s bezhotovostní platbou, která je následně automaticky párována a zaúčtována

Cílová skupina:

- obyvatelé obce Radenín;

- zaměstnanci úřadu

Provozovatel: obec Radenín
Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Již nyní dochází ke včasným úhradám obecních poplatků a snížil se počet neidentifikovaných plateb, případně i nedoplatků.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

V rámci projektu jsme implementovali možnost informovat obyvatele o jejich platbách (poplatky za komunální odpad, poplatek za psa a případně i vodné a stočné) pomocí informačního e-mailu, ve kterém najdou veškeré potřebné informace pro bezproblémovou úhradu pomocí QR kódu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
S projektem byli občané obce seznámeni pomocí místních zdrojů.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Obec Radenín dlouhodobě využívá informační platformu GINIS. Po přechodu na inovativní produktovou řadu GINIS Express SQL došlo k rozšíření o modul Daně, dávky, poplatky a díky tomu jsme mohli projekt realizovat. Nebylo tak potřeba pořizovat celý nový informační systém, ale pouze rozšířit stávající.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Tento projekt můžeme považovat za trvalý s možností dalšího rozšíření, kterým může do budoucna být napojení na Osobní portál občana.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Obcí, které stále vedou agendu výběru poplatků v papírové formě, je stále velké množství a my si dáváme za cíl jim ukázat, že to jde i jinak a efektivně. Tento projekt je tomu důkazem.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
O tomto projektu jsme informovali v našem magazínu GORINFO, který je dostupný volně na internetu a svým zákazníkům jej distribuujeme v digitální podobě.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. 

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Platforma GINIS Express SQL je modulární databázové řešení, které umožňuje zákazníkům ve veřejné správě kombinovat potřebné moduly tak, aby dokázali uspokojit veškeré potřeby úřadu či školy. Díky tomuto řešení můžeme provádět i individuální úpravy a rychle reagovat na potřeby úřadu či legislativy. V tomto případě jsme rozhodně nechtěli zatížit obecní rozpočet tiskem složenek, proto jsme zvolili rozesílání formuláře oznámení o platbě pomocí e-mailu. Projekt se ukázal jako velice efektivní a z dlouhodobého hlediska úsporný.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Díky platformě GINIS Express SQL byla realizace poměrně rychlá. Jediným specifickým úkolem bylo, abychom dokázali všechny údaje o více poplatcích umístit do jedné tiskové sestavy. Každý poplatek musel mít zachován unikátní QR kód, abychom zachovali možnost následného automatického zpracování bezhotovostních plateb. Toto vše se podařilo a nyní máme přesně takové řešení, které obec poptávala.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní určitě může být z toho hlediska, že se dá již nyní jednoduše nasadit u jakéhokoliv dalšího projektu za velice krátkou dobu. Výsledkem je ušetření nemalých finančních prostředků za tisk složenek.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé toto řešení lze opakovaně implementovat, a to jak v cloudovém prostředí, tak on-premise.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Aktuálně probíhají další implementace tohoto řešení.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting