2. ročník soutěže Evropské komise pro orgány veřejné správy "Sharing & Reuse Awards 2019"

Evropská komise vyhlásila 2. ročník soutěže zaměřené na řešení úspěšné digitalizace služeb veřejné správy. 

Soutěž probíhá v rámci programu ISA2, jehož výstupy jsou volně přístupné orgánům veřejné správy zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

Soutěž "Sharing & Reuse Awards" představuje příležitost zúročit úspěšnou práci v oblasti vývoje a implementace otevřeného softwaru a sdílených služeb. V předchozím ročníku zvítězil projekt Ministerstva financí České republiky.

První a druhou cenu ve výši 15 000 EUR, respektive 10 000 EUR, získá vítězný tým v každé z následujících kategorií:

 1. Nejinovativnější open source software;
 2. Open source software s největším pozitivním dopadem na občany či firmy;
 3. Nejinovativnější sdílené IT služby (buď společně vyvinuté, nebo sdílené);
 4. Sdílené IT služby s největším dopadem na občany či firmy (buď společně vyvinuté, nebo sdílené).
   

Jak se do soutěže přihlásit?

Přihlášku a podpůrnou dokumentaci v anglickém jazyce je třeba podat prostřednictvím online formuláře. Samotné řešení může být v národním jazyce.

Termín pro podání přihlášky: 28. února 2019

Hodnotící komise a porota vyhodnotí předložená řešení dle těchto evaluačních kritérií:

 • Design a správa řešení;
 • Dopad a míra opětovného využití ze strany orgánů veřejné správy;
 • Udržitelnost;
 • Zaměření na uživatele/ inovativnost (v závislosti na kategorii).
   

Více informací k soutěži, hodnotícím kritériím a procesu vyhodnocení je možné získat na stránkách Joinup.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 11. června 2019 v Bukurešti.

Často kladené otázky včetně podrobného popisu pravidel účasti a kritérií

Kontakt: DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.