Portál občana (Magistrát města Zlín)

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Michal Vejvoda
Titul: 
Funkce: ředitel divize „Aplikace”
Odbor: tým aplikace
E-mail: mvejvoda@datron.cz
Telefon: 725326994
Adresa: Na Strži, Praha 4
Firma: Datron a.s.
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Portál občana (Magistrát města Zlín)
Lokalita: ORP Zlín
CÍL:

- zajistit on-line dostupný úřad 24/7; 
- vytvořit nové služby a digitalizované agendy; 
- poskytnout vyšší komfort komunikace s úřadem

Cílová skupina: občané

Provozovatel: Magistrát města Zlín
Realizátor: Datron a.s.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Reálné využití on-line dostupných služeb agend v rámci realizovaných elektronických podání/plateb. 
Autentizace uživatelů s využitím NIA a poskytování informací ověřeným uživatelům 24/7.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.  

Viz reálně používané služby.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.
V rámci projektu zadavatel zajistil video prezentace, které pomáhají uživatelům se seznámením s projektem, a aktivně pracoval na propagaci projektu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Trvale on-line dostupný úřad,  aktualizace služeb a jejich rozvoj,  další digitalizace agend a rozvoj.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Propagace pomáhající využití služeb,   vhodný výběr agend,  on-line platby,  dostupnost informací občanům.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Možnosti autentizace a různé platformy dle preference uživatelů.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Nutná součinnost pro zajištění integračních vazeb na další IS úřadu. 
Přesná specifikace nabízených služeb pro co nejvíce efektivní využíti digitalizované podoby. 
Propagace projektu.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Zajištění integračních vazeb na další IS úřadu. 
Přesná specifikace nabízených služeb pro co nejvíce efektivní využíti digitalizované podoby. 
Propagace projektu.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?


 kontakty: vedoucí IT (MM Zlín) - Zdeňka Bačová

zdenkabacova@zlin.eu
604 220 290

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.