Národní architektura eGovernmentu

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Tomáš Šedivec
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy
Odbor: odbor hlavního architekta eGovernmentu
E-mail: tomas.sedivec@dia.gov.cz
Telefon: 735193090
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 03 Praha 4
Firma: Digitální a informační agentura
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

 

B – Projekt

Název projektu: Národní architektura eGovernmentu
Lokalita: celá ČR
CÍL:

- sjednocování informací na jednom místě a jejich následná publikace komukoliv, kdo o tyto informace má zájem


Cílová skupina:

- orgány veřejné moci

-dodavatelé

- veřejnost - ať už odborná či laická

 

Provozovatel: Digitální a informační agentura
Realizátor: Digitální a informační agentura

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Kvantitativně jednoznačně. Důkazem může být i silné SEO, které pro spoustu systémů a služeb řadí Národní architekturu eGovernmentu na první místa ve vyhledávačích, kde klienti veřejné správy nejvíce hledají informace. Příkladem mohou být výsledky vyhledávání ve vyhledávači Google na systémy Cizinecký informační systém, Komunikační infrastruktura veřejné správy, Propojený datový fond a další.
Kvalitativně to vždy závisí na potřebě aktuálnosti informací. Většina stránek je aktualizována dle posledních dostupných informací nebo dle potřeb uživatelů. Kvalitě odpovídá taky množství odkazů a využívání v dalších strategických materiálech a iniciativách eGovernmentu.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Jak ze strany veřejné správy, tak ze strany ostatních uživatelů je zaznamenána pozitivní zpětná vazba.
Ta je zaznamenána i v diskuzích pod jednotlivými stránkami.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Orgány veřejné správy jsou na Národní architekturu eGovernmentu odkazovány v celém procesu posuzování projektů ICT. Jakmile existuje nějaký dotaz na využívání služeb eGovernmentu, hlavní odkaz je veden na Národní architekturu eGovernmentu.
Veřejnost je seznamována pouze dle jejich potřeb, aktivně se tato skupina neoslovuje.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Celá Národní architektura eGovernmentu je postavena na opensource řešení DokuWiki a je udržována čistě interně bez účasti třetích stran.
Její nasazení, provoz a rozvoj je tedy financován pouze lidským úsilím zaměstnanců Digitální a informační agentury.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Potřeba sdílení a vyhledávání informací zde bude vždy. Informace je samozřejmě nutné neustále udržovat a aktualizovat, aby přínos trval.
Zároveň protože se jedná o veřejné informace dostupné na opensource řešení, nic nebrání, aby se udělaly kopie, které si může následně spravovat kdokoliv jiný.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Rozhodně ano ve smyslu sdílení a publikování informací. Tvorba strategií, řídících materiálů a spol. ve formátu dokumentu (je jedno zda papírového nebo elektronického) je již dávno přežitá. Takové dokumenty zanikají ještě dříve, než stihnou vyjít ve věstníku.
Publikace formou informací na Wiki, kde na sebe jednotlivé body vzájemně navazují a odkazují se, je mnohem rozumnější cestou, protože se následně mohou upravit zpětnou vazbou.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Zkušenosti byly předány a především v oblasti samospráv slouží nyní ke sdílení informací specializované weby na bázi Wiki.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Kanál je webový prohlížeč, který lze spustit na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu.
Jakoukoliv stránku či informaci je možné si exportovat do formátu dokumentu, se kterým se dá pracovat offline.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Specializované stránky, jako například Katalog služeb veřejné správy https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb#prochazeni_dat_v_katalogu_sluzeb využívá otevřených dat.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Vzhledem k celkovému přínosu, obsahu, dopadu a k faktu, že je Národní architektura eGovernmentu spravována pouze interními zdroji, se jedná o velmi efektivní, účelné a hospodárné řešení.
Národní architektura eGovernmentu neposkytuje žádné služby klientům, ale svůj účel plní dokonale.

Za dobu svého provozu již Národní architekturu eGovernmentu navštívilo přes 300 000 uživatelů a jejím prostřednictvím jsou prosazovány principy, cíle a zásady eGovernmentu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Technická stránka nebyla nikterak náročná. Využití opensource řešení DokuWiki, které je přizpůsobené pluginy tvořených komunitou, je bezproblémové a lehce nasaditelné i spravovatelné.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Ne vše je nutné řešit dodavatelsky. Národní architektura eGovernmentu by samozřejmě mohla běžet v jiném prostředí, mnohem robustnější infrastruktuře a pod přísnými SLA, ale není to potřeba. Svůj účel, a tedy důvod, proč vznikla, plní dokonale i bez dodavatelské pomoci.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení, stejně tak jako data v něm vedená, je veřejné. Kdokoliv si může kdykoliv celé řešení okopírovat a použít.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Podobným projektem jsou portály otevřených dat a Národního katalogu otevřených dat.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.