Osobní portál občana Hostěradice

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jan Kresan
Titul: Ing.
Funkce: obchodně-technický konzultant
Odbor: 
E-mail: jan_kresan@gordic.cz
Telefon: 720977845
Adresa: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

Firma: GORDIC spol. s r.o.
Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

 

Název projektu: Osobní portál občana Hostěradice
Lokalita: Hostěradice
CÍL:

- vyřešit digitalizaci úřadu, kde díky portálu občana mohou občané Hostěradic vyřizovat z pohodlí domova žádosti a životní situace, řešit místní poplatky a případně hlásit závady v interaktivní mapě (nefunkční veřejné osvětlení, výmol a další problémy, které obec řeší); 

- vytvořit rozklikávací rozpočet, kde občané vidí graficky zpracovaná data, jak obec hospodaří
Cílová skupina

- občané Hostěradic;

- zaměstnanci úřadu

 

Provozovatel: obec Hostěradice
Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Osobní portál občana zaznamenává mnoho důležitých ukazatelů za určité časové období (den, měsíc, rok apod.):
- počet přihlášení do portálu občana;
- počet zaslaných formulářů;
- počet nahlášených závad;
- kolik proběhlo poplatků a v jaké výši apod.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.  

Nejvíce tento projekt oceňuje mladší generace, která aktivně pracuje např. s mobilním bankovnictvím (přihlášení přes bankovní identitu) a s počítači či telefony. Oceňují zejména to, že si vše vyřídí z pohodlí domova nebo v práci a nemusí si tak brát volno k navštívení úřadu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Obec se aktivně podílela na osvětě o zavedení portálu občana. Mimo uvedení informací na webových stránkách proběhla také kampaň přes místní tisk.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Je to dlouhodobý projekt, a proto chvíli potrvá, než se informace dostane ke všem občanům a ti si to aktivně vyzkouší a budou používat. Mladší generace již aktivně využívá, takže úředníci mají méně osobních návštěv zejména této skupiny.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

 

2 – PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Díky prokazatelným benefitům se snažíme tento projekt aktivně šířit i mezi další obce a města.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Viz předchozí bod. Na osobních schůzkách prezentujeme zkušenosti z realizovaných projektů.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Je možné přistupovat přes NIA, Bankovní identitu, e-občanku apod.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.
Možnost tu je, ale aktuálně se nevyužívá.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Celý projekt běží v Cloudovém prostředí, takže je zajištěn provoz, zálohování, kyberbezpečnost z pozice realizátora, proto obec tyto věci vůbec nemusí řešit. Implementace je snadná a velmi rychlá. Benefitů je celá řada a cílová skupina je spíše mladší část spoluobčanů.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Jedná se o Cloudové provedení a instalace je velmi jednoduchá a rychlá - v řádu několika dnů. Následné nastavení a customizace je již ve spolupráci s obcí, takže záleží na aktivitě daného zákazníka. Jedná se zhruba o dvě dopolední konzultace.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Pomoc obcím s digitalizací úřadu, jednoduchost.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celý projekt portálu občana je koncipován tak, že je opakovaně použitelný.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obec Drnholec, v podobném rozsahu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.