Multifaktorová autentizace

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jiří Šafránek
Titul: Mgr.
Funkce: vedoucí odboru
Odbor: informačních technologií
E-mail: j.safranek@olkraj.cz
Telefon: 724248778
Adresa: Jeremenkova 40a
Firma: Olomoucký kraj
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Multifaktorová autentizace
Lokalita: Olomoucký kraj (krajský úřad)

CÍL:

- zabezpečit přístup do počítačové sítě s ověřením uživatele;

- zvyšovat bezpečnost provozu i povědomí uživatelů o důležitosti důvěryhodného přístupu k aktivům organizace

Cílová skupina: zaměstnanci a politici Olomouckého kraje
Provozovatel: Olomoucký kraj
Realizátor: Monet+, a.s

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Jednoznačně. Všichni disponují kartou, která slouží k přístupu do počítačové sítě, přístupu k elektronickým zámkům, ovládání multifunkčních zařízení na chodbách úřadu, podepisování jak interním, tak kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Podvědomě to vnímají, vědomě je to samozřejmě obtěžuje.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Informační materiály, představení na různých prezentacích, návody, metodika apod.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJ.Í
A věříme, že se to projeví jako investice do budoucna.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Trvalé zvýšení bezpečnosti je prioritou rozvoje organizace.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Složité k prosazení, nutné jako jeden ze stavebních kamenů bezpečnosti.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Jednou z variant je i tato soutěž.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt je organizačně náročný z hlediska definice jednotlivých procesů a reakce na situace běžného života. Ztráty, zapomínání karet. Řešení náhradních způsobů autentizace. Zajištění nástupu nových zaměstnanců, odchodu zaměstnanců, předávání, odebírání a všeho, co přináší běžný životní cyklus.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Z pohledu zvládnutí procesů, identifikace problémových míst, situací a řešení zdánlivě komplikovaných stavů jednoduchou cestou.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně lze použít podstatu projektu a technické řešení. Procesy se mohou lišit a je potřeba je přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

kontakty: Martin Rakušan, Monet+, a.s., Sales manager, mrakusan@monetplus.cz, 736511010

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.