SAMOOBSLUŽNÝ PLATEBNÍ TERMINÁL – „CHYTRÁ KASA“.


A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: David Škvařil
Titul: JUDr., LL.M.
Funkce: tajemník
Odbor: kancelář tajemníka
E-mail: david.skvaril@boskovice.cz
Adresa: Masarykovo náměstí
Firma: Boskovice

 

B - PROJEKT

Název projektu: Samoobslužný platební terminál – „chytrá kasa“.

Lokalita: Městský úřad v Boskovicích

CÍL:• zvýšit komfort klientům městského úřadu, občanům a firmám při návštěvě úřadu.
- rozšířit možnosti stávajících informačních systémů.
- nonstop provoz.
- intuitivní ovládání, komfort.
- chytré řešení, integrace do účetního systému.
- moderní úřad.


Cílová skupina: Klienti městského úřadu, občané a firmy. Zaměstnanci.

Provozovatel: Město Boskovice.

Realizátor: CROSS CITY Zlín a.s.

 
C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Účinek projektu je jak kvantitativně, tak kvalitativně prokazatelný.
I když je pokladna v provozu jen pár týdnů, tak počet zaplacených poplatků je z našeho pohledu velký. Odezva je pozitivní.
Zvýšení kvality spatřujeme především:
- Možnost zaplatit mimo otevírací dobu pokladny. Značné množství plateb je realizováno v době polední přestávky. Také platby před nebo po zavírací době jsou realizovány, a to po domluvě s pracovníky úřadu.
- netvoří se fronty, pracovnice pokladny mají více času se věnovat klientům na přepážce.
- klienti vnímají úřad jako moderní.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Projekt má dobré reference od klientů a zaměstnanců, kteří jsou jeho uživateli.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Zaměstnanci byli pečlivě proškolení. Klienti jsou obeznámení formou propagačních letáků, článků v městském periodiku, na internetových stránkách, FB profilu města a osobním odkazem příslušného referenta.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Jednoznačně ano. Projekt byl realizován s podporou EU a přitom splnil všechny cíle záměru a výrazně posunul úřad směrem ke konceptu Smart Cities.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

 
2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Myslíme si, že i ostatní subjekty veřejné správy řeší podobné problémy, výzvy. Výhodou tohoto projektu je jeho prokazatelný přínos. Pokud účetní systém umožnuje napojení softwaru třetích stran, pak samotná implementace není příliš náročná.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. I během krátké doby co náš projekt běží, máme pozitivní reakce z ostatních úřadů, kde již podobný projekt realizovaly, nebo přemýšlí o realizaci.

 


3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Jedním z důvodů realizace byla možnost různých rozšíření do budoucna. Jedním z takových rozšíření je možnost plateb například formou SMS plateb přes mobilního operátora.

 


4. Doplňující informace

Projekt navazuje na již realizované projekty města, které jsou orientované na klienta. Možnost objednat se na určitý čas přes webový objednávkový systém, nebo si zjistit přes internet, jestli jsou moje doklady již připravené k vyzvednutí. Projít se virtuálně po úřadě.
Současný projekt prokazatelně zrychluje návštěvu klienta na úřadě. Nemusí trávit čas ve frontě u pokladny, nebo čekat na konec polední přestávky.

 


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

Současné řešení navázalo na již vybudované informační systémy. To a skutečnost, že si implementace nevyžádala prakticky žádné změny v zavedených postupech, přispělo k velmi rychlému a jednoduchému nasazení samoobslužného systému. Jako řešení bylo využito nasazení samoobslužné pokladny CROSS CityPoint, která umožňuje platbu jakýchkoliv poplatků (například správních poplatků za vydání ŘP nebo OP, pokut, za komunální odpad, ve zdravotnictví, za psy, za změnu v registru vozidel, ekologických poplatků, za výherní hrací přístroje, za vydání stavebního povolení, za ohlášení živnosti, za povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení a mnoho dalších…).
Jak zařízení funguje? Z nabídky na dotykovém monitoru si poplatník zvolí typ poplatku, potvrdí částku a provede jeho úhradu. Tuto platbu může provést hotovostně (mincemi a/nebo bankovkami) nebo platební kartou a o provedené platbě pokladna vytiskne doklad o zaplacení. Podle typu poplatku může být poplatník dále vyzván k zadání doplňujících údajů identifikujících platbu jako je například variabilní symbol, jméno plátce apod. Tyto údaje jsou zadávány bezprostředně po volbě poplatku pomocí dotykové obrazovky.
Pokladna rozšiřuje klasický modul zavedeného informačního systému. Instalace této pokladny v budovách městských úřadů významným způsobem přispívá k rozšíření servisu a služeb pro veřejnost. Pokladna zvyšuje komfort občanům rozšířením možností, jak hradit na úřadě platby za poskytované úkony a služby, a tím zrychluje vyřízení jejich záležitostí.


Mezi hlavní výhody tedy patří:
Úspora času pracovníků úřadů
Zjednodušení agendy referentů především při práci s hotovostí
Urychlení plateb návštěvníků úřadu (plátců)
Bezpečný způsob platby a úschovy peněz
Plně autonomní provoz


V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?


Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?


kontakt
Bc. Jakub Šeliga
Sales engineer

Email:       seliga@cross.cz
GSM:       +420 720 069 672
Tel.:         +420 577 110 253
Fax:          +420 577 110 253
Web:       www.cross.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.