NÁSTROJE SPOLEČNOSTI GORDIC USNADŇUJÍ KOMUNIKACI S ÚŘADY

AUTOMATIZACE GORDIC

Společnost Gordic se už víc jak dvacet pět let věnuje vývoji SW nástrojů určených pro vaši práci. Životní tempo se neustále zrychluje a na úředníky se valí nové a nové požadavky. Neúměrně tak roste čas, který musí věnovat rutinním úkolům. Úřadům proto nabízíme řadu možností, jak snížit zátěž prostřednictvím našich nástrojů a služeb.

Jmenovat můžeme například automat ePodatelny, hybridní poštu nebo eFakturu. Navíc v době, kdy celý svět ohrožuje pandemie koronaviru, lze spoustu administrativní práce řešit online, bez nutnosti návštěvy úřadů. Čímž chráníte nejenom sebe, ale také jejich pracovníky.

Elektronická podatelna automat (EPA)

Mezi nejvýznamnější výhody Elektronické podatelny – Automat patří snadná implementace, velká úspora času i práce nebo automatizace řady rutinních procesů. Jejím primárním úkolem je přijetí došlých dokumentů a jejich přerozdělení k dalšímu zpracování. To vše musí proběhnout bezchybně a pokud možno v co nejkratším čase. Náš modul EPA využívá Magistrát města Pardubic, Magistrát hlavního města Prahy nebo Český telekomunikační úřad.

Dokumentový konverzní server (DKS)

Jednou ze základních podmínek správného vedení Elektronické spisové služby (ESS) je převod elektronických dokumentů do validního výstupního archivního formátu PDF/A. Je nezbytné, aby elektronické obrazy digitálních dokumentů byly v souladu s validátory Národního digitálního archivu. Tuto problematiku komplexně řeší naše aplikace DKS.

Elektronická podpisová kniha (EPK)

Prostřednictvím elektronické podpisové knihy budete s dokumenty pracovat v přívětivém webovém rozhraní. Můžete je schvalovat, podepisovat nebo vracet zpět k přepracování. EPK respektuje a do elektronické podoby přenáší zažité zvyklosti uživatelů ze schvalování listinných dokumentů. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání. Díky logování dohledáte poznámky, komentáře a jednotlivé kroky procesu. Náš zákazník z řad krajských úřadů zpracoval v roce 2019 v EPK přes 200 000 dokumentů.

Hybridní pošta (POS) služba České pošty post servis

S naší hybridní poštou ušetříte čas, peníze i nachozené kilometry. Prostřednictvím POS lze přímo ze spisové služby odesílat hromadnou korespondenci, která se v papírový dokument promění až na poště. V celém procesu přenosu dat, tisku i doručování je zajištěna maximální ochrana. Průkopníkem v propojení systému Spisové služby GINIS a Hybridní pošty – PostServis od České pošty se stala Městská část Praha 5.

Skenovací linka Gordic (GLS)

Díky integraci skenovacího software ABBY do platformy GINIS již nepotřebujete žádný další nástroj pro kompletní zabezpečení skenovací linky. Převod papírových dokumentů nebo jejich obrazů do digitální podoby a uložení do uložiště digitálních dokumentů už bude plně v režii platformy GINIS, čímž rovněž dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Elektronická faktura

Platforma GINIS nabízí nadstavbové rozšíření modulu Kniha došlých faktur (KDF) o možnost e-Fakturace. Jedná se o automatický přepis údajů z elektronické faktury do připravených polí v KDF. Místo zdlouhavého přepisování stačí jeden klik a náš program pracuje za vás. Čeká vás méně rutinní práce, snížení nákladů a eliminace chybovosti. Od počátku roku 2019 musí organizační složky státu přijímat a zpracovávat faktury v celoevropském formátu. Od 1. 4. letošního roku platí tato povinnost pro všechny zadavatele veřejných zakázek.

Portál občana (RAP)

Nástroj je určený především pro veřejnoprávní organizace. Díky němu můžete vyřešit celou řadu životních situací z pohodlí domova. Vyhledávání úředních hodin se stane minulostí. Své požadavky skrze Portál občana vyřešíte v kteroukoliv denní dobu. Portál občana zahrnuje například Ohlášení poplatku ze psů, Dotazník k uzavření manželství, Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad, nebo Odhlášení zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad. Za služby můžete platit přes mobilní telefon nebo prostřednictvím platební karty. Náš nástroj Portál občana už využívá například město Telč, Znojmo, nebo kraje Pardubický, Zlínský a Karlovarský.

Úřední deska (UDE)

Digitální úřední deska nabízí přehledné a nepřetržité zpřístupnění vybraných stěžejních informací občanům. Dokumenty jsou automaticky aktualizovány a odpadá nutnost jejich tisku. Digitální úřední deska funguje na jakémkoliv dotykovém LCD displeji nebo vnitřním/venkovním infokiosku. V praxi ji už používá například město Rosice.

Open data (ODT)

Nástroj Open Data generátor, který je součástí platformy GINIS, poskytuje data v požadovaném rozsahu, formátu a struktuře. Mechanismem generování sestav dokáže Open Data generátor produkovat Open Data ve formátech CVS, XML, JSON. Data lze exportovat také např. do aplikace City Vizor.

Rozklikávací rozpočet

Naše aplikace Rozklikávací rozpočet umožňuje prezentovat ve webovém rozhraní aktuální stav rozpočtu města. Pohodlně zjistíte, do jakých investic směřují veřejné finance, v jaké fázi jsou jednotlivé projekty. Doplnit lze také Interaktivní mapu, která údaje přehledně zobrazí. Rozklikávací rozpočet od naší společnosti byl implementován například v Lovosicích, Šternberku, Berouně, nebo Varnsdorfu.

CSA (Analýza rizik)

S pomocí nástroje CSA zvládnete efektivně spravovat agendu kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci. Aplikace eviduje vaše aktiva, identifikuje hrozby zranitelnosti, automaticky vypočte následná rizika a na základě zadaných dat prování celkový bezpečnostní audit.

GDPO (Plnění práv subjektu údajů, prokazatelné seznamování, vzdělávání)

S pomocí aplikace GDPO budete řešit žádosti a bezpečnostní události přesně podle požadavků GDPR i ZoKB, navíc v moderním, uživatelsky přívětivém a sofistikovaném nástroji. Navíc lze pomocí GDPO jednoduše vzdělávat a testovat znalosti i dovednosti zaměstnanců.

PDIL (Automatické mapování výskytu osobních údajů, anonymizace)

Díky nástroji PDIL dokážete snadno a rychle vyhledat osobní údaje i další data o konkrétním uživateli. Následně tato data přenést, smazat či anonymizovat. PDIL můžete navíc využít ke zmapování souborů a databází na výskyt zadaných údajů a odhalit, na jakých místech se skutečně nachází.

GDA (Efektivní řízení dokumentace dle GDPR) 

S aplikací GDA vyřešíte veškeré záležitosti nutné pro řízení systému zpracování a ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR. Kromě toho budete disponovat multifunkčním nástrojem, díky jehož výstupům budete moci uvést veškeré procesy ve vaší organizaci do souladu s nařízením GDPR.

    HOME

    inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.