Využívání QR kódů při odbavování  klientů - úřad bez čekání.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Josef Holý

Titul:                             Ing.

Funkce:                        projektový manažer 

Odbor/oddělení:          Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání 

E-mail:                        holyj@plzen.eu

Telefon:                       378 033 505

Adresa:                        Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Úřad/firma:                Magistrát města Plzně

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Využívání QR kódů při odbavování klientů – úřad bez čekání

Lokalita: Plzeň

CÍL: Vyšší komfort občanů (klientů) při vyřizování vydávání občanských průkazů, pasů, služeb CzechPoint

Cílová skupina: Občané Plzně, nebo kdokoliv, kdo si zde požádá o vydání cestovního pasu, občanského průkazu, služeb Czechpoint

Provozovatel: Úřad správních agend Magistrátu města Plzně

Realizátor: Úřad správních agend magistrátu města Plzně; Správa informačních technologií města Plzně, p.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně ano.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Nemáme zpětnou vazbu.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. 

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO. 

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme.

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Ne

 

5. Doplňující informace.

-      Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů - základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky ..

 

Jedná se o vylepšení komfortu pro občany (klienty) přicházející vyřídit si na úřad vydání občanského průkazu, vydání cestovního pasu nebo využít služeb CzechPointu. Po vstupu do vestibulu úřadu stiskne občan tlačítko na kiosku a vyjede mu lístek s QR kódem a s napsanou webovou adresou. Na lístku je vytištěno pořadové číslo, doba čekání a počet čekajících před klientem. Pokud je na přepážkách více klientů, čekací doba je delší a tu může klient využít pro vyřizování jiných záležitostí, pro návštěvu obchodu apod. Pomocí chytrého telefonu s datovým připojením operátora zadáním webové adresy nebo nasnímáním QR kódu do telefonu je občan (klient) informován o aktuální čekací době, než přijde na řadu, a o počtu osob ve frontě před klientem. Pokud si klient v mezičase bude vyřizovat jiné záležitosti, a mezitím budou jiní klienti odbaveni rychleji, nebo se nedostaví na přepážku, zkrátí se mu čas čekání tak, že se nebude moci včas vrátit na přepážku úřadu. Potom pomocí aplikace si může odložit čas vyřízení např. o 20 minut.

 

Obrázek č.1

Lístek, který klientovi vydá kiosek, a který obsahuje webovou adresu a QR kód pro přístup k časovým údajům, údaji o pořadí ve frontě a s možností odložit čas vyřízení

Obrázek č.2


Display chytrého telefonu po načtení QR kódu nebo po přihlášení k webové adrese zobrazené na lístku 

 

Jedná se o vylepšení komfortu občanů (klientů) přicházejících vyřídit si na úřad vydání občanského průkazu, vydání cestovního pasu nebo služeb CzechPointu. Po vstupu do vestibulu úřadu stiskne občan tlačítko na kiosku a vyjede mu lístek s QR kódem a s napsanou webovou adresou. Na lístku je vytištěno pořadové číslo, doba čekání a počet čekajících před klientem. Pokud je na přepážkách více klientů, čekací doba je delší a tu může klient využít pro vyřizování jiných záležitostí, pro návštěvu obchodu apod. Pomocí chytrého telefonu s datovým připojením operátora zadáním webové adresy nebo nasnímáním QR kódu do telefonu je občan (klient) informován o aktuální čekací době, než přijde na řadu, a o počtu osob ve frontě před klientem. Pokud si klient v mezičase bude vyřizovat jiné záležitosti, a mezitím budou jiní klienti odbaveni rychleji, nebo se nedostaví na přepážku, zkrátí se mu čas čekání tak, že se nebude moci včas vrátit na přepážku úřadu. Potom pomocí aplikace si může odložit čas vyřízení např. o 20 minut.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

V projektu je využit hardware a software pořadníkového systému TETRONIK, jsou využity městské datové sítě, servery Správy informačních technologií města Plzně, o provoz se stará Správa informačních technologií města Plzně.  

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Řešení může být inspirativní pro jakoukoliv oblast úřadů, od přihlašování vozidel, přestupkových řízení, schvalování sociálních dávek, vydávání občanských průkazů, pasů apod.  

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jedním z dalších obdobných projektů je Rezervační systém Magistrátu města Plzně – Úřad bez čekání

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting