PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Lubomír Jůzl

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí Oddělení správy GIS

Odbor/oddělení:          Oddělení správy GIS

E-mail:                          juzl.l@kr-vysocina.cz

Telefon:                        724 650 215

Adresa:                         Žižkova 1882/57 Jihlava

Úřad/firma:                  Kraj Vysočina

 

Soutěžní kategorie        kraje

B - PROJEKT

Název projektu:  Portál územního plánování Kraje Vysočina

Lokalita:  Kraj Vysočina, ČR

Cíl:

Cíle projektu bylo vytvořit webový portál, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci obcí a Kraje Vysočina na území celého kraje, bez ohledu na územně správní členění. Potřebná data jsou uložena v jednotném datovém úložišti, které umožňuje on-line editace metadat, publikaci obsahu formou webových služeb, zpracování tzv. georeportů a vytěžování dat územního plánování v rámci Kraje Vysočina. Součástí portálu jsou rovněž služby pro výměnu informací s podobnými řešeními obcí (zejména ORP) prostřednictvím standardizovaných protokolů, vyhledávání dat v databázi územního plánování a poskytování dat projektantům a pracovníkům veřejné správy. Portál zároveň slouží pro projednávání územně plánovacích dokumentací v online prostředí.

Cílová skupina: 

Portál slouží široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů a zaměstnancům veřejné správy. V neposlední řadě také projektantům.

Provozovatel:  Kraj Vysočina

Realizátor:  Kraj Vysočina

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Na základě zpětné vazby uživatelů lze prokazatelně ověřit prospěšnost a účelnost projektu pro cílové skupiny.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Na základě zpětné vazby uživatelů lze prokazatelně ověřit prospěšnost a účelnost projektu pro cílové skupiny.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina projekt prezentuje na různých seminářích, konferencích či školeních.
Jeho publikace byla/je zajištěna i řadou novinových článků, internetových příspěvků či příspěvků v odborně zaměřených časopisech.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Pořizovací náklady na realizaci projektu byly v tomto ohledu naprosto adekvátní.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Cílem je dlouhodobé zajištění poskytování informací z oblasti územního plánování na území Kraje Vysočina. Tomu je uzpůsobena i aktualizace veškerých dat včetně jejich zpřístupnění formou služeb.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Portál územního plánování je inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy. Za příklad můžeme uvést připravovaný Národní geoportál územního plánování ČR či ostatní krajské a obecní geo/portály územního plánování..

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Zkušenosti s realizací i provozem jsou předávány v rámci konferencí, orientovaných nejen na téma územního plánování a geografických informačních systémů (GIS). Předávání zkušeností probíhá i v rámci jednání odborných pracovních skupin či individuálních konzultací.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Uživatel má možnost zpřístupnit datový obsah více způsoby. Od klasické dokumentace v PDF formátu po připojení dat formou webových služeb na straně uživatele či jejich prohlížení formou mapové aplikace.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.