SPOLEČNOST SOFTWARE602 UZAVŘELA PARTNERSTVÍ S I.CA

Tato spolupráce usnadní vydávání certifikátů pro vzdálené elektronické podepisování a pečetění a zákazníci Software602 budou moci nově využívat služeb dvou certifikačních autorit: vedle České pošty i První certifikační autority (I.CA).

 

Praha 11. dubna 2024 – Snadnější dostupnost kvalifikovaných služeb pro elektronické podepisování a rozšíření produktů a služeb Software602 umožní partnerství, které společnost uzavřela s První certifikační autoritou (I.CA). Jejím prostřednictvím budou moci zákazníci Software602 vzdáleně podepisovat a pečetit s kvalifikovanými certifikáty I.CA včetně kvalifikovaných časových razítek. Dosud Software602 spolupracoval v této oblasti pouze s Českou poštou. Její služby bude využívat i nadále, nově však bude svým klientům nabízet možnost využití dvou certifikačních autorit na českém trhu.

 

Partnerství umožní Software602 poskytovat nové služby

 

„Partnerství s I.CA znamená pro Software602 jistotu dodávek profesionálních kvalifikovaných služeb s garancí rychlého rozvoje nad novým nařízením eIDAS 2 pro nové služby naší digitalizační platformy,“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602. „Naše vize je administrativa bez papíru, aktuální novinkou je digitalizace pracovněprávní dokumentace podle novely Zákoníku práce a s I.CA budeme spolupracovat i na zjednodušení vydávání kvalifikovaných certifikátů např. pro masové nasazení elektronické hypotéky a dalších služeb,“ dodává Richard Kaucký. 

 

„Spolupráce se Software602 pro nás představuje skvělou příležitost rozšířit nabídku našich služeb dalším zákazníkům a společně jim poskytnout snadno dostupné kvalifikované služby. Každý z nás přináší do této spolupráce notnou dávku know-how, odborných znalostí a letitých zkušeností. Kombinace našich sil a dovedností povede k vytvoření komplexnějšího řešení v oblasti digitalizace a umožní uživatelům snadnou dostupnost elektronického podepisování,“ říká Petr Budiš, předseda představenstva společnosti První certifikační autorita. 

 

I.CA, jako kvalifikovaný poskytovatel s více než dvacetiletou zkušeností v korporátním segmentu a veřejné správě, ve společném projektu nabídne zákazníkům prostřednictvím platformy Software602 produkty kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. „Spolupráce s partnerem umožní rozšířit naše působení do oblasti středních podniků, v nichž má Software602 silnou pozici. Spojením Software602 a I.CA bude mít uživatel možnost získat všechny potřebné prvky pro bezpečně podepsané a právně závazné dokumenty z jednoho místa, ze kterého s dokumenty současně pracuje,“ dodal Petr Budiš.

 

 

Ochrana před vendor lock-in

 

Výběr správné technologie pro implementaci vzdáleného podepisování a pečetění v informačních systémech organizace je klíčový pro zajištění efektivní a bezpečné digitální komunikace. V dnešní rychle se měnící digitální době je důležité vybírat služby nejen na základě jejich kvality a spolehlivosti dodavatele, ale také dbát na to, aby byla zachována flexibilita výběru mezi různými poskytovateli certifikátů. Hlavním rizikem je tzv. "vendor lock-in" neboli situace, kdy se organizace stane závislou na jednom poskytovateli služeb, což může vést k omezení možností výběru v budoucnu a potenciálně i k vyšším nákladům nebo k nižší kvalitě služeb.

Eliminace tohoto rizika spočívá ve výběru takových technologií, které umožňují integraci s více kvalifikovanými certifikačními autoritami. To znamená, že by měly být schopny podporovat certifikáty na digitální podepisování a pečetění, stejně jako časová razítka, poskytovaná minimálně dvěma různými kvalifikovanými autoritami. Tím se zvyšuje flexibilita a nezávislost organizace na konkrétním dodavateli a zároveň se rozšiřují možnosti využití digitálních služeb v souladu s různými právními a technickými požadavky.

 

„Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a flexibility digitálního podepisování a pečetění je klíčové volit technologie, které jsou otevřené integraci s více poskytovateli certifikátů a které nabízejí robustní ochranu proti vendor lock-in. Tím se nejen zabezpečí nezávislost organizace, ale také se zajistí možnost reagovat na budoucí vývoj v oblasti digitálního podepisování a legislativních požadavků,“ dodává Jan Frk, ředitel divize eGovernment ve společnosti Software602.

 

 

O společnosti Software602

 

Software602® je česká akciová společnost se sídlem v Praze založena v roce 1991 autory textového editoru Text602. Zabývá se vývojem, prodejem licencí a implementací softwarových produktů a služeb pro digitalizaci procesů s elektronickým podpisem a archivací, digitalizaci formulářů na přepážkách nebo portálech s automatizovaným zpracováním a výměnu datových zpráv v důvěryhodných transakcích. Software602 a.s. má aktuálně přes 130 zaměstnanců, firma ročně alokuje desítky milionů Kč do výzkumu a vývoje. Vyvíjené produkty a služby jsou zaměřené na střední a velké podniky i korporace v komerčním sektoru a velké úřady ve veřejnoprávním sektoru. Informace o produktech a službách jsou na webových stránkách 602.cz, finanční výsledky jsou k dispozici v pravidelně publikovaných výročních zprávách společnosti.

 

 

O První certifikační společnosti (I.CA)

 

První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla na pevných základech špičkového světového i tuzemského know-how a týmů kvalitních odborníků v oblasti bezpečnostních technologií a certifikačních autorit. V roce 2001 získala I.CA jako první subjekt akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu původního zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a zahájila poskytování služeb v oblasti kvalifikovaných certifikátů. V roce 2006 byla akreditace rozšířena o služby vydávání systémových certifikátů a elektronických časových razítek. 

 

 

Kontakt pro média:

 

Pavel Žižka

Marketingový ředitel Software602

zizka@602.cz

774 121 312

 


HOME

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.