Portál občana + IS v Cloudu

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Marek Malínek

Titul: Bc., MPA

Funkce: tajemník městského úřadu

Odbor:

E-mail: tajemnik@morberoun.cz

Telefon: 554 773 120

Adresa: náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Firma: město Moravský Beroun

Nominace v kategorii: města – MČ

 

 

B – Projekt

Název projektu: Portál občana + IS v Cloudu

Lokalita: město Moravský Beroun

Cíl projektu:

- zvyšování úrovně poskytovaných služeb

- zavedení moderního nástroje komunikace občanů s úřadem

- možnost všech občanů vyřídit veškeré životní situace bez nutnosti navštěvovat úřad

Cílová skupina: občané města

Provozovatel: město Moravský Beroun

Realizátor: Gordic spol. s.r.o

 

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ČÁSTEČNĚ ANO.

Díky administrátorskému modulu jsou zde statistiky přihlášení, dalším měřitelným faktorem je množství odeslaných formulářů a plateb přes portál.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ČÁSTEČNĚ ANO.

Registrace pro přístup do portálu se každým dnes zvyšuje, čímž se projevuje zájmem o tuto službu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Na stránkách města a v tiskovinách.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

 

 

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Zkušenosti s provozem portálu, ale hlavně předání zkušeností s provozováním celého systému v Cloudu.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Upřednostňuje se přístup přes NIA.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

Nyní ne, ale uvažujeme o využití.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Vzhledem k faktu, že portál občana obsahuje velkou řadu elektronických formulářů, které umožňují rozpracovat a následně odeslat data přímo z portálu, bylo nutné veškeré nastavení, ale hlavně tvorba těchto formulářů.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jednoduchost přihlášení, přehlednost, intuitivní ovládání.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Většinu funkcí je možné použít opakovaně.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Portály občana v dalších městech a obcích, převody informačních systémů do cloudových uložišť, především do AZURE Microsoft.

 

Ing. Tomáš Appl

produktový specialista, projektový manažer

ASI informační technologie s.r.o.

  1. máje 747/3 789 85 Mohelnice

+420 731 515 771      +420 583 430 311

www.asi.cz    www.gordic.cz    

GORDIC RESELLER

 

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting