Pohotové nasazení moderních technologií pomohlo s řešením krize

 

Bezprecedentní situace minulých měsíců významně přispěla k digitalizaci státní správy. Téměř ze dne na den vznikla potřeba převést maximum standardních činností úřadů do online prostředí a vyhlášení nouzového stavu také přineslo nové povinnosti. Na situaci rychle zareagovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a ukázalo se, že v této oblasti může jít dalším resortům příkladem. 

 

MPO stálo před několika úkoly. Prvním bylo zajištění chodu úřadu v situaci, kdy bylo vhodné, aby co nejvíce zaměstnanců pracovalo z domova. Dalším byla komunikace směrem k firmám a živnostníkům, kteří museli naprosto neočekávaně omezit své služby či výrobu nebo je dokonce úplně pozastavit. Na samém začátku epidemie bylo MPO i důležitým článkem státní správy a meziresortním koordinátorem v oblasti šíření základních informací a zprostředkovatelem konkrétní pomoci. A při plnění všech těchto úkolů se osvědčily moderní technologie.

 

V krizi online

V první řadě se ministerstvu podařilo ve velmi krátké době spustit bezplatnou informační linku 1212, na níž se obraceli lidé s dotazy ohledně zdraví či například kontaktů na pracoviště hygieny a další. Desítky a později stovky operátorů této krizové linky využívali pro svou práci Microsoft Teams, kde nalezli například jednotný a pravidelně aktualizovaný komunikační manuál. Celkem na infolince 1212 pracovalo v několika směnách přes 700 pracovníků 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Výhodou bylo, že MPO mělo s platformou Teams zkušenosti ještě před vypuknutím epidemie Covid-19. Testovalo ji v pilotním provozu.

 

Podobně ministerstvo navázalo na jiný projekt. Ve spolupráci s resortem zdravotnictví už dříve testovalo tzv. digitální kartu, tedy aplikaci pro mobilní telefony, která neustále ověřuje a aktualizuje informace. Jakmile se stane něco důležitého, karta aktivně informuje prostřednictvím notifikace svého uživatele. „Digitální kartu Covid-19 má v tuto chvíli více než desetina populace, přesně řečeno 19 % všech uživatelů chytrýchtelefonů. Aktivně ji využívá šest procent z nich. Organickým sdílením bez marketingové podpory bylo rozesláno přes 47 milionů upozornění,“ odpovídá na otázku o rozšíření karty Covid-19 Robin Čumpelík, krizový manažer a koordinátor Inovační strategie České republiky z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

 

Neúnavný chatbot

Důležitou roli v době krize sehrál také digitální asistent – chatbot. Toho ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo na svých stránkách hned v začátku epidemie, aby odpovídal na opakující se dotazy podnikatelů a živnostníků týkající se omezení či podpory státu. A i tento pomocník využívá technologie od Microsoftu, tentokrát cloudovou platformu Microsoft Azure. „Je zajímavé, že při výběru řešení jsme prvotně neřešili technologie, ale funkčnost a schopnost řešení, které by odlehčilo přetížené lince 1212 a linkám 112 a 155. Šlo o strategické rozhodnutí, které technologie dokážeme využít rychle, kvalitně a ekonomicky. Vše byla otázka hodin a dní,“ vysvětluje Robin Čumpelík a dodává, že stejně se postupovalo i při vytváření aplikace Ošetřovné pro OSVČ. „Často je síla v jednoduchosti řešení, kdy pracujete s nástroji, které máte k dispozici“.  

 

Služba chatbota byla skutečně enormně využívaná. Ve špičce chatbota použilo 2 300 uživatelů za hodinu. „Uživatelé si průměrně přečetli 23 odpovědí. To je z našich zkušeností mimořádně vysoké číslo a svědčí o tom, že tento způsob komunikace tazatelům vyhovoval,“ uvádí Robin Čumpelík. Oblíbenost chatbota spočívala zcela určitě ve výběru témat, ale také v tom, že byl k dispozici 24 hodin denně a jen tak se neunavil odpověďmi na opakující se dotazy. Ty nejčastější se týkaly způsobu podpory OSVČ nebo pomoci státu podnikatelům.


Aplikace k zajištění pomoci 

Aby se tolik očekávaná pomoc státu dostala k postiženým podnikatelům co nejdříve, přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu s dalším technologickým řešením. V rekordně krátkém čase připravilo aplikaci Ošetřovné pro OSVČ, tedy informační systém pro vyřizování žádostí OSVČ o podporu. Systém je postavený na cloudových technologiích Microsoft Azure, které nabízejí flexibilní kapacitu. Jen během dubna přijalo ministerstvo na 68 tisíc žádostí a 50 tisíc z nich schválilo. Aplikace má však i další význam. Získané statistické údaje pomáhají správně nastavit celou správu systému a díky jejich vyhodnocení je možné průběžně optimalizovat práci při zpracování žádostí.

 

Propojování pomáhá

Speciální tým ministerstva průmyslu a obchodu společně se zástupci agentury CzechInvest v době krize spustili ještě další klíčový projekt. Šlo o systém sběru nabídek a poptávek ze strany různých firem, ale také neziskových a dalších organizací i jednotlivců. Takzvaný CoVpoint na stejnojmenných stránkách propojuje nabídky s poptávanou pomocí. Specializovaný tým nabídky prověřuje, například ověřuje cenu výrobků a jejich dostupnost. Během epidemie CoVpoint takto propojil například dodavatele dezinfekce a ochranných štítů s lékaři, kteří tak mohli nechat otevřené své ordinace a přijímat pacienty. Došlo ale třeba i k propojení výrobce roušek a vývojového centra, které se specializuje na úpravu nanovláken.


 

V současné době se v CoVpointu nachází téměř 2500 položek, respektive kontaktů. Celý systém by se měl v nadcházející době proměnit ve stabilní digitální nástroj veřejné správy s názvem GovPoint. CoVpoint je tedy skvělou ukázkou toho, jak se nové technologie dají pružně a efektivně využít nejen pro krizové řízení, ale také, jak cenné jsou pro vývoj a spuštění nových produktů a služeb pro podnikatele.

 

MICROSOFT

HOME

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.